Untitled Document  34.239.160.113
Untitled Document
ปี พ.ศ.
พ.ศ. 2548 มี 79 งาน
พ.ศ. 2549 มี 46 งาน
พ.ศ. 2550 มี 49 งาน
พ.ศ. 2551 มี 132 งาน
พ.ศ. 2552 มี 125 งาน
พ.ศ. 2553 มี 186 งาน
พ.ศ. 2554 มี 128 งาน
พ.ศ. 2555 มี 143 งาน
พ.ศ. 2556 มี 116 งาน
พ.ศ. 2557 มี 105 งาน
พ.ศ. 2558 มี 102 งาน
พ.ศ. 2559 มี 75 งาน
พ.ศ. 2560 มี 104 งาน
พ.ศ. 2561 มี 135 งาน
พ.ศ. 2562 มี 123 งาน


หน้าแรก
เพิ่มรูปเข้า e-Photo
อ่านวิธีการค้นหารูป
งานบริการวิชาการและวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
www.kucity.com
e-Photo ระบบเก่า

ภาพกิจกรรมต่างๆของคณะฯ

เนื่องจากพื้นที่ server มีจำนวนจำกัด ท่านสามารถติดต่อขอรูปปีก่อนๆได้ในรูปแบบ CD ที่ประชาสัมพันธ์คณะฯครับ

ชื่องาน : วันที่ : เดือน : ปี :
เรื่องที่มาใหม่ล่าสุด
กิจกรรมเก็บตัวโครงการPQI 62 รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3 ณ โรงแรม Dusit D2 เขาใหญ่ วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ( 3 )

เรื่องที่มีผู้ชมมากที่สุด
งานวิศวรวมใจ สวัสดีปีใหม่ 2554 วันที่ 28 ธันวาคม 2553 ( 4008 )
งาน "วิศวฯ ประสานใจ ต้อนรับปีใหม่ 2553" วันที่ 28 ธันวาคม 2552 ( 3476 )
งานขอบคุณบุคลากร มก. ประจำปี 2553 วันที่ 24 ธันวาคม 2553 ( 2932 )

ปี 2561
การประชุม Lunch Talk งานบริหารและทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 วันที่ 5 มกราคม 2561
ประชุมหัวหน้างานหัวหน้าหน่วย สำนักงานเลขานุการฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มกราคม 2561
งาน 80 ปี กระชับสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก วันที่ 10 มกราคม 2561
โครงการเลือกแนวทางวางอนาคต(Open House) วันที่ 11 มกราคม 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบเครื่องผลิตน้ำสะอาดแบบเคลื่อนที่แก่กองพันพัฒนาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ วันที่ 12 มกราคม 2561
แถลงข่าวงานบนเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่ 11 วันที่ 16 มกราคม 2561
โครงการความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.กับ มหาวิทยาลัยจำปาสัก วันที่ 17 มกราคม 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์มอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่อง แก่โรงเรียนบักดองวิทยา จ.ศรีสะเกษ วันที่ 22 มกราคม 2561
งานแถลงข่าวความสำเร็จ การพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบ ภายใต้โครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า วันที่ 25 มกราคม 2561
งานบนเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่ 11 วันที่ 26 มกราคม 2561
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 56 วันที่ 30 มกราคม 2561
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. กับ บริษัท ไทยออยล์เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ 3 บูรพาจารย์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
การอบรมทางวิชาการ สำนักงานเลขานุการ Smart Working for Faculty 4.0 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานเลขานุการ ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา วันที่ 8 ถึง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรม KM แบ่งปันประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษา ดูงาน Newcastle University in Singapore วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรม Book Fair วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
การฝึกอบรม โครงการจัดทำร่างคำรับความคุ้มครอง ทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
วันสร้างงาน ดงตาลสานฝัน Job Fair ครั้งที่ 15 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
งานระดมสมองจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะ 15 ปี ณ รร รามาการเดนส์ ? วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
สัมมนาระดมสมองการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ประชุมบุคลากร สำนักงานเลขา ครั้งที่ 1 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
พิธีลงนามความร่วมมือกับบริษัท ยูไนเต็ต แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
คณบดีร่วมงานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 52 ปี วันที่ 9 มีนาคม 2561
พิธีลงนาม เรื่องการดำเนินการตรวจสอบและควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม วันที่ 13 มีนาคม 2561
บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต วันที่ 13 มีนาคม 2561
สำนักงานเลขานุการเข้าดูงานระบบสแกนนิ้วมือกับการคำนวณค่าล่วงเวลา ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ วันที่ 21 มีนาคม 2561
วันเปิดคอร์สอบรม Basic English Conversation รุ่นที่ 3 วันที่ 22 มีนาคม 2561
ระบบตรวจวัดและติดตามข้อมูล ด้วยเทคโนโลยี Smart Water Management Solutions วันที่ 27 มีนาคม 2561
สำนักงานเลขานุการเข้าดูงานระบบการลงเวลาปฏิบัติงานและการลาราชการ ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ วันที่ 28 มีนาคม 2561
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. กับ ธนาคารออมสิน วันที่ 28 มีนาคม 2561
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2561
งานครอบครัวสุขสันต์ วันสงกรานต์ + สงกรานต์กลางกรุง ลั่นทุ่งบางเขน วันที่ 10 เมษายน 2561
โครงการวัฒธรรมและวิถีไทย จังหวัดนครปฐม วันที่ 21 เมษายน 2561
พิธีลงนามรับมอบประตูกั้นชานชาลา รถไฟฟ้า (PSD) วันที่ 24 เมษายน 2561
งานแถลงข่าวกิจกรรม 5 Gears Traditional Golf Tournament วันที่ 25 เมษายน 2561
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 26 เมษายน 2561
การบรรยายเรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารองค์กรเพื่อการพัฒนาคณะ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
การอบรมโครงการ PQI ครั้งที่ 7 ณ โรงแรม ไมด้า เดอ ซี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
พิธีปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน Basic English Conversation I วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานต่างประเทศ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
อาจารย์จาก Ohio University เข้าพบคณบดี วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
สัมมนาวิชาการเรื่องความเป็นไปได้ของเกษตรอัจฉริยะในประเทศไทย วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
รายการเดินหน้าปฏิรูปสัมภาษณ์ รศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาดและคณบดี วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
สัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ.2559 วันที่ 1 มิถุนายน 2561
ประชุม คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการให้บริการ Star Service Awards ประจำปี 2561 วันที่ 4 มิถุนายน 2561
ประชุมรับทราบความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศเชิงบูรณาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 7 มิถุนายน 2561
ประชุมเตรียมความพร้อม การใช้งานระบบสแกนลายนิ้วมือ - OT วันที่ 8 มิถุนายน 2561
การสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 11 มิถุนายน 2561
ร่วมแสดงความยินดี วันครบรอบ 37 ปี วันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ วันที่ 15 มิถุนายน 2561
บุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) วันที่ 18 มิถุนายน 2561
การประชุม Lunch Talk งานบริหารและทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2 วันที่ 18 มิถุนายน 2561
Mitsubishi Corporation มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิต วันที่ 18 มิถุนายน 2561
การอบรมเรื่อง การจัดการเรียนรู้และการจัดชั้นเรียนตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) สำหรับสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 18 มิถุนายน 2561
บุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาดูงาน ณ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) วันที่ 19 มิถุนายน 2561
บุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาดูงาน ณ การปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย (ปตท.) วันที่ 20 มิถุนายน 2561
บุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) วิทยาเขตบางขุนเทียน วันที่ 21 มิถุนายน 2561
สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2561 ทัศนศึกษา ณ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 22 มิถุนายน 2561
ผู้บริหารและบุคลากรคณะ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
นำเสนอ Suggestion Awards 2561 วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
ภายถ่าย รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ 80ปีดงตาล_ตำนานแห่งความภูมิใจ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
อบรม-ชี้แจงการใช้งานระบบ e-Slip แก่พนักงานเงินรายได้ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
กีฬาบุคลากร มก. 2561 ทีมสีม่วง วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
อบรมหลักสูตรการบริหารงานโครงการ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
สัมมนาเครือข่ายงานสารบัญ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
ซ้อมดับเพลิง วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
เสวนาด้านเทคนิค ธรณี-วิศวกรรมปฏิบัติการเจาะถ้ำหลวง วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
งานสถาปนาคณะวิศว ครบรอบ 80 ปี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 วันที่ 1 สิงหาคม 2561
ประชุมบุคลากรสายอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 2 สิงหาคม 2561
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 3 สิงหาคม 2561
งาน 80 ปีดงตาล ตำนานแห่งความภาคภูมิ 1 ส.ค. 61 ณ รร. เซ็นทรา ศูนย์ราชการ วันที่ 6 สิงหาคม 2561
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ชั้นปีที่1 วันที่ 6 สิงหาคม 2561
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ วันสถาปนาคณะวิศวะ มอบสิ่งของ บ้านราชาวดีหญิงและสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด วันที่ 6 สิงหาคม 2561 วันที่ 6 สิงหาคม 2561
คณะร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 วันที่ 10 สิงหาคม 2561
TQM Best Practices in thailand วันที่ 16 สิงหาคม 2561
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บริษัทไฮเทค ลูบริแคนท์จำกัด วันที่ 17 สิงหาคม 2561
เครื่องอบปลาแดดเดียวแบบไม่ง้อแดด เวอร์ชั่น 4 วันที่ 21 สิงหาคม 2561
อบรมระบบโปรแกรมการเบิกเงินและโอนเงินจัดสรรค่าอำนวยการโครงการพัฒนาวิชาการ วันที่ 22 สิงหาคม 2561
การอบรมการพิมพ์วิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสีส (iThesis) วันที่ 22 สิงหาคม 2561 วันที่ 22 สิงหาคม 2561
สภาวะสูญกาศ วันที่ 22 สิงหาคม 2561
บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. วันที่ 23 สิงหาคม 2561
นิสิตจีนเยียมชมคณะฯ วันที่ 24 สิงหาคม 2561
โครงการ อ.สุทธิศักดิ์ วันที่ 24 สิงหาคม 2561
โครงการ Coupling Internship กับมหาวิทยาลัยโอซากาญี่ปุ่น วันที่ 24 สิงหาคม 2561
การบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง CPR ปั๊มหัวใจให้รอดชีวิต รุ่นที่ 1 วันที่ 27 สิงหาคม 2561
งานบริการวิชาการ อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา (รวมภาพ) วันที่ 28 สิงหาคม 2561
การบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง CPR ปั๊มหัวใจให้รอดชีวิต รุ่นที่ 2 วันที่ 28 สิงหาคม 2561
เสวนาเครือข่ายงานคลังและพัสดุ (ชี้แจงการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ภายนอก บริษัท/ห้าง/ร้าน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 29 สิงหาคม 2561
Prof. Kevin จาก Curtin University Curtin พูดคุยสร้างความร่วมมือกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
การอบรมกิจกรรม 5ส เริ่มได้ง่ายนิดเดียว วันที่ 5 กันยายน 2561
The 3rd International Symposium on Concrete and Structures for Next Generation วันที่ 7 กันยายน 2561
นิสิตเนเธอร์แลนด์เข้าพบคณบดี วันที่ 7 กันยายน 2561
กิจกรรมวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. และ Big Cleaning Day คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2561 วันที่ 8 กันยายน 2561
คณบดีเข้ารับโล่แสดงความขอบคุณจากรักษาการแทนอธิการบดี วันที่ 10 กันยายน 2561
ต้อนรับอาจารย์จาก Griffith University วันที่ 10 กันยายน 2561
บ.Bosch สร้างความร่วมมือด้านการวิจัย วันที่ 12 กันยายน 2561
การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 13 กันยายน 2561
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท วีกรีนพลัส จำกัด และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 13 กันยายน 2561
อบรมหลักสูตร การสอนงานเพื่อพัฒนาผลงานและเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ณ รามาการ์เด้น 15 กย 61 วันที่ 15 กันยายน 2561
การประชุม เดมงฟอร์ด จาก UK วันที่ 17 กันยายน 2561
กิจกรรมสัมมาทิฐิ และขอบคุณท่านคณบดี วันที่ 18 กันยายน 2561
การประชุมรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 18 กันยายน 2561
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีจัดงานมุทิตาจิตแด่ รศ.ดร.ผึ่งผาย พรรณวดี เกษียณอายุราชการ วันที่ 18 กันยายน 2561
คณะจัดพิธีส่งมอบงานแก่ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการคณบดี วันที่ 19 กันยายน 2561
โครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 5 วันที่ 20 กันยายน 2561
งานเกษียณอายุราชการ "นนทรีสีทอง2561 มก" วันที่ 21 กันยายน 2561
สำนักงานเลขานุการ มอบของใช้สำหรับเด็กแก่นายณรงค์ศักดิ์ นิยมทอง วันที่ 24 กันยายน 2561
การติดตั้งและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบโปรแกรมการเบิกเงินโครงการพัฒนาวิชาการ มก. ระหว่างวันที่ 20-25 กันยายน 2561 ณ ภาควิชา ศูนย์ สถาบัน และหน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 25 กันยายน 2561
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยและเครือข่ายผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษา เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายของคณะฯ วันที่ 26 กันยายน 2561
งานดงตาลผูกพัน สายสัมพันธ์วันเกษียณ 61 วันที่ 26 กันยายน 2561
การอบรมปฏิบัติการ การแก้ไขปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ สล. วันที่ 27 กันยายน 2561
โครงการมุทิตาจิตบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2561 วันที่ 1 ตุลาคม 2561
การอบรมการใช้งานระบบโปรแกรมการเบิกเงินโครงการพัฒนาวิชาการ มก. วันที่ 8 ตุลาคม 2561
รักษาการแทนคณบดีร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 10 ตุลาคม 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์ลงนาม MOU กับ Tamagawa University วันที่ 17 ตุลาคม 2561
คณะอธิบดีกรมพัฒนาการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 18 ตุลาคม 2561
งานวันซ้อมใหญ่รับปริญญา วันที่ 19 ตุลาคม 2561
งานวันรับปริญญา วันที่ 25 ตุลาคม 2561
ทอดกฐินคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 วิทยาเขต วันที่ 28 ตุลาคม 2561
กิจกรรม KM เรื่อง 11+1 ฐานความรู้บุคลากรใหม่ วันที่ 29 ตุลาคม 2561
การประชุมชี้แจงวิธีการสรรหาและแผนงานการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
การประชุมเตรียมงานขอบคุณบุคลากรคณะ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
ผู้บริหารจาก Tunghai University ประเทศไต้หวัน เข้าเยี่ยมชมคณะ และหารือด้านความร่วมมือระหว่างกันละกัน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
การเปิดตัวระบบ Eng E-Saraban (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
อาจารย์จากชิซึโอกะ เยี่ยมชมคณะ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
การแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครคณบดี วันที่ 3 ธันวาคม 2561
การประชุม Eng E-Saraban ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 4 ธันวาคม 2561
โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 วันที่ 7 ธันวาคม 2561
วันรับรางวัลการประกวดKU-KM Mart Awards วันที่ 11 ธันวาคม 2561
ประกวดโครงการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กร (PQI) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 ณ ห้อง 0313 อาคารชูชาติ กำภู วันที่ 20 ธันวาคม 2561
งานขอบคุณบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ประจำปี 2561 วันที่ 26 ธันวาคม 2561
พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่น สายวิชาการ&สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โครงการรางวัลคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 12 วันที่ 28 ธันวาคม 2561
งานเลี้ยงปีใหม่ สำนักงานเลขานุการ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

Copyright © 2005. Research & Academic Service Division
Creatived & Powered by Research & Academic Service Division
Tel. 0-2942-8555 ภายใน 1031 ต่อ 1105,1101,1126,1152,1140
Webmaster by onsn@ku.ac.th