ติดต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
โทร.0-2797-0999, Fax.0-2579-2775

แผนที่คณะฯ (Faculty map)

เบอร์โทรศัพท์ทั้งหมดของสำนักงานเลขานุการ