ENG KU NEWS

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
บุคลากรคณะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ/ชำนาญงานคณะวิศวฯ จับมือ คณะบริหารธุรกิจและบัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ เปิดโครงการเรียนล่วงหน้า 4+1 เรียน 5 ปี ได้ปริญญา 2 ใบ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ + ป.โท บริหารธุรกิจคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ-หารือความร่วมมือด้านวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตวิศวฯ เครื่องกล-วิศวฯ วัสดุ คว้ารางวัลชนะเลิศ แผนรณรงค์ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา Toyota Campus Challenge 2023วิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จับมือ อัลเตอร์วิม ร่วมวิจัย-พัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจ ด้านพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานคณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ มก. ครบรอบ 88 ปีอาจารย์คณะวิศวฯ-คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ นำเสนอผลงานในการประชุม Sino-Thai Symposium on Energy and New Materialsผู้บริหาร-อาจารย์คณะ หารือความร่วมมือด้านวิจัย-วิชาการ กับ Tamkang University, Taiwanผู้บริหาร-อาจารย์ คณะวิศวฯ หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ ณ National Tsing Hua University (NTHU) ไต้หวันผู้บริหาร-อาจารย์ คณะวิศวฯ หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ กับ Tunghai University ไต้หวัน

คณะวิศวฯ ประสบความสำเร็จ ในการสำรวจแนวเขตคลองสาธารณะ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับความไว้วางใจ จากกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ให้เป็นที่ปรึกษาสำรวจแนวเขต คลองสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำรวจ สภาพภูมิประเทศและกำหนดปักหลักอ้างอิง แนวเขตคลองสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัช สุขวิมลเสรี อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา หัวหน้าโครงการสำรวจ กล่าวว่า “ปัจจุบันคลองสาธารณะในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร มีจำนวนกว่า 1,000 คลอง แต่มีคลองจำนวนมากกว่า 100 คลองที่ประสบ ปัญหาการรุกล้ำซึ่งหากปล่อยให้มีการรุกล้ำคลอง อยู่ต่อไป จะก่อให้เกิดปัญหาตามมาจนไม่เหลือ สภาพคูคลอง หรือทำให้มีสิ่งกีดขวางทางน้ำซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม อันเป็นภารกิจหลักในด้าน สิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร”

โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจแนวเขตคลองสาธารณะ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดทำเป็นโครงการนำร่องใน ระยะแรก 30 คลอง ความยาวรวมประมาณ 210 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตามเขตการปกครอง 21 เขต ได้แก่ คลอง หนองบอน คลองตาปลั่ง คลองพระโขนง คลองตัน คลอง สองต้นนุ่น คลองหลอแหล คลองจิก คลองบางชัน คลอง บ้านป่า คลองหัวหมาก คลองลำบึงขวาง คลองบางกอกใหญ่ คลองชักพระ คลองราชมนตรี คลองบางจาก คลองบางไผ่ คลองมหาศร คลองหนามแดง คลองบางเชือกหนัง คลองบางแวก คลองบางพรม คลองบางระมาด คลองบ้านไทร คลองมอญ คลองบางขี้แก้ง คลองบางโคลัด คลองสามวา คลองด่าน คลองบางขุนเทียน และคลองพระยาสุเรนทร์

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่