ENG KU NEWS

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ หารือความร่วมมือด้านวิชาการคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทน บ. ADVANTECH หารือความร่วมมือวิจัย วิชาการ และการพัฒนานิสิต ด้าน Internet of Thing (IoT) และ Artificial Intelligence (AI)คณะวิศวฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปั้นอาจารย์ใหม่… สู่การทำโครงการพัฒนาวิชาการคณะวิศวฯ ร่วมงานครบ 43 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มก.คณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 122 ปี[นิสิต ป.โท คณะวิศวฯ ได้รับรางวัล Best Presentation ในการประชุม CIOD 2024]คณะวิศวฯ จัดโครงการ เส้นทางสู่การเป็นศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40มก. จับมือ พพ. – สจล. พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องทางวิชาชีพ ตรวจประเมินการออกแบบก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานคณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิทยาการจัดการ มก. ศรีราชา เข้าดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการอาคารสถานที่

วิศวฯ คอมพิวเตอร์ ร่วมจัดงาน ICCT 2019

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ International Association for Convergence Science & Technology (IACST), Dongseo University สาธารณรัฐเกาหลี และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จัดการประชุมวิชาการ International Conference on Culture Technology (ICCT 2019) ระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมสยามเบย์ชอร์รีสอร์ต พัทยา เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาที่หลอมรวมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปกรรมศาสตร์เข้าด้วยกัน เช่น Digital Contents, Data Management, Culture Service, Advanced Technology และ Humanity/Social Science เป็นต้น โดยมีนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย จากเกาหลี จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา อินเดีย อินโดนีเซีย และไทย กว่า 100 คน เข้าร่วมงาน

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่