ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ จัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารองค์กร การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัลบุคลากรคณะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ/ชำนาญงานคณะวิศวฯ จับมือ คณะบริหารธุรกิจและบัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ เปิดโครงการเรียนล่วงหน้า 4+1 เรียน 5 ปี ได้ปริญญา 2 ใบ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ + ป.โท บริหารธุรกิจคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ-หารือความร่วมมือด้านวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตวิศวฯ เครื่องกล-วิศวฯ วัสดุ คว้ารางวัลชนะเลิศ แผนรณรงค์ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา Toyota Campus Challenge 2023วิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จับมือ อัลเตอร์วิม ร่วมวิจัย-พัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจ ด้านพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานคณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ มก. ครบรอบ 88 ปีอาจารย์คณะวิศวฯ-คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ นำเสนอผลงานในการประชุม Sino-Thai Symposium on Energy and New Materialsผู้บริหาร-อาจารย์คณะ หารือความร่วมมือด้านวิจัย-วิชาการ กับ Tamkang University, Taiwanผู้บริหาร-อาจารย์ คณะวิศวฯ หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ ณ National Tsing Hua University (NTHU) ไต้หวัน

นิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ ชนะเลิศ-รองชนะเลิศอันดับ 1 – Popular Vote Campus Challenge 2023 โดย โตโยต้า ถนนสีขาว

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีม Rainbow Dash ประกอบด้วยนิสิตจาำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คว้า 3 รางวัลใหญ่ ในงานการประกวดนวัตกรรมและแผนประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ในกิจกรรม “Campus Challenge 2023 โดย โตโยต้า ถนนสีขาว” ระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ณ TOYOTA ALIVE Space  ฝ่าด่านทีมคู่แข่งขันจากทั่วประเทศ 1,554 ทีม ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย และทีม Rainbow Dash ได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมต่อคณะกรรมการและคว่ารางวัลมาครองถึง 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 10  ประเภทวิดีโอยอดเยี่ยม และรางวัล Popular Vote
ทีม Rainbow Dash ได้นำเสนอแผนการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในสถานศึกษาให้คนในมหาวิทยาลัย โดยการขับรถไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือ Slow  และจัดทำนวัตกรรมรณรงคฺความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประกอบด้วย 1.ทางม้าลาย 3 มิติ  2.เส้นซิกแซก ชะลอความเร็ว 3..ธงข้ามถนน และ 4.แอปพลิเคชัน Win Win สำหรับรีวิวคะแนนการขับขี่ของพี่วิน และหาพี่วินตัวอย่างในโครงการ นอกจากนี้ได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆที่ติดตั้งตลอดเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตั้งแต่บริเวณประตูสถานี Bts มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถึงประตูงามวงศ์วาน 3
สมาชิกทีม Rainbow Dash ประกอบด้วย นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้แก่ นายยศพร พิจิตราศิลป์ ชั้นปีที่ 3 นายเอกรัตน์ ลิ้มบริบูรณ์ทรัพย์ ชั้นปีที่ 3  นายอุดมวิทย์ สิทธินันท์เจริญ ชั้นปีที่ 3 และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้แก่ นายปริเยศ พราหมณ์น้อย ชั้นปีที่ 3 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

สำหรับรางวัลที่ได้รับ ประกอบด้วย
1. รางวัลชนะเลิศ

– ได้ไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 5 วัน มูลค่าประมาณ 500,000 บาท

– ได้รับตําแหน่ง Toyota Road Safety Ambassador พร้อมบันทึกเกียรติประวัติไว้ใน Toyota Road Safety Hall of fame

– ได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท สําหรับนิสิตนักศึกษา พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล

– ทุนสนับสนุน 30,000 บาท สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

– โอกาสสัมภาษณ์ฝึกงานที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด หรือพันธมิตร

  1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทวิดีโอยอดเยี่ยม ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  2. รางวัล Popula Vote ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
    (ที่มา: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ)

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่