ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับการคัดเลือก นิสิตดีเด่นด้านการแต่งกายและความประพฤติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

Read more

เลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 อย่าลืมมาใช้สิทธิเลือก นายกสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 เบอร์ 1 : นายตะวัน สุวัฑฒนะ(ต้น) เบอร์ 2 : นายณัฐพงศ์ พงษ์ธัญญะวิริยา(แบงค์) เบอร์

Read more