ประกาศ รับสมัครนิสิตป.ตรีเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

งาน “เลือกแนวทาง…วางอนาคต Open House” ครั้งที่ 24 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Read more

ประกาศ รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนความรู้ สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 29 ปีการศึกษา 2562

Read more