ENG KU NEWS

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีลงนาม อนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยอาจารย์คณะสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. – คณะวิศวฯ จัดโครงการ KAMP4 Open House เปิดโอกาสให้นิสิตปัจจุบัน พบปะ ฟังวิสัยทัศน์จากรุ่นพี่-นิสิตเก่าที่ประสบความสำเร็จคณบดีนำนิสิตได้รับรางวัล เข้าพบอธิการบดีนิสิตเก่าวิศวฯ มก.- วิศวกรหญิง ได้รับรางวัลวิศวกรหญิงดีเด่น ปี 2567 ในงานวันวิศวกรหญิงสากลนิสิตวิศวฯ เครื่องกล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศกิจกรรมบริจาคโลหิตคณะวิศวฯ จับมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ร่วมพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการคณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ ร่วมงาน Waste Management & Waste to Energy Asia Summit Thailand Focus 2024คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะจาก ITS อินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการทำงาน

ทีมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ พ่วงชมเชย การแข่งขัน KU Hackathon 2023

ทีมนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กวาดรางวัลในเวที KU Hackathon 2023 จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นการแข่งขันที่เน้นการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย เป็นเวทีให้นิสิตจากหลายสาขาได้ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาแนวคิดและโครงการต่าง ๆ ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และที่ปรึกษาทีม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม-24 พฤศจิกายน 2566 ทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซต์

นิสิตผู้ได้รับรางวัล ประกอบด้วย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมภัยพิบัติระดับหมอรำ จากผลงาน ChomromKU สมาชิกทีม ประกอบด้วย นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ ได้แก่ นายโภคิน วัฒนพิทักษ์ นายธนาธิป สุวรรณโคตร นายภูมิธรรม รัตนะรัต และนายกลวัชร รู้ปัญญา และนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ น.ส.อภิญญา สุทธิโสภาอาภรณ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Memo จากผลงาน KU Assistant สมาชิกทีม ประกอบด้วย นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ ได้แก่ นายชนาธิป พูลสวัสดิ์  และนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ นายพชรพล ราชสภา นายวรกร โฆษิตโภคิน และนายณฐพล พลนาการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม ปี 6  จากผลงาน NisitKU App / KU Credits สมาชิกประกอบด้วย นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ นายนพรุจ ศรีพงษ์พันธุ์กุล นายรวิชญ์ พยัคฆวรรณ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และนายชนาวิทย์ เตชมณีกร และนิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ ได้แก่ น.ส.พรชนก จิรดำรงกุล

รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม HackBthon จากผลงาน NisitKU App  สมาชิกทีม ประกอบด้วย นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ นายคริษฐ์ธร บำรุงพิพัฒนพร และนายนิธิศรัฎฐ์ พุฒิภาพงศ์ และนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ น.ส.ณัชชิภาพิชญ์ เสฏฐิธนาโชติ

(ที่มา: ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / ภาพประกอบจาก Facebook KU Tech)

 

 

*********************************************************************************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่