ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 03 มีนาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
อาจารย์คณะวิศวฯ ให้ความรู้ด้านการสอน Coding แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2คณะวิศวฯ จัดกิจกรรม The 2nd Multi-international Workshop ส่งเสริมนิสิต นักศึกษาไทย-ต่างชาติ ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรมบุคลากรสายสนับสนุนภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 และรางวัลผลงานระดับดีการประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8คณะวิศวฯ MOU กับ Curtin University ออสเตรเลีย ด้านวิชาการและวิจัย  คณะวิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จัดอบรมสัมมนา i-Leader สำหรับผู้บริหารระดับกลาง พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงคณะวิศวฯ ต้อนรับ UNOC สาธารณรัฐยูกันดา และ Curtin University  ออสเตรเลีย หารือความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (CEET)คณะวิศวฯ จัดโครงการ Path to Success ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการคณะวิศวฯ จัดโครงการ Make New Me ส่งเสริมบุคลากรให้มีสุขภาพดีอาจารย์-นิสิต-บุคลากร คณะวิศวฯ เข้ารับรางวัลการประกวดนวัตกรรม มก. พ.ศ.2566อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนิสิตทีม Dongtaan Racing ชนะเลิศ TSAE Auto Challenge 2024: Formula Student

วิศวฯ จัด Job Fair ดงตาล สานฝัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยหน่วยกิจการนิสิต งานบริการการศึกษา จัดโครงการสร้างงาน ดงตาล สานฝัน (Job Fair) ครั้งที่ 11 ขึ้น ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2557 ณ บริเวณอาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตที่กำลังจะจบการศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสรับคำแนะนำเกี่ยวกับการทำงาน รวมทั้งสมัครงานและรับการสัมภาษณ์จากหน่วยงานโดยตรงทั้งภาครัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมออกบูธรับสมัครงานกว่า 200 หน่วยงาน มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่