Untitled Document  3.234.245.125
Untitled Document
ปี พ.ศ.
พ.ศ. 2548 มี 79 งาน
พ.ศ. 2549 มี 46 งาน
พ.ศ. 2550 มี 49 งาน
พ.ศ. 2551 มี 132 งาน
พ.ศ. 2552 มี 125 งาน
พ.ศ. 2553 มี 186 งาน
พ.ศ. 2554 มี 128 งาน
พ.ศ. 2555 มี 143 งาน
พ.ศ. 2556 มี 116 งาน
พ.ศ. 2557 มี 105 งาน
พ.ศ. 2558 มี 102 งาน
พ.ศ. 2559 มี 75 งาน
พ.ศ. 2560 มี 104 งาน
พ.ศ. 2561 มี 135 งาน
พ.ศ. 2562 มี 159 งาน
พ.ศ. 2563 มี 25 งาน


หน้าแรก
เพิ่มรูปเข้า e-Photo
อ่านวิธีการค้นหารูป
งานบริการวิชาการและวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
www.kucity.com
e-Photo ระบบเก่า

ภาพกิจกรรมต่างๆของคณะฯ

เนื่องจากพื้นที่ server มีจำนวนจำกัด ท่านสามารถติดต่อขอรูปปีก่อนๆได้ในรูปแบบ CD ที่ประชาสัมพันธ์คณะฯครับ

ชื่องาน : วันที่ : เดือน : ปี :
เรื่องที่มาใหม่ล่าสุด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ประชุม Green Office วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ( 1 )

เรื่องที่มีผู้ชมมากที่สุด
งานวิศวรวมใจ สวัสดีปีใหม่ 2554 วันที่ 28 ธันวาคม 2553 ( 4089 )
งาน "วิศวฯ ประสานใจ ต้อนรับปีใหม่ 2553" วันที่ 28 ธันวาคม 2552 ( 3550 )
งานขอบคุณบุคลากร มก. ประจำปี 2553 วันที่ 24 ธันวาคม 2553 ( 2977 )

ปี 2556
พิธีวางแจกันดอกไม้ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู ณ วิทยาลัยชลประทาน ปากเกร็ด วันที่ 4 มกราคม 2556
งานวิศวฯ รวมใจ สวัสดีปีใหม่ 2556 วันที่ 4 มกราคม 2556
นักศึกษาทีม SKUBA เข้ารับทุนจาก กฟผ. เพื่อเข้าแข่งขัน Robocup Japan Open 2013 และ World Robocup 2013 วันที่ 11 มกราคม 2556
JOB FAIR ดงตาล สานฝัน วันที่ 14 มกราคม 2556
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ บริษัท Bombardier Transportation วันที่ 15 มกราคม 2556
บุคลากรสำนักงานเลขาฯร่วมอวยพรวันเกิดท่านคณบดี วันที่ 16 มกราคม 2556
การศึกษาดูงาน ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการและวิจัย ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันที่ 17 มกราคม 2556
ประชุมบุคลากร สำนักงานเลขานุการฯ วันที่ 18 มกราคม 2556
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 23 มกราคม 2556
งานแถลงข่าว การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2556 วันที่ 23 มกราคม 2556
งานวันพบผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ วันที่ 27 มกราคม 2556
พิธีมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรม มก วันที่ 31 มกราคม 2556
ประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 31 มกราคม 2556
พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ 3 บูรพาจารย์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556
สัมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการฯ ประจำปี 2556 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
สล.จัดประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้านบันทึกข้อมูลงบประมาณเงินรายได้ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
กรรมการ KM ประชุมคัดเลือกหัวข้อ KM วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
ประชุมตรวจสุขภาพการศึกษาโครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ (IUP) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556
งานแถลงข่าว มก. พลักดัน 5 สาขา มุ่งสู่ภูมิภาคอาเซียน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
การบรรยายเรื่อง การเตรียมตัวในการสอบ TOEIC วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
การสัมมนา ทางรอดมหาวิทยาลัยด้วยวิจัยและนวัตกรรมและการมอบรางวัลผลงานวิจัย วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรม COP ทางด้านการบริหารงานบริการวิชาการและวิจัย วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
สัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
อบรมโครงการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม 2556
งานแถลงข่าวเปิดตัวเครื่องจักรต้นแบบ ระบบจ่ายคอนกรีตชนิดแขนพับสำหรับงานก่อสร้าง วันที่ 18 มีนาคม 2556
อบรมการใช้โปรแกรม Visio เพื่อใช้ในการเขียนผังไหล วันที่ 20 มีนาคม 2556
โครงการ Intania Clear Mind คุณธรรม จริยธรรม สำหรับนิสิต วันที่ 20 มีนาคม 2556
อบรมการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานผังไหล ณ จังหวัดนครนายก วันที่ 21 ถึง วันที่ 22 มีนาคม 2556
การศึกษาดูงาน เรื่อง โครงการ Friendly Service ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 26 มีนาคม 2556
อบรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการใช้ Microsoft Office ในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ วันที่ 29 มีนาคม 2556
ประชุมหัวหน้าหน่วยหัวหน้างาน สำนักงานเลขาฯ วันที่ 1 เมษายน 2556
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM กลยุทธ์การคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อในภาควิชา วันที่ 2 เมษายน 2556
งานครอบครัวสุขสันต์ วันสงกรานต์ 2556 วันที่ 10 เมษายน 2556
บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมสรงน้ำพระพุทธชินสีห์และรดน้ำขอพรท่านอธิการบดี วันที่ 11 เมษายน 2556
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯ สำหรับสำนักงานเลขานุการฯ ปีการศึกษา 2555 วันที่ 25 เมษายน 2556
ประชุม Lunch Talk งานบริหารและทรัพยากรบุคคล วันที่ 26 เมษายน 2556
บรรยายพิเศษเรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการเป็นเลิศ (EdPEX) วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
รับมอบโล่ห์จากรองประธานสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน วันที่ 2 พฤษภาคม 2556
ต้อนรับทีม SKUBA จากการแข่งขัน Robocup Japan Open 2013 ณ เมื่องโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 9 พฤษภาคม 2556
การสอบสัมภาษณ์นิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2556 วันที่ 15 พฤษภาคม 2556
Rolling Stock Technology Symposium วันที่ 16 พฤษภาคม 2556
งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2556 วันที่ 21 พฤษภาคม 2556
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง Thai Yamaha Motor Co., Ltd. กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2556
โครงการสัมมาทิฏฐิ เนื่องในโอกาศครบรอบ 10 ปี โครงการ IUP วันที่ 28 พฤษภาคม 2556
งานสัมมนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ เกาะช้าง จ.ตราด วันที่ 31 พฤษภาคม ถึง วันที่ 2 มิถุนายน 2556
งานประชุมอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2556 วันที่ 6 มิถุนายน 2556
งานประชุมบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2556 วันที่ 7 มิถุนายน 2556
ประชุมกรรมการสายสนับสนุนครั้งที่ 3 วันที่ 12 มิถุนายน 2556
การตรวจประเมินคุณภาพภายในสำหรับคณะวิศวฯ ปีการศึกษา 2555 วันที่ 17 มิถุนายน 2556
งานสัมมนา AUNSEED-NET University-Industry Engineering Collaboration Seminar วันที่ 21 มิถุนายน 2556
คณะวิศวฯร่วมออกบูทในงาน เกษตรแฟร์ เพื่อนพึ่งพายามยาก ประจำปี 2556 วันที่ 21 มิถุนายน 2556
คณบดีร่วมบรรยายในงาน AUTOMOTIVE SUMMIT 2013 วันที่ 21 มิถุนายน 2556
กิจกรรม KM เรื่อง นานาสาระ เลาะรั้วมหาวิทยาลัยจากฮ่องกง ไปญี่ปุ่น วันที่ 24 มิถุนายน 2556
คณะวิศวฯร่วมงานลงนามความร่วมมือกับสถาบันยานยนต์และสำนักวิจัยและพัฒนาการทางทหาร วันที่ 27 มิถุนายน 2556
งานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก.& Big Cleaning Day ประจำปี 2556 วันที่ 29 มิถุนายน 2556
สำนักงานเลขาฯ เลือก Star Service Award ประจำปี 2556 วันที่ 2 กรกฎาคม 2556
ต้อนรับทีม Skuba จากการแข่งขัน World RoboCup 2013 ณ เมืองเอนโฮเวน ประเทศเนเธอร์แลนด์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2556
คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 4 กรกฎาคม 2556
สำนักงานเลขานุการฯร่วมส่งผลงานเข้าประกวดงาน KU-KM Day ครั้งที่ 1 วันที่ 5 กรกฎาคม 2556
การอบรมเรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการเป็นเลิศ (EdPEx) วันที่ 18 กรกฎาคม 2556
การอบรมโครงการรณรงค์การควบคุมกำจัดหนู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก วันที่ 18 กรกฎาคม 2556
คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 26 กรกฎาคม 2556
คณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ Star Service Awards วันที่ 26 กรกฎาคม 2556
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านพลังงานทดแทน (เทคโนโลยีไมโครกริด) วันที่ 30 กรกฎาคม 2556
งานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 75 วันที่ 1 สิงหาคม 2556
งานวันรับปริญญา วันที่ 3 สิงหาคม 2556
การอบรมเรื่อง SugarSync ผู้ช่วยงานด้านธุรการยุคใหม่ วันที่ 6 สิงหาคม 2556
กิจกรรม KM เรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตอย่างสร้างสรรค์ วันที่ 8 สิงหาคม 2556
พิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันสถาปนาคณะฯ วันที่ 9 สิงหาคม 2556
บรรยาย Thai culture lecture วันที่ 15 สิงหาคม 2556
เปิดงาน International Seminar Concrete Structure วันที่ 15 สิงหาคม 2556
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียวจุฬาภรณ์ วันที่ 19 สิงหาคม 2556
Prof.Crown Research & Callahan Innovation เยี่ยมชมคณะ วันที่ 21 สิงหาคม 2556
การประชุมชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา การคิดเชิงนวัตกรรม(Innovative Thinking) วันที่ 23 สิงหาคม 2556
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า เยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 23 สิงหาคม 2556
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด วันที่ 23 สิงหาคม 2556
ประชุม Lunch Talk งานบริหารและทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2556
กิจกรรม KM เรื่อง มีตำแหน่ง อย่างมี Style วันที่ 28 สิงหาคม 2556
กิจกรรม KM เรื่อง Medley Training วันที่ 29 สิงหาคม 2556
คณะวิศวฯต้อนรับผู้แทนจาก 9 มหาวิทยาลัย ในภูมิภาค Kyushu และ Okinawa เยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 2 กันยายน 2556
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย วันที่ 3 กันยายน 2556
การอบรมเรื่อง กลเม็ดเคล็ดลับพิชิตงาน วันที่ 4 กันยายน 2556
กิจกรรม KM เรื่อง Information Security and Awareness วันที่ 10 กันยายน 2556
ผู้บริหารคณะและเจ้าหน้าที่ร่วมอวยพรวันเกิดท่านอธิการบดี วันที่ 13 กันยายน 2556
การอบรมเรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธสำนักงานเลขานุการฯ วันที่ 18 กันยายน 2556
งานนนทรีสีทอง 2556 วันที่ 20 กันยายน 2556
งานดงตาลผูกพัน สายสัมพันธ์วันเกษียณ วันที่ 25 กันยายน 2556
กิจกรรม KM เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถทำงานทดแทนกันได้ วันที่ 27 กันยายน 2556
โครงการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กร(PQI) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 วันที่ 2 ตุลาคม 2556
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. และ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) วันที่ 3 ตุลาคม 2556
คณบดีวิศวฯ 5 หน่วยงาน ร่วมประชุมแนวทางการบูรณาการภารกิจการจัดการศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 7 ตุลาคม 2556
คณะวิศวกรรมศาสตร์มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับ โรงเรียนบ้านซ่อง จ.เพชรบุรี วันที่ 10 ตุลาคม 2556
งานเลี้ยงแสดงความยินดี นิสิตที่นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยฯ วันที่ 24 ตุลาคม 2556
โครงการธรรมสัญจรและทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2556 วันที่ 24 ถึง วันที่ 27 ตุลาคม 2556
การอบรมเรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธสำนักงานเลขานุการ วันที่ 28 ตุลาคม 2556
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 วันที่ 29 ตุลาคม 2556
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Work System ของสำนักงานเลขานุการฯ วันที่ 30 ตุลาคม 2556
ประชุมอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
ประชุมความร่วมมือเกี่ยวกับระบบรางกับมหาวิทยาลัย KTH ประเทศสวีเดน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556
งานตลาดนัดหลักสูตร และโครงการเลือกแนวทาง วางอนาคต ครั้งที่ 18 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรางวัลคุณภาพ ครั้งที่ 7 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
อบรมปฏิบัติงานลงข้อมูลทางการเงินในระบบ ERP ปีงบประมาณ 2555 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
The Symposium on Global Water-Environmental Study วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริการ ณ บริษัท ทรู คอเปอเรชั่น จำกัด มหาชน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้ Goole Apps สำหรับองค์กร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 วันที่ 3 ธันวาคม 2556
ประชุมกรรมการสายสนับสนุนสัญจรครั้งที่ 1 วันที่ 16 ธันวาคม 2556
การประชุม Lunch Talk งานบริหารและทรัพยากรบุคคล วันที่ 18 ธันวาคม 2556
ประชุมคณะกรรมการ 5 ส. สำนักงานเลขานุการฯ วันที่ 23 ธันวาคม 2556
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 24 ธันวาคม 2556
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง การรถไฟฟแห่งประเทศไทย กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 25 ธันวาคม 2556
งานกีฬาบุคลากร มก.+งานขอบคุณบุคลากร มก. 2556 วันที่ 26 ธันวาคม 2556
งานเลี้ยงปีใหม่สำนักงานเลขานุการฯ วันที่ 26 ธันวาคม 2556
กิจกรรม 5 ส. สำนักงานเลขานุการฯ วันที่ 27 ธันวาคม 2556

Copyright © 2005. Research & Academic Service Division
Creatived & Powered by Research & Academic Service Division
Tel. 0-2942-8555 ภายใน 1031 ต่อ 1105,1101,1126,1152,1140
Webmaster by onsn@ku.ac.th