ENG KU NEWS

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีลงนาม อนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยอาจารย์คณะสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. – คณะวิศวฯ จัดโครงการ KAMP4 Open House เปิดโอกาสให้นิสิตปัจจุบัน พบปะ ฟังวิสัยทัศน์จากรุ่นพี่-นิสิตเก่าที่ประสบความสำเร็จคณบดีนำนิสิตได้รับรางวัล เข้าพบอธิการบดีนิสิตเก่าวิศวฯ มก.- วิศวกรหญิง ได้รับรางวัลวิศวกรหญิงดีเด่น ปี 2567 ในงานวันวิศวกรหญิงสากลนิสิตวิศวฯ เครื่องกล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศกิจกรรมบริจาคโลหิตคณะวิศวฯ จับมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ร่วมพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการคณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ ร่วมงาน Waste Management & Waste to Energy Asia Summit Thailand Focus 2024คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะจาก ITS อินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการทำงาน

คณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทน บ. ADVANTECH หารือความร่วมมือวิจัย วิชาการ และการพัฒนานิสิต ด้าน Internet of Thing (IoT) และ Artificial Intelligence (AI)

เมื่อวันที่ 19 มิถันายน 2567 รศ.ดร.สิริพล อนันตวรสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย รศ.ดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ ผศ.ดร.ชัยพร ใจแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมให้การต้อนรับคุณโชติเวท เพียรพบสุข IIOT Sector Head และคุณศศฺวิไล จารุปราณ Senior Human Resource Executive จากบริษัท แอดวานซ์เทค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพบเพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือด้านวิจัย ด้านวิชาการ รวมถึงการพัฒนานิสิตในด้าน Internet of Thing (IoT) และ Artificial Intelligence (AI)  โดยบริษัทจะสนับสนุนให้นิสิตและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์สามารถเข้าถึง Course ออนไลน์ และสื่ออบรมเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี IoT และ AI จำนวนกว่า 300 หลักสูตร  การรับนิสิตเข้าฝึกงานและสหกิจศึกษา ตลอดจนสนับสนุนการจัดการประกวดแข่งขันทางด้านเทคโนโลยี IoT ภายหลังการหารือดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องรับรองคณบดี อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่