ENG KU NEWS

วันพฤหัสที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
อาจารย์คณะวิศวฯ ร่วมลงนามใน MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – Shibaura Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่นสถานที่รายงานตัว และกำหนดการถ่ายภาพหมู่สำหรับบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565คณะวิศวฯ – บ.ชีวาทัย จัดสัมมนาพิเศษ เพื่อเตรียมพร้อมนิสิตก้าวสู่การทำงานคณะวิศวฯ จับมือกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดลงทุน ร่วมมือด้านวิชาการ – ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนไทยนิสิตคณะวิศวฯ – คณะวิทยาศาสตร์ มก. ทีม KUWINs คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Innovative LED Lighting Pitching Project Contestคณะวิศวฯ มก. จับมือหน่วยงานชั้นนำด้านระบบราง สทร. – ESTACA และ EGIS ฝรั่งเศส ใช้เทคโนโลยี AI พัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน ดงตาลผูกพัน สายสัมพันธ์วันเกษียณ 2566[นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม การแข่งขัน Innovation Robotic AI&IoT Contest 2023 (iRAIC)]สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. – คณะวิศวฯ จัดพิธีปิดโครงการ KAMP Engineering รุ่นที่ 3อาจารย์คณะร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ

จำแบ่งปันความรู้จากเพื่อน..สู่เพื่อน

จำแบ่งปันความรู้จากเพื่อน..สู่เพื่อน

สำนักงานเลขานุการ   คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการถ่ายทอดความรู้จากเพื่อน…..สู่เพื่อน ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ เรื่อง “เราจะเริ่มต้นทำกิจกรรม COP กันอย่างไร” ขึ้น   เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์   โดยมี ผศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: COP) หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มคนที่มีความรู้ความสนใจในเรื่องเดียวกัน เพื่อเสริมสร้างความชำนาญในเรื่องนั้นๆ ให้มากยิ่งขึ้น มีผู้เข้าร่วมฟัง จำนวน 46 คน

การจัดโครงการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขานุการ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนในช่วงพักกลางวัน โดยมีบุคลากรคณะฯ ผู้เข้ารับการอบรม การดูงาน หรือผู้มีประสบการณ์ด้านต่างๆ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันของบุคลากรภายในคณะฯ

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่