ENG KU NEWS

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีลงนาม อนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยอาจารย์คณะสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. – คณะวิศวฯ จัดโครงการ KAMP4 Open House เปิดโอกาสให้นิสิตปัจจุบัน พบปะ ฟังวิสัยทัศน์จากรุ่นพี่-นิสิตเก่าที่ประสบความสำเร็จคณบดีนำนิสิตได้รับรางวัล เข้าพบอธิการบดีนิสิตเก่าวิศวฯ มก.- วิศวกรหญิง ได้รับรางวัลวิศวกรหญิงดีเด่น ปี 2567 ในงานวันวิศวกรหญิงสากลนิสิตวิศวฯ เครื่องกล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศกิจกรรมบริจาคโลหิตคณะวิศวฯ จับมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ร่วมพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการคณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ ร่วมงาน Waste Management & Waste to Energy Asia Summit Thailand Focus 2024คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะจาก ITS อินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการทำงาน

[นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม การแข่งขัน Innovation Robotic AI&IoT Contest 2023 (iRAIC)]

🎉🎉คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม ในการแข่งขันเทคโนโลยีนวัตกรรมหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ประจำปี 2023 Innovation Robotic AI&IoT Contest 2023 (iRAIC) จัดโดยศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีองค์รวมและปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับการสนับสนุนการจัดการแข่งขันจากสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (สปปท.) เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนมีเวทีนำเสนอผลงานการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและระบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเป็นต้นแบบเทคโนโลยีต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ในอนาคต โดยมี ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการแข่งขัน และศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
▶️ภายในงานมีทีมจากสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวม 30 ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน โดยผู้เข้าแข่งขันจะได้รับโจทย์ การแข่งขันจากทางบริษัทและสมาคมชั้นนำของเมืองไทย ทั้งด้าน AI & Robotics Ventures (ARV) , Charoen Pokphand Foods (CPF) และ Maker Association Thailand นอกจากนี้ ในงานยังมีการแสดงผลงานทางด้าน IoT และ AI เพื่อแก้ปัญหาเมืองอัจฉริยะและเกษตรกรรมแม่นยำสูง ซึ่งในการแข่งขันแต่ละทีมจะต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ โดยทีมนิสิตจาภภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดังนี้
▶️ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม RIPP จากผลงาน P’Dairy ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเกษตรกรให้สามารถวัดปริมาณน้ำนมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อคาดการณ์ ช่วงเวลาในการผสมพันธ์วัวที่เหมาะสมซึ่งทำให้ปริมาณน้ำนมของเกษตรกรคงที่ และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
⏺ สมาชิกทีม ประกอบด้วย นายพงศภัค เอกฉาย นายกฤติน นันทสมบัติ นายรัญชน์ นาคจีน นายเอกราช สุวรรณ์ และนายเสฏฐวุฒิ อภิชัย โดยมี ผศ.ดร.ชัยพร ใจแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นอาจารย์ ที่ปรึกษา
▶️ รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม ได้แก่ ทีม 2TheBoom จากผลงาน รถเข็นติดตามเป้าหมายอัตโนมัติ ซึงเป็นผลงานรถเข็นที่สามารถติดตามเป้าหมายได้ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ได้ในหลายกรณี เช่น ผู้ใช้งานรถเข็นในห้างสรรพสินค้าที่ไม่สะดวกเข็นรถเอง เนื่องจากมือไม่ว่าง หรือผู้ใช้งานรถเข็มในคลังเก็บสินค้าที่ต้องใช้รถเข็นในการเข็นสินค้า
ครั้งละหลายคัน
⏺ สมาชิกทีม ประกอบด้วย นายบารมี ปัญญาเฟือน นายอนวัช มูลมณี นายจิตตบุญ บรรเริงศรี นายมหัศจรรย์ สถาพรวานิชย์ นายนราวิชญ์ สฤษฎีชัยกุล และนายพีรศุ พุทธกูล โดยมี ผศ.ดร.อัครพงศ์ พัชรรุ่งเรือง ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่