Untitled Document  34.238.190.122
Untitled Document
ปี พ.ศ.
พ.ศ. 2548 มี 79 งาน
พ.ศ. 2549 มี 46 งาน
พ.ศ. 2550 มี 49 งาน
พ.ศ. 2551 มี 132 งาน
พ.ศ. 2552 มี 125 งาน
พ.ศ. 2553 มี 186 งาน
พ.ศ. 2554 มี 128 งาน
พ.ศ. 2555 มี 143 งาน
พ.ศ. 2556 มี 116 งาน
พ.ศ. 2557 มี 105 งาน
พ.ศ. 2558 มี 102 งาน
พ.ศ. 2559 มี 75 งาน
พ.ศ. 2560 มี 104 งาน
พ.ศ. 2561 มี 135 งาน
พ.ศ. 2562 มี 159 งาน
พ.ศ. 2563 มี 81 งาน


หน้าแรก
เพิ่มรูปเข้า e-Photo
อ่านวิธีการค้นหารูป
งานบริการวิชาการและวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
www.kucity.com
e-Photo ระบบเก่า

ภาพกิจกรรมต่างๆของคณะฯ

เนื่องจากพื้นที่ server มีจำนวนจำกัด ท่านสามารถติดต่อขอรูปปีก่อนๆได้ในรูปแบบ CD ที่ประชาสัมพันธ์คณะฯครับ

ชื่องาน : วันที่ : เดือน : ปี :
เรื่องที่มาใหม่ล่าสุด
ตู้ความดันบวกติดตั้งที่ รพ.ศิริราช ผลงาน ดร.ประพจน์ ขุนทอง วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ( 1 )

เรื่องที่มีผู้ชมมากที่สุด
งานวิศวรวมใจ สวัสดีปีใหม่ 2554 วันที่ 28 ธันวาคม 2553 ( 4121 )
งาน "วิศวฯ ประสานใจ ต้อนรับปีใหม่ 2553" วันที่ 28 ธันวาคม 2552 ( 3577 )
งานขอบคุณบุคลากร มก. ประจำปี 2553 วันที่ 24 ธันวาคม 2553 ( 2997 )

ปี 2562
Korea University วันที่ 9 มกราคม 2562
ผู้บริหารคณะร่วมอวยพรปีใหม่นายกสภา มก. วันที่ 10 มกราคม 2562
ประชุมบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 วันที่ 11 มกราคม 2562
สล. มอบกระเช้ากราบขอพรปีใหม่จากอาจารย์อารย์ นวลอินทร์ วันที่ 14 มกราคม 2562
สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 วันที่ 18 มกราคม 2562
สัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการ วันที่ 19 มกราคม 2562
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมแยกขยะในงานเกษตรแฟร์ 2562 วันที่ 25 มกราคม 2562
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 28 มกราคม 2562
โครงการความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.กับ มหาวิทยาลัยจำปาสัก วันที่ 29 มกราคม 2562
ประชุมวิชาการ มก. 2562 และงานเกษตรแฟร์ มก. 2562 วันที่ 29 มกราคม 2562
สำนักงานเลขานุการศึกษาดูงานคณะแพทย์ มช. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้บริหารคณะและสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์ 3 บูรพาจารย์ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 76 ปี วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
สัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการ(ภาพหมู่) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบชุดหุ่นยนต์พร้อมกล้องให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
คณะกรรมการ feedback พบผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
คณบดีและอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ให้การต้อนรับ ม.ร.ว.วรากร วรวรรณ และหารือเกี่ยวกับระบบราง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
Dr.Neil Vallestero Pirector for Cyber Information and Network Science วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
การประชุม Lunch Talk งานบริหารและทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
การประชุมบุคลากร สำนักงานเลขานุการ ครั้งที่1/2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
MOU ระหว่างศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก และ Japan Home Shield ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
อบรมการใช้ระบบไอทีสิส(iThesis) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ระดมสมองทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ของสำนักงานเลขานุการ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา นำนักศึกษาต่างชาติเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ประชุมติดตามงาน ระบบ E-Saraban วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
National Institute of Technology, Akita College วันที่ 1 มีนาคม 2562
นิสิตจาก มหาวิทยาลัย TAMAGAWA ฝึกอบรมระยะสั้น ที่คณะวิศวะฯ มก. วันที่ 4 มีนาคม 2562
minister of public works afghanistan วันที่ 6 มีนาคม 2562
บริการอย่างไร ประทับใจทุกคน วันที่ 12 มีนาคม 2562
การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10 ปี วันที่ 13 มีนาคม 2562
สำนักงานเลขานุการ จัดอบรมการใช้งาน Google Sheet ให้แก่บุคลากร วันที่ 14 มีนาคม 2562
อบรมการใช้งาน Google Sheet 14 มีนาคม 2562 วันที่ 14 มีนาคม 2562
กิจกรรมเปิดตัวปฏิบัติการ "ลดใช้พลาสติก คัดแยกขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 15 มีนาคม 2562
บริษัทพรอสเพอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มอบทุนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 19 มีนาคม 2562
กิจกรรมสนทธนาและตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา (พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของชาวพุทธ) วันที่ 19 มีนาคม 2562
การถ่ายทอดการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย saga ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 20 มีนาคม 2562
International Conference on Information and Communication Technology for Embedded System 2019 (IC-ICTES 2019) วันที่ 25 มีนาคม 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10 ปี วันที่ 27 มีนาคม 2562
Project Management Skills วันที่ 27 มีนาคม 2562
บัตรอวยพรพระราชทาน วันที่ 28 มีนาคม 2562
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2562
กิจกรรม Workshop & Coaching & Training PQI 2562 ระหว่างวันที่ 3 ? 5 เมษายน 2562 ณ โรงแรม Escape เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 5 เมษายน 2562
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยจำปาสัก สปป.ลาว หารือการพัฒนาหลักสูตร ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เมื่อ 1 - 5้ เมษายน 62 วันที่ 5 เมษายน 2562
ครอบครัวสุขสันต์ วันสงกรานต์ 2562 วันที่ 10 เมษายน 2562
Faculty of Industrial Technology University of Islamic, Indonesia วันที่ 19 เมษายน 2562
ศูนย์วิชาการฟายด์ดี ภูเก็ตรับฟังการบรรยายข้อมูลเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 24 เมษายน 2562
โครงการ KU-KM Sharing "แนวปฏิบัติที่ดี: PQI พัฒนาคน พัฒนางาน องค์กรก้าวหน้าอย่างยั่งยืน" วันที่ 26 เมษายน 2562
พิธีปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
PMIS2019 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ต่างประเทศ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
อบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบโปรแกรมการเบิกเงินและโอนเงินจัดสรรค่าอำนวยการโครงการพัฒนาวิชาการ มก. วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
ผศ.ดร.นันทชัย กานตานันทะ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Chemical Inventory Management Improvement ในการประชุมวิชาการ ICEAI 2019 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7- 9 พฤษภาคม 2562 วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
อบรมให้ความรู้และหลักการปฏิบัติในการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ มก. วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
การประชุม Kick-Off Meeting สำหรับ International Collaborative Education Program for Materials Technology, Education, and Research Consortium (ICE-Matter) วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
โรงเรียนเทพศิรินทร์ รุ่นที่ ๒ เข้าฝึกปฏิบัติการและทำโครงงานวิทยาศาสตร์ภายในมหาวิทยาลัย วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
ผศ.ดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ เยอรมนี 14 -16 พ.ค. 62 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
ผศ.ดร.วชิระ จงบุรี รองฯ วิชาการ บรรยายหลักสูตรและการรับเข้าศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ให้แก่นักเรียนทุนราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
คณบดีร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับ AWN วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
โครงการอบรมและจัดกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง มก.และ สปป.ลาว และ ม.ในอาเซียน (รศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกา) วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
รศ.ดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คนใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนเทพศิรินทร์ในเครือ วันที่ 9 มิถุนายน 2562
งานสัมมนาอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 วันที่ 13 มิถุนายน 2562
งานกีฬาสี 2019 วันที่ 21 มิถุนายน 2562
ปขมท. วันที่ 21 มิถุนายน 2562
ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาดูงานด้านพัสดุ วันที่ 27 มิถุนายน 2562
ประชุมเตรียมการใช้งานระบบ E-Saraban (เฟส 2) วันที่ 27 มิถุนายน 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้ วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
โครงการอบรมและจัดกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง มก.และ สปป.ลาว (ม.สะหวันนะเขต) 26-30 พ.ค. 62 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
โครงการอบรมและจัดกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง มก.และ สปป.ลาว (ม.จำปาสัก) 25-30 มิ.ย. 62 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
ผู้บริหารและบุคลากรคณะ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันที่ 4 กรกฎาคม 2562
ผศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เดินทางไปเข้าร่วมประชุม The 27th General Assembly and The 5th Convention 28 มิ.ย.-1 ก.ค. 62 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562
ชี้แจงการตรวจประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 สำหรับเลขานุการ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562
งานพิธีมอบทุนการศึกษา Daniel and Audrey Solow Trust Fund วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 วันที่ 6 กรกฎาคม 2562
ภาพการก่อสร้างอาคารวิศวกรรมอุตาสาหการ-เครื่องกล วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
คณบดีร่วมงานกาวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน วันที่ 10 ก.ค. 2562 วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
ภาพเก็บอุปกรณ์ลิฟต์เก่า (ตึก 8) บริเวณสวนโย วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
ประชุมบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 2 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนครั้งที่ 2 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
สัมภาษณ์บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน 2562 วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
สัมภาษณ์ Popular Vote โครงการ Star Service Awards 2562 วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
นำเสนอโครงการ Best Suggestion Awards 2562 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
อบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ ANSYS วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
ประชุมคณะทำงานจัดพิธีเปิดอาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
พิธีถวายพระพรชัยมงคลในหลวง ร.10 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
โครงการ KU-SIT Global Project Based Learning Program 2019 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
งานวันสถาปนาคณะวิศกรรมศาสตร์-พิธีเปิดอาคาร อก. คก. วันที่ 1 สิงหาคม 2562
อบรม e-Saraban วันที่ 6 สิงหาคม 2562
MOU with Saint Gabriel?s Foundation วันที่ 8 สิงหาคม 2562
งานบริหารและทรัพยากรบุคคลประชุม Lunch talk 2/2562-080819 วันที่ 8 สิงหาคม 2562
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 9 สิงหาคม 2562
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบูรณาการทางด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการ กับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 วันที่ 9 สิงหาคม 2562
ประชุมหัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วย สำนักงานเลขานุการ วันที่ 15 สิงหาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สอนผู้เรียนให้มีทักษะด้วยห้องเรียน Constructionism วันที่ 21 สิงหาคม 2562
พิธีไหว้ครู วันที่ 22 สิงหาคม 2562
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จังหวัดสงขลา วันที่ 22 สิงหาคม 2562
งาน Thai - Japan Party 2019 วันที่ 27 สิงหาคม 2562
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตญี่ปุ่น IUP เรื่อง แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม วันที่ 27 สิงหาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการระบบงานสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน วันที่ 27 สิงหาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สอนผู้เรียนให้มีทักษะด้วยห้องเรียน Constructionism II วันที่ 28 สิงหาคม 2562
บริจาคโลหิต วันที่ 29 สิงหาคม 2562
คณบดี และ อ.มงคล ร่วมต้อนรับอาจารย์ชาวจีน วันที่ 30 สิงหาคม 2562
เปิดงานอบรม Essential 5G Technology วันที่ 30 สิงหาคม 2562
บริษัท shinsei industry and shinsei transport ร่วมหารือกับรองวิเทศฯ วันที่ 4 กันยายน 2562
KU KM Mart 5-6 Sep 2019 วันที่ 5 กันยายน 2562
สัมมนา MATLAB วันที่ 10 กันยายน 2562
การประชุมบุคลากร สำนักงานเลขานุการ ครั้งที่2/2562 วันที่ 10 กันยายน 2562
สัมมนาโครงการปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ วันที่ 11 กันยายน 2562
คณบดีเปิดงาน KU-SIT วันที่ 13 กันยายน 2562
กิจกรรมวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. และ Big Cleaning Day คณะวิศวฯ วันที่ 14 กันยายน 2562
คณบดีร่วมงานวันสถาปนาสำนักบริหารการศึกษา (สำนักทะเบียนฯ) ครบรอบปีที่ 27 วันที่ 18 กันยายน 2562
กิจกรรมเปิดแยกแจกกุหลาบ วันที่ 18 กันยายน 2562
อบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ วันที่ 19 กันยายน 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ วันที่ 20 กันยายน 2562
งานเกษียณอายุราชการ "นนทรีสีทอง2562 มก" วันที่ 20 กันยายน 2562
พิธีเปิดห้องออกกำลังกาย Kasetsart Engineering Fit&Firm (KEFF) วันที่ 25 กันยายน 2562
งานดงตาลผูกพัน สายสัมพันธ์วันเกษียณ 62 วันที่ 25 กันยายน 2562
นิทรรศการงานวิชาการรวมนวัตกรรมและธุรกิจแนวใหม่ ณ ไซเบอร์เวิร์ล พระราม 9 วันที่ 28 กันยายน 2562
ชี้แจงเรื่อง "ประกันคุณภาพ ระบบ KU-ISEA และ Ranking" วันที่ 2 ตุลาคม 2562
งานวันซ้อมใหญ่รับปริญญา วันที่ 6 ตุลาคม 2562
นักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยาศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 9 ตุลาคม 2562
กิจกรรมเก็บตัวโครงการPQI 62 รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3 ณ โรงแรม Dusit D2 เขาใหญ่ วันที่ 9 ตุลาคม 2562
งานวันรับปริญญา วันที่ 13 ตุลาคม 2562
คณาจารย์และบุคคลากรฟังคำชี้แจงการดำเนินงาน โครงการ Green Office วันที่ 18 ตุลาคม 2562
การประชุมเตรียมงานขอบคุณบุคลากรคณะ วันที่ 21 ตุลาคม 2562
การเข้าตรวจพื้นที่โครงการ Green Office วันที่ 22 ตุลาคม 2562
The Institute of Urban and Rural Mining, Changzhou University, China วันที่ 24 ตุลาคม 2562
หารือทางวิชาการร่วมกับคณะผู้บริหารจาก Northwestern Polytechnical University สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 25 ตุลาคม 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ลงนาม MOU กับ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) วันที่ 29 ตุลาคม 2562
Insights from Reliability-Based Design to Complement Partial Factor Design Approach วันที่ 31 ตุลาคม 2562
Green Office คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
อบรมหลักสูตร Advanced MS Office สำหรับงานสำนักงาน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ลงนาม MOU กับ โรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนในเครืออีก 9 แห่ง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์รับรางวัล KU-KM Mart Awards วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
MOU signing ceremony with Ryowa co.,Ltd and Kawamasu Industries. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
คณะกรรมการร้านค้าตรวจร้านค้า พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมอวยพรวันเกิด อาจารย์นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
ประชุม เรื่อง ความร่วมมือทางด้านวิจัย ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และกรมชลประทาน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
MOU Lemt ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หัวหน้าภาค-อ.ชนะ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ลงนาม MOU กับ บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
Freshy ENG KU.Meeting (ปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการ-สายสนับสนุน) 25-26 พ.ย. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
อบรมหลักสูตร Google Tloos for Office คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
เลือกแนวทาง?วางอนาคต Open House ครั้งที่24 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
การบรรยายธรรม เรื่อง ภูมิคุ้มกันชีวิตในยุคดิจิทัลครองโลก โดยพระไพศาล วิสาโล วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
อบรมหลักสูตร การออกแบบและจัดทำ Inforgraphic เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 3-4 ธ.ค. วันที่ 3 ธันวาคม 2562
โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 วันที่ 12 ธันวาคม 2562
อบรมเทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ วันที่ 13 ธันวาคม 2562
อบรมหลักสูตร Data Visualization Google Sheet&Google Data Studio วันที่ 16 ธันวาคม 2562
การนำเสนอผลงานโครงการ PQI ครั้งที่ 8 วันที่ 18 ธันวาคม 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ลงนาม MOU กับ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ รีโวลูชั่น จำกัด วันที่ 18 ธันวาคม 2562
งานขอบคุณบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 วันที่ 20 ธันวาคม 2562
การบรรยายพิเศษ เรื่อง นวัตกรรมและสิทธิบัตรเพื่อการสร้างโอกาสทางธุรกิจเชิงพาณิชย์ วันที่ 20 ธันวาคม 2562
การประชุมบุคลากร สำนักงานเลขานุการ ครั้งที่3/2562 วันที่ 24 ธันวาคม 2562
NCHU, taiwan วันที่ 24 ธันวาคม 2562
พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่น สายวิชาการ&สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โครงการรางวัลคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 วันที่ 26 ธันวาคม 2562
งานขอบคุณบุคลากร มก. ประจำปี 2562 วันที่ 26 ธันวาคม 2562
งานปีใหม่ สำนักงานเลขานุการ วันที่ 27 ธันวาคม 2562

Copyright © 2005. Research & Academic Service Division
Creatived & Powered by Research & Academic Service Division
Tel. 0-2942-8555 ภายใน 1031 ต่อ 1105,1101,1126,1152,1140
Webmaster by onsn@ku.ac.th