หน.งาน/หน.หน่วย สล. ประชุมแผนกิจกรรม/โครงการ ปี 60

web

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ พร้อมด้วยหัวหน้างาน (6 งาน) และหัวหน้าหน่วยใน สล. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอกิจกรรม/โครงการ/แผนการดำเนินงานในปี 60  ณ ร้านกาแฟคูเป้ ใต้อาคารชูชาติฯ คณะฯ (บรรยากาศแบบสบายๆ กันเองๆ) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาการให้บริการของสำนักงานเลขานุการ ได้โครงการ /กิจกรรม แผนการดำเนินงานไปมากมายจริงๆ ครับ ต่อไปเป็นหน้าที่ของงานแผนฯ ที่จะต้องสรุปเสนอเพื่อดำเนินการต่อไป

ดูรูปภาพจาก e-Photo

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.