ENG KU NEWS

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ หารือความร่วมมือด้านวิชาการคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทน บ. ADVANTECH หารือความร่วมมือวิจัย วิชาการ และการพัฒนานิสิต ด้าน Internet of Thing (IoT) และ Artificial Intelligence (AI)คณะวิศวฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปั้นอาจารย์ใหม่… สู่การทำโครงการพัฒนาวิชาการคณะวิศวฯ ร่วมงานครบ 43 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มก.คณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 122 ปี[นิสิต ป.โท คณะวิศวฯ ได้รับรางวัล Best Presentation ในการประชุม CIOD 2024]คณะวิศวฯ จัดโครงการ เส้นทางสู่การเป็นศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40มก. จับมือ พพ. – สจล. พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องทางวิชาชีพ ตรวจประเมินการออกแบบก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานคณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิทยาการจัดการ มก. ศรีราชา เข้าดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการอาคารสถานที่

ผู้บริหาร-อาจารย์ คณะวิศวฯ หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ กับ Tunghai University ไต้หวัน

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย รศ.ดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ รศ.ดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี รศ.ดร.วิลาสินี อยู่ชัชวาล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ รศ.ดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ พร้อมคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมหารือความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ ณ Tunghai University, Taiwan

โดยได้เข้าประชุมหารือร่วมกับ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย Prof. Chin-Yin Huang, Dean of Engineering College, Prof. Jeng-Yu Lin, Chairman of Department of Chemical & Materials Engineering, Prof. Menghau Sung, Chairman of Department of Environmental Science & Engineering, Prof. Shao-Jen Weng, Director of Healthcare Systems Consortium และคณาจารย์จากEngineering College

ในช่วงเช้า ทางผู้บริหารและคณาจารย์จากทั้งสองสถาบัน ได้แนะนำภาพรวมของแต่ละมหาวิทยาลัย และทาง Prof. Chin-Yin Huang

พาคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์เยี่ยมชมรอบมหาวิทยาลัย พร้อมเข้าไปศึกษาดูงานวิจัยเทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อ Carbon Neutral Park ที่เป็นพื้นที่สำหรับเทคโนโลยีทางการเกษตรและ biotechnology ที่ออกแบบในรูปแบบ circular design ใช้สารอาหารที่เกิดขึ้นภายใน Park ทางการเกษตร

นอกจากนี้ ทางผู้บริหารทั้งสองสถาบันได้แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อหายุทธศาสตร์แนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไทยและไต้หวัน เพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์กับทั้งภาคการศึกษาและอุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศ โดยหารือกรณีศึกษาของรูปแบบ Thailand-Taiwan joint venture ที่ประสบความสำเร็จที่สามารถนำแนวทางมาประยุกต์ใช้กับภาคการศึกษาได้อย่างยั่งยืน

ในช่วงบ่ายทางคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยขั้นสูงของภาควิชา Chemical & Materials Engineering, ภาควิชา Environmental Science & Engineering, และ Industrial Engineering and Enterprise Information

ได้แลกเปลี่ยนนำเสนอภาพรวมงานวิจัยของแต่ละหน่วยงาน โดยมุ่งหาแนวทางการร่วมมือวิจัย ที่สามารถเริ่มจากการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับป.โทและเอกสำหรับทำวิจัยในช่วงเริ่มต้นของความร่วมมือ ซึ่งสามารถผลักดันงานวิจัยในด้านวัสดุล้ำสมัยเพื่อการกักเก็บพลังงาน และ การเพิ่มมูลค่าวัสดุจากของเหลือทิ้งต่างๆ รวมไปถึงอีกจุดเด่นของทาง Tunghai University ที่มีหลักสูตรการจัดการด้าน Healthcare Management ที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโรงพยาบาลในเมือง Taichung ที่จะเป็นประโยชน์กับการขับเคลื่อนด้าน Medical Technology ของม.เกษตรศาสตร์ในภายภาคหน้าได้

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่