ประกาศ รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนความรู้ สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 29 ปีการศึกษา 2562

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก University of Turku ประเทศฟินแลนด์

https://www.eng.ku.ac.th/wp-content/uploads/2019/09/turku-uni.pdf  

Read more

ประกาศ รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนความรู้ สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562

Read more