ประสบการณ์วิจัยสถาบัน : จากงานประจำ…สู่งานวิจัย

บุคลากรสายสนับสนุน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยสถาบันและประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน/อบรมเกี่ยวกับการทำวิจัยฯ สำนักงานเลขานุการ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ (KM)   เรื่อง ประสบการณ์วิจัยสถาบัน : จากงานประจำ…สู่งานวิจัย  ในวันพฤหัสบดีที่      ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐-๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม ๐๒๐๓ อาคารชูชาติ กำภู  โดยมีหัวหน้าหน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ สล. เป็นผู้แลกเปลี่ยนหลัก พร้อมกับแบ่งปันประสบการณ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *