ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับการคัดเลือก นิสิตดีเด่นด้านการแต่งกายและความประพฤติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

Read more

(แก้ไข) ประกาศรายชื่อและวันเวลาสอบสัมภาษณ์นิสิตที่มีการแต่งกายและความประพฤติดีเด่น ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

***แก้ไข 23 เม.ย. 62*** มีการเปลี่ยนแปลงเวลาของนิสิตบางคน ขอให้นิสิตตรวจสอบเวลาสัมภาษณ์ของตนเอง

Read more