เครื่องปลูกข้าวแบบหย่อนต้นกล้า

 

ผลงานเครื่องปลูกข้าวแบบหย่อนต้นกล้า
โดย อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา และคณะภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เครื่องปลูกข้าวแบบหย่อนกล้าสำหรับทำนาแบบประณีต ช่วยประหยัดเมล็ดพันธุ์ ต้นข้าวเติบโตได้เร็วและวัชพืชเกิดได้ช้า ไม่มีการทำลายรากช่วงย้ายต้นกล้าลงแปลงนาทำให้ต้นข้าวไม่อับเฉาตอนปลูกและไม่ต้องเสียเวลาพักตัว ต้นข้าวแข็งแรง รากอยู่ใกล้ผิวดินทำให้กินปุ๋ยได้ดีกว่า ใช้ปุ๋ยน้อยลง ข้าวโตเร็วได้ผลผลิตสูงกว่า ปลูกเป็นระเบียบไม่แน่นเกินไปมีช่องว่างให้แสงแดดส่องถึงพื้นนาทำให้ลดการวางไข่ของแมลงและฆ่าเชื้อราโดยวิธีธรรมชาติ ทำให้ลดการใช้ยาปราบศัตรูพืช สามารถกำจัดพันธุ์ข้าวปลอมปนหรือข้าววัชพืชได้ง่ายตั้งแต่ช่วงเพาะกล้าในถาดเพาะ การดูแลและจัดการนาข้าวทำได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นการทำนาแบบใช้ปุ๋ยเคมีหรือทำนาแบบอินทรีย์ เพื่อการผลิตข้าวที่มีคุณภาพและเพื่อสุขภาพที่ดีให้กับชาวนาไทย

เครื่องปลูกข้าวแบบหย่อนกล้า ใช้หลักการง่าย ๆ คือ “การทำนาแบบโยนกล้า แต่โยนกล้าอย่างไรให้เป็นระเบียบแบบนาดำ” มีข้อดี คือ ประหยัดเมล็ดพันธุ์ ลงทุนต่ำ ต้นกล้ามีความแข็งแรง เจริญเติบโตเร็ว ใช้แรงงานคนน้อย สามารถปลูกต้นกล้าได้อย่างเป็นระเบียบ ทำงานได้รวดเร็ว ตัวเครื่องไม่มีการสัมผัสดิน ทนทาน และต้นทุนการซ่อมบำรุงต่ำกว่าเครื่องดำนาโดยทั่วไป มีวิธีการทำงาน คือ การหนีบต้นข้าวจากถาดเพาะ ซึ่งต้นข้าวจะมีรากที่ห่อหุ้มด้วยตุ้มดินติดไปด้วย แล้วหย่อนลงไปในนาทำให้ต้นกล้ามีความบอบช้ำน้อย ในขณะที่เครื่องดำนาแบบถาดเพาะแผ่นกล้า ใช้การถอนต้นกล้าออกจากแผงกล้าโดยวิธีฉีกรากออกจากแผ่นเพาะต้นกล้าที่เกาะตัวเป็นแผ่น จึงทำให้เกิดความบอบช้ำ รากขาด และต้องใช้เวลา 1 สัปดาห์ในการฟื้นตัวและสร้างรากใหม่มาทดแทนรากที่ฉีกขาดไป ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้นข้าวอ่อนแอ โรคเข้าแทรกได้ง่าย จึงทำให้ต้องใช้ยา ตลอดอายุของต้นข้าว


You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *