ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

วิศวฯ จัด Job Fair ดงตาล สานฝัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยหน่วยกิจการนิสิต งานบริการการศึกษา จัดโครงการสร้างงาน ดงตาล สานฝัน (Job Fair) ครั้งที่ 11 ขึ้น ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2557 ณ บริเวณอาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตที่กำลังจะจบการศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสรับคำแนะนำเกี่ยวกับการทำงาน รวมทั้งสมัครงานและรับการสัมภาษณ์จากหน่วยงานโดยตรงทั้งภาครัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมออกบูธรับสมัครงานกว่า 200 หน่วยงาน มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่