Archive for กุมภาพันธ์, 2013

สัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการ ประจำปี 2556

IMG_1851

สำนักงานเลขานุการ   (สล.) ได้จัดสัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2556 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ – จังหวัดพิษณุโลก