ENG KU NEWS

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ หารือความร่วมมือด้านวิชาการคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทน บ. ADVANTECH หารือความร่วมมือวิจัย วิชาการ และการพัฒนานิสิต ด้าน Internet of Thing (IoT) และ Artificial Intelligence (AI)คณะวิศวฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปั้นอาจารย์ใหม่… สู่การทำโครงการพัฒนาวิชาการคณะวิศวฯ ร่วมงานครบ 43 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มก.คณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 122 ปี[นิสิต ป.โท คณะวิศวฯ ได้รับรางวัล Best Presentation ในการประชุม CIOD 2024]คณะวิศวฯ จัดโครงการ เส้นทางสู่การเป็นศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40มก. จับมือ พพ. – สจล. พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องทางวิชาชีพ ตรวจประเมินการออกแบบก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานคณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิทยาการจัดการ มก. ศรีราชา เข้าดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการอาคารสถานที่

ผู้บริหาร-อาจารย์ คณะวิศวฯ หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ ณ National Tsing Hua University (NTHU) ไต้หวัน

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย รศ.ดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ รศ.ดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี รศ.ดร.วิลาสินี อยู่ชัชวาล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ รศ.ดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ พร้อมคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมหารือความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ ณ National Tsing Hua University (NTHU), Taiwan

โดยได้เข้าประชุมหารือร่วมกับ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย Prof. Yu-Chen Hu, Associate Dean of College of Engineering, Prof. Heh-Nan Lin, Associate Dean of College of Engineering, Prof. De-Hao Tsai, Chairman of Department of Chemical Engineering, Prof. Po-Yu Chen, Chairman of Department of Materials Science and Engineering, และคณาจารย์จาก College of Engineering

ทางผู้บริหารทั้งสองสถาบันได้นำเสนอแนะนำมหาวิทยาลัย และหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือ ทั้งในรูปแบบการร่วมมือระหว่างกลุ่มวิจัย และการร่วมมือระดับคณะในการผลักดันหลักสูตรสองปริญญาระดับปริญญาเอก สำหรับภาควิชาต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสให้นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการเรียนต่อและทำวิจัยในห้องปฏิบัติการวิจัยระดับนานาชาติ

นอกจากนี้ ทางคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชา Materials Science and Engineering และ ภาควิชา Chemical Engineering โดยในระหว่างการเยี่ยมชม ได้รับเกียรติจาก Pro.f Jien-Wei Yeh, Director of High Entropy Materials Center ที่เป็นศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกในฐานะผู้บุกเบิกงานวิจัยด้าน High Entropy Materials ที่เป็นหัวข้อวิจัยที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงในปัจจุบัน โดยทาง Prof. Yeh มีผลงานวิจัยรวมไปถึงการผลักดันใช้เทคโนโลยี High Entropy Materials ในหลากหลายอุตสาหกรรมโลหะการและเครื่องจักรกล

ในส่วนห้องปฏิบัติการอื่นๆที่ได้เยี่ยมชมและมีศักยภาพในการสร้างความร่วมมือวิจัยร่วมกัน ประกอบด้วย
ห้องปฏิบัติการ Bilogical & Bio-Iinspired Materials Laboratory ที่มี Prof. Po-Yu Chen, Chairman of Department of Materials Science and Engineering เป็นหัวหน้าห้องวิจัย ที่มีผลงานวิจัยการศึกษาโครงสร้างของธรรมชาติ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาโครงสร้างสำหรับวัสดุเชิงโครงสร้างและวัสดุล้ำสมัย

ห้องปฏิบัติการ Frontier Materials & Engineering Alloys Laboratory ที่ประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลเทอร์โมไดนามิกส์ ใช้ร่วมกับเทคโนโลยี Machine Learning เพื่อนำไปสู่การหาส่วนผสมของวัสดุที่เหมาะสม สำหรับสมบัติที่สนใจ รวมไปถึงห้องปฏิบัติการพิมพ์สามมิติสำหรับ High Entropy Alloy สำหรับการขึ้นต้นแบบโลหะผสมในส่วนผสมต่างๆที่ได้เลือกกระบวนการข้างต้น

ในส่วนของภาควิชา Chemical Engineering ทางคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ AI & ML for Processing Optimization ที่ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทปิโตรเคมี ช่วยในการลดต้นทุนและการใช้พลังงานของบริษัทผ่านการใช้เทคโนโลยี AI & ML ซึ่งถือเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีศักยภาพสร้างความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่เรากำลังมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้าน AI และ Digital Transformation

นอกจากนี้ ยังได้มีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้าน Electrochemical Research for Energy Storage Materials รวมไปถึงห้องปฏิบัติการด้านวิทยาการคำนวณระดับโมเลกุลและอะตอม

โดยจากการเยี่ยม NTHU ครั้งนี้ นอกจากได้หาหัวข้อวิจัยที่มีความสนใจร่วมกัน และหารือแนวทางการร่วมมือระดับคณะแล้ว ยังได้เรียนรู้แนวทางการสร้างผลงานวิจัยที่เกิดผลกระทบ เพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นแหล่งทุนหลักสำคัญหนึ่งในประเทศไต้หวัน ที่ขับเคลื่อนให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไต้หวันมีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่