ENG KU NEWS

วันพฤหัสที่ 08 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ – สอวช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Foresight Workshop  คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะครู-นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 เข้าเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์และคิดเป็นระบบ[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการ

คณะวิศวฯ ประสบความสำเร็จ ในการสำรวจแนวเขตคลองสาธารณะ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับความไว้วางใจ จากกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ให้เป็นที่ปรึกษาสำรวจแนวเขต คลองสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำรวจ สภาพภูมิประเทศและกำหนดปักหลักอ้างอิง แนวเขตคลองสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัช สุขวิมลเสรี อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา หัวหน้าโครงการสำรวจ กล่าวว่า “ปัจจุบันคลองสาธารณะในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร มีจำนวนกว่า 1,000 คลอง แต่มีคลองจำนวนมากกว่า 100 คลองที่ประสบ ปัญหาการรุกล้ำซึ่งหากปล่อยให้มีการรุกล้ำคลอง อยู่ต่อไป จะก่อให้เกิดปัญหาตามมาจนไม่เหลือ สภาพคูคลอง หรือทำให้มีสิ่งกีดขวางทางน้ำซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม อันเป็นภารกิจหลักในด้าน สิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร”

โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจแนวเขตคลองสาธารณะ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดทำเป็นโครงการนำร่องใน ระยะแรก 30 คลอง ความยาวรวมประมาณ 210 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตามเขตการปกครอง 21 เขต ได้แก่ คลอง หนองบอน คลองตาปลั่ง คลองพระโขนง คลองตัน คลอง สองต้นนุ่น คลองหลอแหล คลองจิก คลองบางชัน คลอง บ้านป่า คลองหัวหมาก คลองลำบึงขวาง คลองบางกอกใหญ่ คลองชักพระ คลองราชมนตรี คลองบางจาก คลองบางไผ่ คลองมหาศร คลองหนามแดง คลองบางเชือกหนัง คลองบางแวก คลองบางพรม คลองบางระมาด คลองบ้านไทร คลองมอญ คลองบางขี้แก้ง คลองบางโคลัด คลองสามวา คลองด่าน คลองบางขุนเทียน และคลองพระยาสุเรนทร์

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่