ENG KU NEWS

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ หารือความร่วมมือด้านวิชาการคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทน บ. ADVANTECH หารือความร่วมมือวิจัย วิชาการ และการพัฒนานิสิต ด้าน Internet of Thing (IoT) และ Artificial Intelligence (AI)คณะวิศวฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปั้นอาจารย์ใหม่… สู่การทำโครงการพัฒนาวิชาการคณะวิศวฯ ร่วมงานครบ 43 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มก.คณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 122 ปี[นิสิต ป.โท คณะวิศวฯ ได้รับรางวัล Best Presentation ในการประชุม CIOD 2024]คณะวิศวฯ จัดโครงการ เส้นทางสู่การเป็นศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40มก. จับมือ พพ. – สจล. พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องทางวิชาชีพ ตรวจประเมินการออกแบบก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานคณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิทยาการจัดการ มก. ศรีราชา เข้าดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการอาคารสถานที่

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รับมอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รับมอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูงระบบ 115 กิโลโวลต์ จากนายไพรัตน์ พึ่งทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส นายธีรพนธ์ สุโขวัฒนกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และนายสุชาติ ก่อคุณากร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด(มหาชน) เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแก่นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและทีมวิศวกรจากทั้งสองบริษัท ร่วมในพิธีส่ง-รับมอบที่จัดขึ้น ณ อาคารภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่