Untitled Document  3.234.245.125
Untitled Document
ปี พ.ศ.
พ.ศ. 2548 มี 79 งาน
พ.ศ. 2549 มี 46 งาน
พ.ศ. 2550 มี 49 งาน
พ.ศ. 2551 มี 132 งาน
พ.ศ. 2552 มี 125 งาน
พ.ศ. 2553 มี 186 งาน
พ.ศ. 2554 มี 128 งาน
พ.ศ. 2555 มี 143 งาน
พ.ศ. 2556 มี 116 งาน
พ.ศ. 2557 มี 105 งาน
พ.ศ. 2558 มี 102 งาน
พ.ศ. 2559 มี 75 งาน
พ.ศ. 2560 มี 104 งาน
พ.ศ. 2561 มี 135 งาน
พ.ศ. 2562 มี 159 งาน
พ.ศ. 2563 มี 25 งาน


หน้าแรก
เพิ่มรูปเข้า e-Photo
อ่านวิธีการค้นหารูป
งานบริการวิชาการและวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
www.kucity.com
e-Photo ระบบเก่า

ภาพกิจกรรมต่างๆของคณะฯ

เนื่องจากพื้นที่ server มีจำนวนจำกัด ท่านสามารถติดต่อขอรูปปีก่อนๆได้ในรูปแบบ CD ที่ประชาสัมพันธ์คณะฯครับ

ชื่องาน : วันที่ : เดือน : ปี :
เรื่องที่มาใหม่ล่าสุด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ประชุม Green Office วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ( 1 )

เรื่องที่มีผู้ชมมากที่สุด
งานวิศวรวมใจ สวัสดีปีใหม่ 2554 วันที่ 28 ธันวาคม 2553 ( 4089 )
งาน "วิศวฯ ประสานใจ ต้อนรับปีใหม่ 2553" วันที่ 28 ธันวาคม 2552 ( 3550 )
งานขอบคุณบุคลากร มก. ประจำปี 2553 วันที่ 24 ธันวาคม 2553 ( 2977 )

ปี 2558
อบรมการเพิ่มศักยภาพการบริหารงาน ด้านการเงินบัญชีและพัสดุ วันที่ 7 มกราคม 2558
กิจกรรม 5 ส สำนักงานเลขานุการ วันที่ 8 มกราคม 2558
งานเลี้ยงปีใหม่ สำนักงานเลขานุการ วันที่ 9 มกราคม 2558
งานวันรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 10 มกราคม 2558
สวพ ทบ เข้าพบคณบดีเพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ วันที่ 12 มกราคม 2558
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เข้าพบคณบดี วันที่ 13 มกราคม 2558
บริษัท Nikon ประเทศไทย จำกัด เข้าพบคณบดี วันที่ 14 มกราคม 2558
สัมมนาบุคลากร สำนักงานเลขานุการ team for work...work for team วันที่ 22 วันที่ 24 มกราคม 2558
คณบดีร่วมงาน ครบรอบ 30 ปี สำนักบริการคอมพิวเตอร์ วันที่ 26 มกราคม 2558
การจัดอบรม Matlab for Technical Computing 2 วันที่ 29 มกราคม 2558
คณบดีรับมอบโล่รางวัล หน่วยงานที่สามารถหาทุนบริการวิชาการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2557 วันที่ 30 มกราคม 2558
พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
คณบดีร่วมงานวันสถาปนาคณะประมง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
บริษัท ทัสโก้ โฮลดิ้ง จำกัด มอบเครื่อง Impulse Voltage Test System แก่คณะฯ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
งานมุทิตาจิต รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดี ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
งานมุทิตาจิต รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดี ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล ลาดพร้าว วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558
วันสร้างงาน ดงตาล สานฝัน (JobFair) ครั้งที่ 21 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
กิจกรรม km เรื่องการบริหารงานและสร้างสรรค์นวัตกรรมของสำนักหอสมุด มก. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับกรมทางหลวงชนบท วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมงานวันสถาปนาสำนักวิจัยและพัฒนาทางการทหารกองทัพบก วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้บริหารและบุคลากรดูงานอาคาร CP ALL Academy และร้าน 7 Eleven ภายใต้โครงการ 7 go Green วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
การประชุมผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1 วันที่ 8 มีนาคม 2558
พิธีลงนามความร่วมมือด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 10 มีนาคม 2558
สอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 วันที่ 11 มีนาคม 2558
การประชุม Lunch Talk งานบริหารและทรัพยากรบุคคล วันที่ 23 มีนาคม 2558
สัมมนาผู้บริหารระดับภาควิชาโครงการพิเศษ การเพิ่มศักยภาพการบริหารงาน ด้านบัญชี วันที่ 25 มีนาคม 2558
สัมมนาบุคลากร สำนักงานเลขานุการ ณ จังหวัดกระบี่ วันที่ 27 ถึง วันที่ 29 มีนาคม 2558
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2558
งานครอบครัวสุขสันต์ วันสงกรานต์ + สงกรานต์กลางกรุง ลั่นทุ่งบางเขน วันที่ 9 เมษายน 2558
ผู้บริหารคณะฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 12 ปี วันที่ 22 เมษายน 2558
บุคลากรสายสนับสนุนดูงานสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วันที่ 28 เมษายน 2558
ประชุมบุคลากรสำนักงานเลขานุการฯ วันที่ 30 เมษายน 2558
ผู้บริหารคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกสภามหาวิทยาลัย วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
พิธีลงนาม การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
งานสัมมนาสโมสรนิสิต วันที่ 25 พฤษภาคม 2558
พิธีลงนามแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรม กับ แผนกวิศวกรรม ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) วันที่ 26 พฤษภาคม 2558
สัมมนาบุคลากรสายอาจารย์ วันที่ 4 ถึง วันที่ 5 มิถุนายน 2558
สัมมนาผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ การเพิ่มศักยภาพการบริหารงาน ด้านงานบุคคล วันที่ 10 มิถุนายน 2558
ผู้บริหารคณะฯร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. ก้องกิติ พูสวัสดิ์ ที่ได้รับรางวัล Knight, First Class, Order of the Lion of Finland วันที่ 11 มิถุนายน 2558
งานสอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2558
พิธีลงนามความร่วมมือ กับบริษัท 504 แอลเค คอนสทรัคชั่น จำกัด วันที่ 16 มิถุนายน 2558
คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนที่ 13 วันที่ 16 มิถุนายน 2558
อบรมความรู้และหลักปฏิบัติในการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการและการรับ-จ่ายเงินพัฒนาวิชาการ มก. วันที่ 17 มิถุนายน 2558
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย เยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 19 มิถุนายน 2558
อบรมโครงการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กร (PQI) ครั้งที่ 4 วันที่ 29 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2558
ผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันที่ 3 กรกฎาคม 2558
การอบรมจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรให้สอดคล้องกับการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(SAR) วันที่ 8 กรกฎาคม 2558
โครงการปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน 4 วันที่ 10 ถึง วันที่ 12 กรกฎาคม 2558
Dr.Daniel Solow มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต โครงการบัณฑิตศึกษานานาชาติ วศ.อก วันที่ 14 กรกฎาคม 2558
การประชุม Lunch Talk งานบริหารและทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
อบรมขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตรและการสืบค้นข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ 20 กรกฎาคม 2558
ผู้จัดการ บริษัท BOSCH เข้าพบคณบดี วันที่ 22 กรกฎาคม 2558
ผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
งานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
ประชุมอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
การบรรยายพิเศษ เครือข่าย Robot Technology for the Future วันที่ 3 สิงหาคม 2558
Joining and Welding Research Institute (JWRI), Osaka University ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 6 สิงหาคม 2558
พิธีลงนามความร่วมมือด้านการออกแบบวิจัยและพัฒนาระบบสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม กับ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) วันที่ 7 สิงหาคม 2558
ผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมมราชินีนาท วันที่ 11 สิงหาคม 2558
สำนักงานเลขานุการฯร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KU - KM Day ครั้งที่ 2 วันที่ 14 สิงหาคม 2558
สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เยี่ยมชมดูงาน สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวฯ วันที่ 20 สิงหาคม 2558
การบรรยายธรรม สุขในทุกความเปลี่ยนแปลง โดยพระไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 26 สิงหาคม 2558
รายงานสรุปผลโครงการอนุรักษ์ประติมากรรมและลวดลายปูนปั้นประดับสะพานในกรุงเทพมหานคร วันที่ 9 กันยายน 2558
ผู้บริหารคณะฯ ผู้บริหารสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ร่วมอวยพรวันเกิด รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ วันที่ 16 กันยายน 2558
กิจกรรม 5 ส. สำนักงานเลขานุการฯ วันที่ 16 กันยายน 2558
คณบดีคณะสัตวแพทย์เข้าพบคณบดี วันที่ 17 กันยายน 2558
สัมมนาให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เรื่องการออกเลขครุภัณฑ์ในระบบ ERP วันที่ 22 กันยายน 2558
งานดงตาลผูกพัน สายสัมพันธ์วันเกษียณ วันที่ 23 กันยายน 2558
ผู้บริหารร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ วันที่ 24 กันยายน 2558
คณะวิศวฯร่วมลงนามกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด วันที่ 24 กันยายน 2558
งานนนทรีสีทอง 58 วันที่ 25 กันยายน 2558
งานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. Big Cleaning Day วันที่ 26 กันยายน 2558
การนำเสนอผลงานโครงการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กร PQI ประจำปี 2558 วันที่ 30 กันยายน 2558
คณบดีร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 37 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. วันที่ 2 ตุลาคม 2558
การประชุม Lunch Talk งานบริหารและทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 3 วันที่ 7 ตุลาคม 2558
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Medley Training สำนักงานเลขานุการ วันที่ 8 ตุลาคม 2558
พิธีเปิดโครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 9 ตุลาคม 2558
โครงการสัมมนาบุคลากรงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น วันที่ 15 ถึง วันที่ 16 ตุลาคม 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักหอสมุด พัฒนาจักรยานเพื่อสิ่งแวดล้อม วันที่ 19 ตุลาคม 2558
สัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ วันที่ 20 ตุลาคม 2558
งานวันรับปริญญา วันที่ 30 ตุลาคม 2558
อบรมการบันทึกข้อมูลการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ในระบบ ERP วันที่ 30 ตุลาคม 2558
คณบดีรับมอบจักรยาน เพื่อสนับสนุนการจัดงานบนเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่ 10 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
งานแถลงข่าวงานบนเส้นทางวิศวกรรมครั้งที่ 10 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
ประชุมบุคลากรสำนักงานเลขานุการครั้ง 2 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
งานบนเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่ 10 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
งานบนเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่ 10 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด มหาชน กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
งานบนเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่ 10 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
พิธีลงนามความร่วมมือกับ บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด พร้อมกับมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
พิธีเปิดการแข่งขัน อากาศยานอัตโนมัติ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ วันที่ 3 ธันวาคม 2558
โครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 วันที่ 3 ธันวาคม 2558
การอบรมเรื่อง การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม วันที่ 4 ธันวาคม 2558
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมอุตุนิยมวิทยากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 17 ธันวาคม 2558
คณบดีร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 23 ปี คณะบริหารธุรกิจ วันที่ 18 ธันวาคม 2558
สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์มอบกระเช้าของขวัญให้กับคณบดี วันที่ 24 ธันวาคม 2558
ผู้บริหารคณะฯ ผู้บริหารสมาคมนิสิตเก่า ร่วมมอบกระเช้าของขวัญให้กับรักษาการอธิการบดี วันที่ 24 ธันวาคม 2558
งานขอบคุณบุคลากร มก. ประจำปี 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2558
โครงการฝึกงานร่วมระหว่างคณะวิศวฯกับมหาวิทยาลัยโอซาก้า Coupling Internship Program (CIS) วันที่ 25 ธันวาคม 2558
งานขอบคุณบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2558 วันที่ 29 ธันวาคม 2558
ผู้บริหารคณะฯและผู้บริหารสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ เข้าอวยพร รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ วันที่ 29 ธันวาคม 2558

Copyright © 2005. Research & Academic Service Division
Creatived & Powered by Research & Academic Service Division
Tel. 0-2942-8555 ภายใน 1031 ต่อ 1105,1101,1126,1152,1140
Webmaster by onsn@ku.ac.th