ENG KU NEWS

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ หารือความร่วมมือด้านวิชาการคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทน บ. ADVANTECH หารือความร่วมมือวิจัย วิชาการ และการพัฒนานิสิต ด้าน Internet of Thing (IoT) และ Artificial Intelligence (AI)คณะวิศวฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปั้นอาจารย์ใหม่… สู่การทำโครงการพัฒนาวิชาการคณะวิศวฯ ร่วมงานครบ 43 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มก.คณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 122 ปี[นิสิต ป.โท คณะวิศวฯ ได้รับรางวัล Best Presentation ในการประชุม CIOD 2024]คณะวิศวฯ จัดโครงการ เส้นทางสู่การเป็นศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40มก. จับมือ พพ. – สจล. พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องทางวิชาชีพ ตรวจประเมินการออกแบบก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานคณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิทยาการจัดการ มก. ศรีราชา เข้าดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการอาคารสถานที่

คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ-หารือความร่วมมือด้านวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2567 คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการนำเสนอผลงานการปรับปรุงกระบวนการการทำงาน ในโครงการพัฒนาคุณภาพและผลิตภาพภายในองค์กร (Productivity Quality Improvement: PQI) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2565 นำโดย รศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน ระบบบริหารจัดการ ระบบสารสนเทศต่างๆ ณ บริษัท Azbil Corporation รวมทั้งเข้าพบผู้บริหาร Keio University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนนิสิต ตลอดจนการทำวิจัยร่วมกัน

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่