ENG KU NEWS

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีลงนาม อนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยอาจารย์คณะสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. – คณะวิศวฯ จัดโครงการ KAMP4 Open House เปิดโอกาสให้นิสิตปัจจุบัน พบปะ ฟังวิสัยทัศน์จากรุ่นพี่-นิสิตเก่าที่ประสบความสำเร็จคณบดีนำนิสิตได้รับรางวัล เข้าพบอธิการบดีนิสิตเก่าวิศวฯ มก.- วิศวกรหญิง ได้รับรางวัลวิศวกรหญิงดีเด่น ปี 2567 ในงานวันวิศวกรหญิงสากลนิสิตวิศวฯ เครื่องกล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศกิจกรรมบริจาคโลหิตคณะวิศวฯ จับมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ร่วมพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการคณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ ร่วมงาน Waste Management & Waste to Energy Asia Summit Thailand Focus 2024คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะจาก ITS อินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการทำงาน

มก. จับมือ พพ. – สจล. พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องทางวิชาชีพ ตรวจประเมินการออกแบบก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงาน

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาความต่อเนื่องทางวิชาชีพด้านการตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กับกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในพิธีที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ความร่วมมือนี้ มีจุดประสงค์เพื่อดำเนินการพัฒนาและจัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาความต่อเนื่องทางวิชาชีพด้านการตรวจประเมินให้กับกลุ่มผู้ตรวจประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงานที่มีความประสงค์ยื่นต่ออายุหนังสือรับรองด้วยวิธีการเข้ารับการอบรมพัฒนาความต่อเนื่องทางวิชาชีพ โดยจะต้องมีชั่วโมงการอบรมจำนวน 36 ชั่วโมง นอกจากนี้หลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้จะเป็นหลักสูตรต้นแบบสำหรับหน่วยงานอื่น ๆ อีกด้วย

สำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมี รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นหัวหน้าโครงการ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จะร่วมกับ พพ. พัฒนาหลักสูตรพัฒนาความต่อเนื่องทางวิชาชีพด้านการตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนร่วมมือกันในการจัดฝึกอบรม โดยความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ทั้ง 3 หน่วยงานได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่