ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ มก. จับมือหน่วยงานชั้นนำด้านระบบราง สทร. – ESTACA และ EGIS ฝรั่งเศส ใช้เทคโนโลยี AI พัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน ดงตาลผูกพัน สายสัมพันธ์วันเกษียณ 2566[นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม การแข่งขัน Innovation Robotic AI&IoT Contest 2023 (iRAIC)]สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. – คณะวิศวฯ จัดพิธีปิดโครงการ KAMP Engineering รุ่นที่ 3อาจารย์คณะร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศคณะวิศวฯ จับมือ ปตท. ร่วมมือทางวิชาการคณะวิศวฯ จัดประกวดโครงการ PQI ประเภทที่ 2 Output/Outcome Oriented Focusคณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษานิสิต จากมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทยคณะวิศวฯ – สอวช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Foresight Workshop ครั้งที่ 2นิสิตวิศวฯ ไฟฟ้า โครงการ IUP คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขัน YouThful Issue Competition

นิสิตทีม SKUBA คว้าอันดับ 5 RoboCup Japan Open 2015

นิสิตทีม SKUBA คว้าอันดับ 5 RoboCup Japan Open 2015

            นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ ทีม SKUBA นำหุ่นยนต์เพื่อใช้งานในบ้าน “คุณลำไย” คว้ารางวัลอันดับ 5 ประเภท @Home จากการแข่งขัน RoboCup Japan 2016 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-27 มีนาคม 2559 ณ สถาบันเทคโนโลยีไอชิ เมืองไอชิ ประเทศญี่ปุ่น

สมาชิกทีม SKUBA ประกอบด้วย นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า 3 คน คือ นายกันดิศ วงศ์สุวรรณนิสิต นายกลยุทธ์ สรงกระสินธ์ และนางสาวพฤฒาภาณ์ เมาลานนท์ นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 คน คือนายกฤษฎิ์ ชัยโส (ปริญญาโท) นางสาวเบญจรัตน์ ศรีเพ็ชรดานนท์ นางสาวภัทรพร ตุลาธรรม และนายณัฐพนธ์ ธรรมระพีพิทักษ์ นิสิตวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ 3 คน คือ นายณัฐ แก้วนาค นายธนโชติ วิเศษสุทธิมนต์ และนายนาธัส ยิ่งสุขกมล และนิสิตวิศวกรรมเครื่องกล 1 คน คือ นายวสุวัฒก์ กิตติวังชัย โดยมีอาจารย์ ดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ (ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

“คุณลำไย” เป็นหุ่นยนต์เพื่อรับใช้งานบ้านที่ม SKUBA พัฒนาขึ้น โดยมีความสามารถใกล้เคียงมนุษย์ สามารถหยิบสิ่งของ ทำงานภายในบ้านอย่างง่ายๆ จำอัตลักษณ์ของบุคคล สื่อสารตอบโต้กับมนุษย์ ทั้งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังเป็นหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุด้วย โดยกล้องถ่ายภาพ 3 มิติ จะตรวจจับการล้มของมนุษย์ แล้วจะแจ้งเตือนทางเครื่องมือสื่อสารหรือโซเชี่ยลมีเดียของลูกหลานหรือญาติของผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงที โดย “คุณลำไย” เคยได้รับรางวัลอันดับที่ 8 ของโลกในการแข่งขัน World RoboCup 2015 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน มาก่อนหน้านี้

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่