ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล First Prize จากการแข่งขัน “ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์”ระดับโลกคณะวิศวฯ ร่วมมือ บ.โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด พัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ ชนะเลิศ-รองชนะเลิศอันดับ 1 – Popular Vote Campus Challenge 2023 โดย โตโยต้า ถนนสีขาวคณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก.คณะวิศวฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยนิสิตคณะวิศวฯ-นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มก. คว้าแชมป์ และรองแชมป์ ประเทศไทย Thailand Open ROS and Smart Robot Competition 202410 เรื่องน่ารู้ วิศวฯ มก. (บางเขน)อาจารย์คณะได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา จาก MIIGAiK สหพันธรัฐรัสเซีย เยี่ยมชมคณะคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทนจาก NCHU ไต้หวัน นำเสนอข้อมูลด้านวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุนภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 และรางวัลผลงานระดับดีการประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

บุคลากรสายสนับสนุนภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับรางวัลจากการนำเสนอบทความด้านความยั่งยืนในการประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (The 8th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand) ภายใต้ Theme : Actions toward a carbon neutral society จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคาร 50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี และ มจพ. โดยผู้ได้รับรางวัล มีดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ผลงานการจัดการการเรียนรู้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย น.ส.สุพัตรา ศรีจิ๋ว นายยงยุทธ อินนุรักษ์ และนายสมพงษ์ พวงดอกไม้

รางวัลผลงานระดับดี ได้แก่ ผลงานโครงการคัดแยกขยะภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย น.ส.สุพัตรา ศรีจิ๋ว นางพัชรี เสริฐเจิม น.ส.สุภี ภักดีรักษ์ และ นางสุพรรณี ชัยณรินทร์

ในงานเดียวกัน อ.ดร.วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในภาคโปสเตอร์ด้านความยั่งยืน เรื่อง เครื่องมือประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์จากเมนูอาหารไทย ด้วย

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่