Archive for มีนาคม, 2012

กิจกรรม Monday Health Alert

IMG_4047

สำนักงานเลขานุการจัดกิจกรรม Monday Health Alert  จัดขึ้นทุกๆวันจันทร์ ในเวลา 14.00น.  เป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สร้างความกระฉับกระเฉง และกระตุ้นร่างกายให้เตรียมพร้อมกับการทำงานอย่างมีสมาธิ และลดปัญหาการเจ็บป่วยที่เกิดจากการทำงานของบุคลากรสล. โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2555 เป็นต้นมา.

CoPs กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารและทรัพยากรบุคคล

IMG_3606

งานบริหารและทรัพยากรบุคคลจัด CoPs หลังจากศึกษาดูงานในโครงการพัฒนาบุคลากสายสนับสนุนผ่านการศึกษาดูงาน (กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารและทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 1 ) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ e-Photo