ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล First Prize จากการแข่งขัน “ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์”ระดับโลกคณะวิศวฯ ร่วมมือ บ.โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด พัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ ชนะเลิศ-รองชนะเลิศอันดับ 1 – Popular Vote Campus Challenge 2023 โดย โตโยต้า ถนนสีขาวคณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก.คณะวิศวฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยนิสิตคณะวิศวฯ-นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มก. คว้าแชมป์ และรองแชมป์ ประเทศไทย Thailand Open ROS and Smart Robot Competition 202410 เรื่องน่ารู้ วิศวฯ มก. (บางเขน)อาจารย์คณะได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา จาก MIIGAiK สหพันธรัฐรัสเซีย เยี่ยมชมคณะคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทนจาก NCHU ไต้หวัน นำเสนอข้อมูลด้านวิชาการ

คณะวิศวฯ จัดโครงการ Make New Me ส่งเสริมบุคลากรให้มีสุขภาพดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดพิธีเปิดโครงการ Make new Me (เปลี่ยนฉันเป็นคนใหม่ภายใน 6 เดือน) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และมี ผศ.ดร.นันทวัน เทียนแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ รหัส (ไม่) ลับ ลดอ้วนลดพุง และหัวข้อ 3X พาฟิต พร้อมนำออกกำลังกายในกิจกรรม X-Dance for Fit  โดยมีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วม จำนวน 90 คน จัดขึ้น ณ ห้อง ประชุม E1207 อาคารภาควิชาวิศวกรรมเคมี

โครงการ Make new Me (เปลี่ยนฉันเป็นคนใหม่ภายใน 6 เดือน) เป็นโครงการที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้มีสุขภาพที่ดี และเกิดความสมดุลในการทำงานด้วยการออกกำลังกายในรูปแบบ ต่าง ๆ เช่น Mix Exercise เช่น เต้นซุมบ้า แอโรบ็อกซิ่ง กิจกรรมเดิน/วิ่ง และกิจกรรมโยคะ ยืดเหยียดร่างกาย สอดคล้อง  กับนโยบาย Happy Workplace ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย และวัดดัชนีมวลกาย และมีระยะเวลาการจัดกิจกรรมรวม 6 เดือน (กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2567)

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่