(แก้ไข) ประกาศรายชื่อและวันเวลาสอบสัมภาษณ์นิสิตที่มีการแต่งกายและความประพฤติดีเด่น ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

***แก้ไข 23 เม.ย. 62*** มีการเปลี่ยนแปลงเวลาของนิสิตบางคน ขอให้นิสิตตรวจสอบเวลาสัมภาษณ์ของตนเอง

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการ Go Green in the city 2019 บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

บริษัทเข้ามาประชาสัมพันธ์โครงการ วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ บริเวณด้านล่างอาคารชูชาติ กำภู

Read more