บุคลากร สล. อบรม “Smart Working for Faculty 4.0″ ในงานสัมมนาบุคลากร สล.ประจำปี 2561

smartwork1

สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. จัดอบรมในหัวข้อ Smart Working for Faculty 4.0″ เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ รร ปทุมวันปรินเซส โดยมี อ. ดร. พีระพงศ์ ตริยเจริญ บรรยายเรื่อง Smart Plan… Smart Working for Faculty 4.0 และ อ. สมบุญ ธีรธรรมานุกูล เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Happiness Mind to Smart Working for Faculty 4.0 มีบุคลากร สล. เข้าร่วมจำนวน 54 คน 

ดูภาพจาก e-photo 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.