ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563
ข่าวล่าสุด :
นิสิตวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัล Oral Presentation Awardนิสิตวิศวฯ ทีม ULTRA คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการ PTTEP Teenergyนิสิตวิศวฯ อุตสาหการได้รับรางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021นิสิตวิศวกรรมวัสดุ คว้ารางวัลดีเลิศ “องค์กร 4G หรือ 4 generation แห่งความสุข”อาจารย์/ บุคลากรสายสนับสนุน รับรางวัลเชิดชูเกียรติจาก มก.คณะวิศวฯ – องค์การจัดการน้ำเสีย ร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการคณบดี พบอธิการบดี อวยพรปีใหม่บริษัท โรงงานอาหารไทย เข้าพบคณบดีอวยพรปีใหม่นิสิตวิศวฯ ทีม SKUBA คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การปฏิบัติภารกิจและการนำเสนอ RoboCup Asia Pacific 2021คณะวิศวฯ มก. – กฟผ. MOU ร่วมมือทางวิชาการ

จำแบ่งปันความรู้จากเพื่อน..สู่เพื่อน

จำแบ่งปันความรู้จากเพื่อน..สู่เพื่อน

สำนักงานเลขานุการ   คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการถ่ายทอดความรู้จากเพื่อน…..สู่เพื่อน ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ เรื่อง “เราจะเริ่มต้นทำกิจกรรม COP กันอย่างไร” ขึ้น   เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์   โดยมี ผศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: COP) หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มคนที่มีความรู้ความสนใจในเรื่องเดียวกัน เพื่อเสริมสร้างความชำนาญในเรื่องนั้นๆ ให้มากยิ่งขึ้น มีผู้เข้าร่วมฟัง จำนวน 46 คน

การจัดโครงการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขานุการ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนในช่วงพักกลางวัน โดยมีบุคลากรคณะฯ ผู้เข้ารับการอบรม การดูงาน หรือผู้มีประสบการณ์ด้านต่างๆ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันของบุคลากรภายในคณะฯ

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่