ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล First Prize จากการแข่งขัน “ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์”ระดับโลกคณะวิศวฯ ร่วมมือ บ.โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด พัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ ชนะเลิศ-รองชนะเลิศอันดับ 1 – Popular Vote Campus Challenge 2023 โดย โตโยต้า ถนนสีขาวคณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก.คณะวิศวฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยนิสิตคณะวิศวฯ-นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มก. คว้าแชมป์ และรองแชมป์ ประเทศไทย Thailand Open ROS and Smart Robot Competition 202410 เรื่องน่ารู้ วิศวฯ มก. (บางเขน)อาจารย์คณะได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา จาก MIIGAiK สหพันธรัฐรัสเซีย เยี่ยมชมคณะคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทนจาก NCHU ไต้หวัน นำเสนอข้อมูลด้านวิชาการ

อาจารย์คณะวิศวฯ ให้ความรู้ด้านการสอน Coding แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2

อาจารย์คณะวิศวฯ ให้ความรู้ด้านการสอน Coding

แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.พัชรี โตแก้ว ทองรัตนะ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรม  อุตสาหการ ทีมสอนโครงการหนูน้อยวิศวกร อัจฉริยะสร้างได้ และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการสร้างหุ่นยนต์ และทักษะ Coding แก่คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 ภายใต้การจัดกิจกรรมวิทย์เทคโนสัญจรของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมผ่านการลงมือปฏิบัติจริง จัดขึ้น ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

(ที่มา: ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่