ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

วันรับปริญญาวิศวฯ รุ่น E 60

วันรับปริญญาวิศวฯ รุ่น E 60

        เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์   ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ประจำปี พ.ศ. 2551 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญ ในปีนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษา รุ่น E60 และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งสิ้น 1,614 คน แยกเป็นวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 1,116 คน มหาบัณฑิต 478 คน และ ดุษฎีบัณฑิต 20 คน โดยในปีนี้เป็นปีแรกที่คณะวิศวฯ มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกิน 1,000 คน

 

อ.นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ คณบดี (ซ้าย)

ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับ ธาวิน เยาวพลกุล (ขวา)

บัณฑิตเกียรตินิยม และ ดารานักแสดงชื่อดัง

ที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้ด้วย

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่