ENG KU NEWS

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ หารือความร่วมมือด้านวิชาการคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทน บ. ADVANTECH หารือความร่วมมือวิจัย วิชาการ และการพัฒนานิสิต ด้าน Internet of Thing (IoT) และ Artificial Intelligence (AI)คณะวิศวฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปั้นอาจารย์ใหม่… สู่การทำโครงการพัฒนาวิชาการคณะวิศวฯ ร่วมงานครบ 43 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มก.คณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 122 ปี[นิสิต ป.โท คณะวิศวฯ ได้รับรางวัล Best Presentation ในการประชุม CIOD 2024]คณะวิศวฯ จัดโครงการ เส้นทางสู่การเป็นศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40มก. จับมือ พพ. – สจล. พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องทางวิชาชีพ ตรวจประเมินการออกแบบก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานคณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิทยาการจัดการ มก. ศรีราชา เข้าดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการอาคารสถานที่

บุคลากรคณะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ/ชำนาญงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน ผู้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ/ชำนาญงาน ดังนี้
– นายมารุศ ชาวไร่ ช่างเทคนิคชำนาญงาน (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
– น.ส.ศศมณฑ์ เจริญมากสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สำนักงานเลขานุการ)
– น.ส.ศศิประภา กีรติไพบูลย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ (สำนักงานเลขานุการ)
– นางสุรี จิตโสภิณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ (ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ)
– นายพงศักดิ์ รุจิพืช วิศวกรชำนาญการ (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่