ENG KU NEWS

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
อาจารย์คณะวิศวฯ ร่วมลงนามใน MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – Shibaura Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่นสถานที่รายงานตัว และกำหนดการถ่ายภาพหมู่สำหรับบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565คณะวิศวฯ – บ.ชีวาทัย จัดสัมมนาพิเศษ เพื่อเตรียมพร้อมนิสิตก้าวสู่การทำงานคณะวิศวฯ จับมือกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดลงทุน ร่วมมือด้านวิชาการ – ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนไทยนิสิตคณะวิศวฯ – คณะวิทยาศาสตร์ มก. ทีม KUWINs คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Innovative LED Lighting Pitching Project Contestคณะวิศวฯ จัดงาน ดงตาลผูกพัน สายสัมพันธ์วันเกษียณ 2558คณะวิศวฯ มก. จับมือหน่วยงานชั้นนำด้านระบบราง สทร. – ESTACA และ EGIS ฝรั่งเศส ใช้เทคโนโลยี AI พัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน ดงตาลผูกพัน สายสัมพันธ์วันเกษียณ 2566[นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม การแข่งขัน Innovation Robotic AI&IoT Contest 2023 (iRAIC)]สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. – คณะวิศวฯ จัดพิธีปิดโครงการ KAMP Engineering รุ่นที่ 3

สัมมนา บุคลากรสำนักงานเลขานุการ

สำนักงานเลขานุการ (สล.)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดสัมมนาบุคลากร  สล.  ประจำปี 2557  ณ อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ระหว่างวันที่  3-4  กุมภาพันธ์  2557  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา  เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร

ภายในการสัมมนา สล. ได้จัดให้มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในหัวข้อ พลัง สล. กับปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ โดยมีนางพรวรินทร์  นุตราวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล เป็นวิทยากร นำทำกิจกรรม Team Building และการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน นอกจากนี้ บุคลากร สล. ยังได้เข้าร่วมยังมีกิจกรรมการทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 50 คน

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่