ENG KU NEWS

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีลงนาม อนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยอาจารย์คณะสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. – คณะวิศวฯ จัดโครงการ KAMP4 Open House เปิดโอกาสให้นิสิตปัจจุบัน พบปะ ฟังวิสัยทัศน์จากรุ่นพี่-นิสิตเก่าที่ประสบความสำเร็จคณบดีนำนิสิตได้รับรางวัล เข้าพบอธิการบดีนิสิตเก่าวิศวฯ มก.- วิศวกรหญิง ได้รับรางวัลวิศวกรหญิงดีเด่น ปี 2567 ในงานวันวิศวกรหญิงสากลนิสิตวิศวฯ เครื่องกล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศกิจกรรมบริจาคโลหิตคณะวิศวฯ จับมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ร่วมพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการคณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ ร่วมงาน Waste Management & Waste to Energy Asia Summit Thailand Focus 2024คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะจาก ITS อินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการทำงาน

จำแบ่งปันความรู้จากเพื่อน..สู่เพื่อน

จำแบ่งปันความรู้จากเพื่อน..สู่เพื่อน

สำนักงานเลขานุการ   คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการถ่ายทอดความรู้จากเพื่อน…..สู่เพื่อน ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ เรื่อง “เราจะเริ่มต้นทำกิจกรรม COP กันอย่างไร” ขึ้น   เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์   โดยมี ผศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: COP) หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มคนที่มีความรู้ความสนใจในเรื่องเดียวกัน เพื่อเสริมสร้างความชำนาญในเรื่องนั้นๆ ให้มากยิ่งขึ้น มีผู้เข้าร่วมฟัง จำนวน 46 คน

การจัดโครงการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขานุการ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนในช่วงพักกลางวัน โดยมีบุคลากรคณะฯ ผู้เข้ารับการอบรม การดูงาน หรือผู้มีประสบการณ์ด้านต่างๆ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันของบุคลากรภายในคณะฯ

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่