สัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการ ประจำปี 2557

สัมมนา สล 57

สำนักงานเลขานุการ จัดสัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2557  ณ  โรงแรมซีไพน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยจัดกิจกรรมต่างๆ บนรถบัสและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “พลัง สล. กับปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่”  ณ โรงแรมซีไพน์ เริ่มด้วยกิจกรรมละลายพฤติกรรมและการรู้จักตนเอง ร่วมพลังทีม สร้างสรรค์ผลงานจากหนังสือพิมพ์ ปรับทัศนคติ จิตเบิกบาน การสื่อสาร พลังแห่งการกอด การวางแผนและความสามัคคี นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมและงานเลี้ยงสังสรรค์ภาคค่ำ และได้ศึกษาดูงานการบริหารและจัดการศึกษาแบบนานาชาติของ Stamford University วิทยาเขตหัวหิน

ดูภาพจาก e-Photo

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.