ENG KU NEWS

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ หารือความร่วมมือด้านวิชาการคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทน บ. ADVANTECH หารือความร่วมมือวิจัย วิชาการ และการพัฒนานิสิต ด้าน Internet of Thing (IoT) และ Artificial Intelligence (AI)คณะวิศวฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปั้นอาจารย์ใหม่… สู่การทำโครงการพัฒนาวิชาการคณะวิศวฯ ร่วมงานครบ 43 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มก.คณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 122 ปี[นิสิต ป.โท คณะวิศวฯ ได้รับรางวัล Best Presentation ในการประชุม CIOD 2024]คณะวิศวฯ จัดโครงการ เส้นทางสู่การเป็นศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40มก. จับมือ พพ. – สจล. พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องทางวิชาชีพ ตรวจประเมินการออกแบบก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานคณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิทยาการจัดการ มก. ศรีราชา เข้าดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการอาคารสถานที่

คณะวิศวฯ จัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารองค์กร การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล

คณะวิศวฯ จัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารองค์กร
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารองค์กร “การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล” โดยมี ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและความร่วมมืออุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน โดยคณะวิศวฯ ได้รับเกียรติจากคุณอภิชิต รู้ชอบ คุณธธรรศ ประทุมวรรณ และคุณธชย ประทุมวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียล มีเดีย (Social Media) ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล และมี รศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวขอบคุณวิทยากรมีอาจารย์ บุคลากร นิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่