ประกาศทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก พร้อมใบสมัคร ประจำปีการศึกษา 2562

ใบสมัครทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีการศึกษา 2562 1. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด ดาวน์โหลดใบสมัคร 2. มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ประเภทเรียนดี (ขัดสน) ดาวน์โหลดใบสมัคร 3. มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ดาวน์โหลดใบสมัคร 4. บมจ.บางจากปิโตรเลียม ดาวน์โหลดใบสมัคร

Read more

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาปริญญาโท/เอก จาก สวทน. และบ้านปู/Compact International

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาปริญญาโท/เอก จาก สวทน. และบ้านปู/Compact International • วันพุธที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 13.00-14.00 น. • ห้อง 8403 อาคาร 8 ชั้น 4

Read more

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับการคัดเลือก นิสิตดีเด่นด้านการแต่งกายและความประพฤติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

Read more