ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณาจารย์ จาก National Chung Cheng University ไต้หวันต้นแบบรถบรรทุก EV ใช้งานจริงที่ IKEA ผลงานร่วมของอาจารย์คณะวิศวฯ มก. ศรีราชา-บางเขน กับ บ. M-World Logisticทีมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ พ่วงชมเชย การแข่งขัน KU Hackathon 2023ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบผู้บริหาร กฟน. ร่วมยินดี-หารือความร่วมมือคณะวิศวฯ ร่วมงานวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดงาน KU Computer Engineering Job Fairคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร ม. Nagoya ญี่ปุ่น หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยอาจารย์คณะได้รับการอนุมัติ/อนุติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ มก. ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมเครื่องกล MERAC 2023คณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษา จากนิสิตเก่าวิศวฯ รุ่น E45

การบรรยายพิเศษ เครือข่าย Robot Technology for the Future

การบรรยายพิเศษ เครือข่าย Robot Technology for the Future

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง เครือข่าย Robot Technology for the Future เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 100 คน โดยมีคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และผู้ทรงคุณวุฒิด้านหุ่นยนต์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบแขนกล และระบบควบคุม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ประกอบด้วย

 • Advanced Motion Control for Human Support
  โดย อาจารย์ ดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
 • Computer Vision
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิติ จารุรักษ์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
 • Robot System Integration and Multi-Agents Cooperation
  โดย อาจารย์ ดร.กาญจนพันธ์ สุขวิชชัย จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
 • Universal Robot และการใช้งานจริงในอุตสาหกรรม
  โดย Enrico Sielaff จากบริษัท Gerenga จำกัด

Bio-inspired Robotics
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ มนูณพงศ์ จาก University of Southern Denmark

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่