ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล First Prize จากการแข่งขัน “ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์”ระดับโลกคณะวิศวฯ ร่วมมือ บ.โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด พัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ ชนะเลิศ-รองชนะเลิศอันดับ 1 – Popular Vote Campus Challenge 2023 โดย โตโยต้า ถนนสีขาวคณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก.คณะวิศวฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยนิสิตคณะวิศวฯ-นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มก. คว้าแชมป์ และรองแชมป์ ประเทศไทย Thailand Open ROS and Smart Robot Competition 202410 เรื่องน่ารู้ วิศวฯ มก. (บางเขน)อาจารย์คณะได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา จาก MIIGAiK สหพันธรัฐรัสเซีย เยี่ยมชมคณะคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทนจาก NCHU ไต้หวัน นำเสนอข้อมูลด้านวิชาการ

คณะวิศวฯ จัดโครงการ Path to Success ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีเปิดโครงการ Path to Success (เส้นทางสู่ชำนาญการ) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2567 โดยมี ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และมี รศ.ดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผศ.ดร.เนาวรัตน์ เทพหริรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และ น.ส.รัชดาวรรณ ขาวสำอางค์ หัวหน้างานบริหารและทรัพยากรบุคคล ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอน รวมถึงวิธีการจัดทำผลงานและแนวทางปฏิบัติในการยื่นเสนอขอตำแหน่งชำนาญการ และมีที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำ โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 84 คน จัดขึ้น ณ ห้องพระพรหม โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น

โครงการ Path to Success (เส้นทางสู่ชำนาญการ) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และให้ความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอน วิธีการเขียนและสามารถจัดทำผลงานเพื่อยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้นได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนด

 

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่