สัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการ ประจำปี 2560

powerteam1

สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. จัดสัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการประจำปี 2560 ระหว่างวันที่  13-14 มกราคม 2560 ณ ริเวียร่าวิลล่ารีสอร์ท จังหวัดนครนายก ในหัวข้อ The Power Team โดยมีอาจารย์สมบุญ ธีรธรรมานุกูล เป็นวิทยากรตลอดการสัมมนา

ดูรูปจาก e-photo

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.