ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

สัมมนา บุคลากรสำนักงานเลขานุการ

สำนักงานเลขานุการ (สล.)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดสัมมนาบุคลากร  สล.  ประจำปี 2557  ณ อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ระหว่างวันที่  3-4  กุมภาพันธ์  2557  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา  เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร

ภายในการสัมมนา สล. ได้จัดให้มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในหัวข้อ พลัง สล. กับปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ โดยมีนางพรวรินทร์  นุตราวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล เป็นวิทยากร นำทำกิจกรรม Team Building และการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน นอกจากนี้ บุคลากร สล. ยังได้เข้าร่วมยังมีกิจกรรมการทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 50 คน

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่