ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

นิสิตวิศวฯ รับทุนเรียนดี บมจ.บางจากปิโตรเลียม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ กรรมการฝ่ายกิจการนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมี นำนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 3 คน เข้ารับทุนการศึกษาประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2556  จำนวน 3 ทุนมูลค่าทุนละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) จากคุณวิชียร อุษณาโชติ  กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  ในพิธีที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก โดยนิสิตได้รับทุนการศึกษา ได้แก่ นายวรดนย์  วรรุตม์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  นายนิพิฐ  โพธิสุรินทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  และนางสาวนวพรรษสรณ์  พงษ์พานิช  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่