ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

วิศวฯ คอมพิวเตอร์ ร่วมจัดงาน ICCT 2019

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ International Association for Convergence Science & Technology (IACST), Dongseo University สาธารณรัฐเกาหลี และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จัดการประชุมวิชาการ International Conference on Culture Technology (ICCT 2019) ระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมสยามเบย์ชอร์รีสอร์ต พัทยา เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาที่หลอมรวมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปกรรมศาสตร์เข้าด้วยกัน เช่น Digital Contents, Data Management, Culture Service, Advanced Technology และ Humanity/Social Science เป็นต้น โดยมีนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย จากเกาหลี จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา อินเดีย อินโดนีเซีย และไทย กว่า 100 คน เข้าร่วมงาน

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่