ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

อาจารย์และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับรางวัลจากรองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ในการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556 จัดโดยสำนักบริการวิชาการ มก.  เพื่อส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรได้สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานนวัตกรรมอันจะนำไปสู่การแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติต่อไป เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ผลงานที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเภทบุคลากรจูเนียร์ อายุไม่เกิน 40 ปี

ผลงาน การเพิ่มมูลค่าหินบะซอลต์ : นวัตกรรมสำหรับสินค้า OTOP เจ้าของผลงาน อาจารย์ ดร.คุณยุต เอี่ยมสะอาด (วิศวกรรมเครื่องกล)

  • รางวัลชนะเลิศ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคลากรจูเนียร์ อายุไม่เกิน 40 ปี

ผลงาน แม่พิมพ์กลวงพร้อมระบบหล่อเย็นแบบขัดผิวโดยวิธีการเติมเนื้อโลหะทีละชั้น เจ้าของผลงาน อาจารย์ ดร.คุณยุต เอี่ยมสะอาด (วิศวกรรมเครื่องกล)

  • รางวัลรองชนะเลิศ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี

ผลงาน กระบวนการขึ้นรูปวัสดุทางทันตกรรมชนิด Glass Ceramics ที่ง่ายต่อการกรอแต่งโดยใช้เครื่อง CNC 5 cdo และโปรแกรม CAD/CAM เจ้าของผลงาน นายจิรัฏฐ์ วงศ์มหันต์กุล (วิศวกรรมวัสดุ) และคณะ

  • รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประเภทบุคลากรจูเนียร์ อายุไม่เกิน 40 ปี

ผลงาน นวัตกรรมการสร้างเท้าเทียมด้วยวิศวกรรมย้อนรอยและแม่พิมพ์แบบรวดเร็ว เจ้าของผลงาน อาจารย์ ดร.คุณยุต เอี่ยมสะอาด (วิศวกรรมเครื่องกล)

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่