ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

นิสิตทีม SKUBA คว้าอันดับ 5 RoboCup Japan Open 2015

นิสิตทีม SKUBA คว้าอันดับ 5 RoboCup Japan Open 2015

            นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ ทีม SKUBA นำหุ่นยนต์เพื่อใช้งานในบ้าน “คุณลำไย” คว้ารางวัลอันดับ 5 ประเภท @Home จากการแข่งขัน RoboCup Japan 2016 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-27 มีนาคม 2559 ณ สถาบันเทคโนโลยีไอชิ เมืองไอชิ ประเทศญี่ปุ่น

สมาชิกทีม SKUBA ประกอบด้วย นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า 3 คน คือ นายกันดิศ วงศ์สุวรรณนิสิต นายกลยุทธ์ สรงกระสินธ์ และนางสาวพฤฒาภาณ์ เมาลานนท์ นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 คน คือนายกฤษฎิ์ ชัยโส (ปริญญาโท) นางสาวเบญจรัตน์ ศรีเพ็ชรดานนท์ นางสาวภัทรพร ตุลาธรรม และนายณัฐพนธ์ ธรรมระพีพิทักษ์ นิสิตวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ 3 คน คือ นายณัฐ แก้วนาค นายธนโชติ วิเศษสุทธิมนต์ และนายนาธัส ยิ่งสุขกมล และนิสิตวิศวกรรมเครื่องกล 1 คน คือ นายวสุวัฒก์ กิตติวังชัย โดยมีอาจารย์ ดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ (ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

“คุณลำไย” เป็นหุ่นยนต์เพื่อรับใช้งานบ้านที่ม SKUBA พัฒนาขึ้น โดยมีความสามารถใกล้เคียงมนุษย์ สามารถหยิบสิ่งของ ทำงานภายในบ้านอย่างง่ายๆ จำอัตลักษณ์ของบุคคล สื่อสารตอบโต้กับมนุษย์ ทั้งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังเป็นหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุด้วย โดยกล้องถ่ายภาพ 3 มิติ จะตรวจจับการล้มของมนุษย์ แล้วจะแจ้งเตือนทางเครื่องมือสื่อสารหรือโซเชี่ยลมีเดียของลูกหลานหรือญาติของผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงที โดย “คุณลำไย” เคยได้รับรางวัลอันดับที่ 8 ของโลกในการแข่งขัน World RoboCup 2015 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน มาก่อนหน้านี้

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่