Untitled Document  3.234.245.125
Untitled Document
ปี พ.ศ.
พ.ศ. 2548 มี 79 งาน
พ.ศ. 2549 มี 46 งาน
พ.ศ. 2550 มี 49 งาน
พ.ศ. 2551 มี 132 งาน
พ.ศ. 2552 มี 125 งาน
พ.ศ. 2553 มี 186 งาน
พ.ศ. 2554 มี 128 งาน
พ.ศ. 2555 มี 143 งาน
พ.ศ. 2556 มี 116 งาน
พ.ศ. 2557 มี 105 งาน
พ.ศ. 2558 มี 102 งาน
พ.ศ. 2559 มี 75 งาน
พ.ศ. 2560 มี 104 งาน
พ.ศ. 2561 มี 135 งาน
พ.ศ. 2562 มี 159 งาน
พ.ศ. 2563 มี 25 งาน


หน้าแรก
เพิ่มรูปเข้า e-Photo
อ่านวิธีการค้นหารูป
งานบริการวิชาการและวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
www.kucity.com
e-Photo ระบบเก่า

ภาพกิจกรรมต่างๆของคณะฯ

เนื่องจากพื้นที่ server มีจำนวนจำกัด ท่านสามารถติดต่อขอรูปปีก่อนๆได้ในรูปแบบ CD ที่ประชาสัมพันธ์คณะฯครับ

ชื่องาน : วันที่ : เดือน : ปี :
เรื่องที่มาใหม่ล่าสุด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ประชุม Green Office วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ( 1 )

เรื่องที่มีผู้ชมมากที่สุด
งานวิศวรวมใจ สวัสดีปีใหม่ 2554 วันที่ 28 ธันวาคม 2553 ( 4089 )
งาน "วิศวฯ ประสานใจ ต้อนรับปีใหม่ 2553" วันที่ 28 ธันวาคม 2552 ( 3550 )
งานขอบคุณบุคลากร มก. ประจำปี 2553 วันที่ 24 ธันวาคม 2553 ( 2977 )

ปี 2560
เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการฯ ขอพรปีใหม่จากท่านอาจารย์ อารย์ นวลอินทร์ วันที่ 6 มกราคม 2560
ประชุม AAR งานขอบคุณบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 6 มกราคม 2560
การประชุมอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 วันที่ 11 มกราคม 2560
การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 วันที่ 12 มกราคม 2560
สัมมนาบุคลากร สล. The Powerful Team ณ ริเวียร่า วิลล่า จังหวัดนครนายก วันที่ 13 ถึง วันที่ 14 มกราคม 2560
พิธีทำบุญโครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ วันที่ 24 มกราคม 2560
สอบสัมภาษณ์นิสิตโควตาโอลิมปิกวิชาการ วันที่ 25 มกราคม 2560
พิธีมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรม มก.และ Talent Mobility Fair-KU ครั้งที่ 2 วันที่ 30 มกราคม 2560
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 วันที่ 31 มกราคม 2560
พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ 3 บูรพาจารย์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
สำนักงานเลขานุการฯศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม จ.เชียงราย วันที่ 3 ถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
เลือกกรรมการสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
การใช้งาน Excel แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
การใช้งาน Excel แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 3 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ 10 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
วันสร้างงาน ดงตาล สานฝัน Job Fair ครั้งที่ 14 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการบรรยายธรรม โดยหลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ วัด เวฬุวันวนาราม จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
งานครบรอบ 20 ปี ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
การประชุมให้ข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
บุคลากรร่วมรับรางวัลคุณภาพและ รับโล่ประกาศเกียรติคุณส่วนงานที่บันทึกผลงานสร้างสรรค์และเอกสารจดหมายเหตุในระบบคลังความรู้ดิจิทัลและฐานข้อมูลจดหมายเหตุ วันที่ 6 มีนาคม 2560
สัมมนาเครือข่าย การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ มก. ประจำปี บัญชี พ.ศ.2561 วันที่ 7 มีนาคม 2560
พิธีเปิด NAIST Thailand Office วันที่ 9 มีนาคม 2560
บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิต วันที่ 10 มีนาคม 2560
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท วันที่ 14 มีนาคม 2560
นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น E39 มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิต วันที่ 15 มีนาคม 2560
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิต วันที่ 15 มีนาคม 2560
อบรม Basic English Conversation Year 2017 วันที่ 21 มีนาคม 2560
กิจกรรม KM เรื่อง Best Practices การพัฒนาปรับปรุงงาน วันที่ 22 มีนาคม 2560
กิจกรรม KM เรื่องงานวิจัยใกล้ตัว วันที่ 23 มีนาคม 2560
ประชุมเชิงวิชาการเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ วันที่ 30 มีนาคม 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าดูงานที่คณะฯ วันที่ 31 มีนาคม 2560
สำนักงานเลขานุการฯร่วมแสดงผลงานภาคโปสเตอร์ในงานจามจุรีวิชาการ 60 วันที่ 31 มีนาคม 2560
บุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วม ทีม PQI 60 ดูงาน PTT Quality 4.0 ณ ปตท สำนักงานใหญ่ วันที่ 3 เมษายน 2560
การอบรมโครงการ PQI ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ณ รร.เซ็นทารา มารีส รีสอร์ท จอมเทียน จังหวัดชลบุรี วันที่ 3 ถึง วันที่ 5 เมษายน 2560
กิจกรรม Thai cultural Tour : 10 temples cruising along Chao Phraya River วันที่ 6 เมษายน 2560
งานครอบครัวสุขสันต์ วันสงกรานต์ วันที่ 11 เมษายน 2560
คณะวิศวฯส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนบ้านนาจะแหน โรงเรียนบ้านเจริญผลและสถานีตำรวจนครบาลบึงกุ่ม วันที่ 19 เมษายน 2560
โครงการความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. กับ บริษัทยูเนี่ยนไมน์นิ่งแอนด์เอ็นเนอร์จีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (UME) วันที่ 21 เมษายน 2560
งาน Packaging and Materials Innovation Symposium (PMIS 2017) วันที่ 24 เมษายน 2560
พิธีลงนามความร่วมมือ การสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนา Sustainability Strategies ในกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า วันที่ 25 เมษายน 2560
การประชุม Lunch Talk งานบริหารและทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 วันที่ 26 เมษายน 2560
กองกิจการนิสิตเข้าศึกษาดูงานระบบการบันทึกบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานด้วยเครื่องแสกนลายนิ้วมือ วันที่ 27 เมษายน 2560
การประชุมระหว่าง ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศกับโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วันที่ 28 เมษายน 2560
การอบรมเรื่อง PMS ทักษะการบริหารผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้บังคับบัญชา ณ รร รามาการ์เด้นส์ วันที่ 23 และ วันที่ 30 เมษายน 2560
พิธีลงนามความร่วมมือกับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
ประชุมบุคลากรสำนักงานเลขานุการ ครั้งที่ 1 วันที่ 5 พฤษภาคม 2560
นายกสภามหาวิทยาลัย มก. พร้อมด้วยรักษาการอธิการบดี และผู้บริหาร มก. พบปะผู้บริหารและคณาจารย์คณะ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
วันปิดคอร์สอบรม Basic English Conversation รุ่นที่ 2 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
นายกสภามหาวิทยาลัย มก.พบปะผู้บริหารคณะและหารือด้านวิชาการ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560
สัมมนาบุคลากรงานคลังและพัสดุ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ต่างประเทศ โครงการ IUP วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
สัมมนาบุคลากรสายวิชาการ ประจำปี 2560 วันที่ 1 ถึง วันที่ 3 มิถุนายน 2560
พิธีลงนามความร่วมมือกับบริษัท แอโรสเปซ เอ็มอาร์โอ จำกัด วันที่ 8 มิถุนายน 2560
ประชุมบุคลากรสำนักงานเลขานุการ ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มิถุนายน 2560
ประชุมบุคคลากรสำนักงานเลขานุการ ครั้งที่ 3 วันที่ 27 มิถุนายน 2560
การอบรมเรื่อง การพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงรุกตามบริบทแห่งทักษะศตวรรษที่ 21 และ ประเทศไทย 4.0 วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
การประชุมเรื่อง ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
คณะวิศวร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
โครงการเตรียมความพร้อมสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2560 วันที่ 6 กรกฎาคม 2560
การอบรมเรื่อง ความรู้และหลักการปฏิบัติในการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ มก. และการรับเงินการส่งเงินและการเบิกเงินโครงการพัฒนาวิชาการ มก วันที่ 6 กรกฎาคม 2560
โครงการสัมมนาเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะ เรื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560
ประชุมบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการให้บริการ Star Service Awards ประจำปี 2560 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิด ศูนย์เฝ้าระวังอุทกภัยและดินโคลนถล่ม เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
ผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน ประจำปี 2560 วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2560 และพบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 30 กรกฎาคม 2560
วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 79 วันที่ 1 สิงหาคม 2560
การบรรยายเรื่อง เริ่ม Startups อย่างไรให้เจ๋งอย่างไต้หวัน Knowledge Bank Project 2017 วันที่ 8 สิงหาคม 2560
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะ วันที่ 8 สิงหาคม 2560
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพ ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 9 สิงหาคม 2560
ผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมมราชินีนาท วันที่ 11 สิงหาคม 2560
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบชุดคอมพิวเตอร์ให้กับสถาบันการชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วันที่ 25 สิงหาคม 2560
English Camp for Engineering Supporting Staffs วันที่ 31 สิงหาคม 2560
ต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยนโครงการ IUP จากประเทศญี่ปุ่น วันที่ 1 กันยายน 2560
วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ Big Cleaning Day วันที่ 2 กันยายน 2560
การอบรมเรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 4 กันยายน 2560
วันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KU-KM Day ครั้งที่ 4 วันที่ 5 กันยายน 2560
พิธีลงนามความร่วมมือ สหวิทยาการนวัตกร เพื่อการพัฒนาอาคารสถานบริการสุขภาพที่ยั่งยืน วันที่ 19 กันยายน 2560
งานนนทรีสีทอง 60 วันที่ 22 กันยายน 2560
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ วันที่ 27 กันยายน 2560
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 2560
งานดงตาลผูกพัน สายสัมพันธ์วันเกษียณ 60 วันที่ 28 กันยายน 2560
กิจกรรมทอดกฐิน ณ จังหวัดหนองคาย วันที่ 6 ตุลาคม 2560
คณบดีร่วมลงนามความร่วมมือกับคณะวิศวฯ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วันที่ 18 ตุลาคม 2560
กิจกรรม อภิวาทแทบพระยุคลบาท ภูมิแผ่นดินคืนแผ่นฟ้า เสด็จสู่สวรรคาลัย วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของโครงการพิเศษ วันที่ 24 ตุลาคม 2560
ประชุมบุคลากรสำนักงานเลขานุการ ครั้งที่ 4 วันที่ 31 ตุลาคม 2560
อบรม workshop ERP เรียนรู้ การทำใบเบิกถอน การตั้งหนี้ การเบิกค่าจ้าง ของโครงการพิเศษ ครั้งที่ 1 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
พิธีเปิดห้องปฏิบัติการ Delta Industrial Automation Smart Laboratory วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตริมแม่น้ำท่าจีน จ.นครปฐม Cultural Tour Thai Life along Tha-Chine River วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560
MOU Signing Ceremony Griffith University and Kasetsart University วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
สำนักงานเลขานุการเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
งานวันรับปริญญา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
การนำเสนอผลงานการประกวดโครงการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กร ประจำปี 2560 (PQI) ครั้งที่ 6 วันที่ 19 ธันวาคม 2560
การเสวนาชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2560 วันที่ 20 ธันวาคม 2560
การอบรมเรื่อง การคิดเชิงออกแบบ Design Thinking Workshop วันที่ 21 ธันวาคม 2560
งานขอบคุณบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ประจำปี 2560 วันที่ 27 ธันวาคม 2560
การประชุมบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 วันที่ 27 ธันวาคม 2560
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่น โครงการรางวัลคุณภาพ มก. รางวัล KU-KM Best Practice Awards วันที่ 28 ธันวาคม 2560
งานขอบคุณบุคลากร มก. ประจำปี 2560 วันที่ 28 ธันวาคม 2560

Copyright © 2005. Research & Academic Service Division
Creatived & Powered by Research & Academic Service Division
Tel. 0-2942-8555 ภายใน 1031 ต่อ 1105,1101,1126,1152,1140
Webmaster by onsn@ku.ac.th