Untitled Document  3.234.245.125
Untitled Document
ปี พ.ศ.
พ.ศ. 2548 มี 79 งาน
พ.ศ. 2549 มี 46 งาน
พ.ศ. 2550 มี 49 งาน
พ.ศ. 2551 มี 132 งาน
พ.ศ. 2552 มี 125 งาน
พ.ศ. 2553 มี 186 งาน
พ.ศ. 2554 มี 128 งาน
พ.ศ. 2555 มี 143 งาน
พ.ศ. 2556 มี 116 งาน
พ.ศ. 2557 มี 105 งาน
พ.ศ. 2558 มี 102 งาน
พ.ศ. 2559 มี 75 งาน
พ.ศ. 2560 มี 104 งาน
พ.ศ. 2561 มี 135 งาน
พ.ศ. 2562 มี 159 งาน
พ.ศ. 2563 มี 25 งาน


หน้าแรก
เพิ่มรูปเข้า e-Photo
อ่านวิธีการค้นหารูป
งานบริการวิชาการและวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
www.kucity.com
e-Photo ระบบเก่า

ภาพกิจกรรมต่างๆของคณะฯ

เนื่องจากพื้นที่ server มีจำนวนจำกัด ท่านสามารถติดต่อขอรูปปีก่อนๆได้ในรูปแบบ CD ที่ประชาสัมพันธ์คณะฯครับ

ชื่องาน : วันที่ : เดือน : ปี :
เรื่องที่มาใหม่ล่าสุด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ประชุม Green Office วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ( 0 )

เรื่องที่มีผู้ชมมากที่สุด
งานวิศวรวมใจ สวัสดีปีใหม่ 2554 วันที่ 28 ธันวาคม 2553 ( 4089 )
งาน "วิศวฯ ประสานใจ ต้อนรับปีใหม่ 2553" วันที่ 28 ธันวาคม 2552 ( 3550 )
งานขอบคุณบุคลากร มก. ประจำปี 2553 วันที่ 24 ธันวาคม 2553 ( 2977 )

ปี 2555
พิธีวางแจกันดอกไม้ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู ณ วิทยาลัยชลประทาน ปากเกร็ด วันที่ 4 มกราคม 2555
งานสล. สวัสดีปีใหม่ 2555 วันที่ 4 มกราคม 2555
คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมออกบูทงาน BOI Fair 2012 วันที่ 5 มกราคม 2555
อาจารย์จาก Nanyang Technological University เยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 9 มกราคม 2555
เจ้าหน้าที่จาก University of Limerick, Irland เยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 12 มกราคม 2555
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 20 มกราคม 2555
อาจารย์คณะวิศวฯเข้าเฝ้าถวายเครื่องกรองน้ำสะอาดเคลื่อนที่ วันที่ 23 มกราคม 2555
กิจกรรม Cop ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบประเมินผลบุคคล กฟผ.) วันที่ 24 มกราคม 2555
การเสวนาเรื่อง เขื่อนแตก เรื่องจริงหรือมายาคติ วันที่ 25 มกราคม 2555
งานวันพบผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคปกติและภาคพิเศษ วันที่ 29 มกราคม 2555
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 วันที่ 31 มกราคม 2555
พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ 3 บูรพาจารย์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555
การศึกษาดูงานด้านงานแผนและประกันคุณภาพ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด(มหาชน) นำเสนอโครงการ Lunch-Dinner Talk with CEO วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555
นักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555
นักเรียนจากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
โครงการ Intania Clear Mind คุณธรรม จริยธรรม สำหรับนิสิต วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
การศึกษาดูงาน กองบริหารงานทั่วไป กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
วันสร้างงาน ดงตาลสานฝัน (JOB FAIR) วันที่ 20 ถึง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
บรรยายธรรมะเรื่อง ทำดี วิถีพุทธ : ทำสิ่งอย่างมีประสิทธิผลอย่างคนมีประสิทธิภาพ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับมหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555
งานแถลงข่าวความสำเร็จโครงการวิจัยและพัฒนา Derrick Crane วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาและโครงการเลือกแนวทางวางอนาคต(Open House) วันที่ 28 ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
งานแถลงข่าวและสาธิตนวัตกรรมใหม่ 3 ผลงาน วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
การบรรยายภาพรวมธุรกิจ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)และโครงการ Partnership Program วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
กิจกรรม Cop การดูงานด้านแผนและประกันคุณภาพ วันที่ 5 มีนาคม 2555
ประชุมหัวหน้าหน่วยสล. ครั้งที่ 1-2555 วันที่ 6 มีนาคม 2555
คณบดีร่วมงานวันสถาปณา สทป. ณ สโมสร ทบ วันที่ 8 มีนาคม 2555
คณบดีร่วมพิธีมอบเงินสนับสนุนการศึกษา ณ รร.มิเลเนียม สุขุมวิท วันที่ 8 มีนาคม 2555
คณบดีร่วมงานวันสถาปณาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี วันที่ 9 มีนาคม 2555
กิจกรรม Cop กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารและทรัพยากรบุคคล (รุ่นที่ 1) วันที่ 9 มีนาคม 2555
งานวันพบผู้ปกครองผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ในโครงการรับตรง วันที่ 11 มีนาคม 2555
อบรมการลงข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์คณะฯ วันที่ 12 มีนาคม 2555
กิจกรรม Monday Health Alert ครั้งที่ 2 วันที่ 12 มีนาคม 2555
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มที่ 1 วันที่ 13 มีนาคม 2555
งานเสวนาเรื่องความสำเร็จโครงการพัฒนาสร้างรถตัดอ้อยต้นแบบ วันที่ 16 มีนาคม 2555
ประชุมชี้แจงเรื่องการแยกสาขาวิชานิสิตชั้นปีที่1 วันที่ 21 มีนาคม 2555
ผู้บริหารคณะฯเข้าพบผู้บริหารบริษัท ALSTOM วันที่ 22 มีนาคม 2555
ประชุมชี้แจงการเปลี่ยนภาคการศึกษา นิสิตโครงการ IUP วันที่ 24 มีนาคม 2555
งานแถลงข่าว มก.เตรียมเปิดหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ที่แล่นบนราง วันที่ 28 มีนาคม 2555
สัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ(ร่างโต้ตอบหนังสือ) วันที่ 29 มีนาคม 2555
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์และ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ที่ได้รับรางวัลครุฑทองคำ วันที่ 5 เมษายน 2555
นักวิชาการจาก national Pingtung University of Science and Technology เยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 5 เมษายน 2555
วิศวสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรบุคลากรอาวุโส วันที่ 11 เมษายน 2555
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะวิศวฯร่วมรดน้ำขอพรจากท่านอธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัย วันที่ 12 เมษายน 2555
คณบดีร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา สำนักการกีฬาครบรอบปีที่ 17 วันที่ 19 เมษายน 2555
การศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 20 เมษายน 2555
ต้อนรับผู้แทนจากบริษัท Makita Co., Ltd วันที่ 24 เมษายน 2555
งานแถลงข่าวการเปิดห้องปฏิบัติการ Mobile Developing Center วันที่ 24 เมษายน 2555
การประชุมเสวนา เรื่องก้าวพ้นวิกฤติน้ำบนเส้นทางเกษตรศาสตร์โมเดล วันที่ 25 เมษายน 2555
โครงการอบรมผลิตเครื่องทำน้ำดื่มแบบเคลื่อนที่ วันที่ 28 เมษายน 2555
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มที่ 2 วันที่ 30 เมษายน 2555
อบรมโครงการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กรประจำปี 2555 วันที่ 30 เมษายน 2555
งานสัมมนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2555 ณ จังหวัดเพชรบุรี กล้อง 1 วันที่ 2 ถึง วันที่ 4 พฤษภาคม 2555
งานสัมมนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2555 ณ จังหวัดเพชรบุรี กล้อง 2 วันที่ 2 ถึง วันที่ 4 พฤษภาคม 2555
งานสัมมนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2555 ณ จังหวัดเพชรบุรี กล้อง 3 วันที่ 2 ถึง วันที่ 4 พฤษภาคม 2555
ต้อนรับทีม SKUBA ชนะเลิศการแข่งขัน Japan Robocup Open 2012 วันที่ 7 พฤษภาคม 2555
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 14 พฤษภาคม 2555
การอบรมการใช้โปรแกรม VISIO วันที่ 24 พฤษภาคม 2555
แถลงข่าวการป้องกันแชมป์โลกสมัยที่ 4 ของทีม skuba ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2555
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ผังไหล ณ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก วันที่ 25 ถึง วันที่ 27 พฤษภาคม 2555
สำนักงานเลขานุการฯรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯ วันที่ 29 พฤษภาคม 2555
คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำผลงานร่วมแสดงในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2555 วันที่ 30 พฤษภาคม 2555
คณะวิศวกรรมศาสตร์ส่งมอบร่มบินควบคุมระยะไกลไร้คนขับให้แก่กองทัพอากาศ วันที่ 6 มิถุนายน 2555
National University of Laos เยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 6 มิถุนายน 2555
การศึกษาดูงานด้านกิจการนิสิต ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและมหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 5 ถึง วันที่ 6 มิถุนายน 2555
การประชุมบุคคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1-2555 วันที่ 7 มิถุนายน 2555
การประชุมอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1-2555 วันที่ 8 มิถุนายน 2555
Soule University เข้าพบคณบดี วันที่ 13 มิถุนายน 2555
งานวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 17 มิถุนายน 2555
พิธีลงนามความร่วมมือ การพัฒนาเทคโนโลยีในการสำรวจ วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลด้านการทรัพยากรน้ำและภูมิอากาศ วันที่ 18 มิถุนายน 2555
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมสาสตร์และบริษัท Thai Agency Engineering วันที่ 22 มิถุนายน 2555
เสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการคัดเลือกในโครงการ Star Service Awards ประจำปี 2555 วันที่ 27 มิถุนายน 2555
ต้อนรับทีม Skuba ชนะเลิศสมัยที่ 4 การแข่งขัน World RoboCup 2012 ประเทศเม็กซิโก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 28 มิถุนายน 2555
โครงการพัฒนาผลิตภาพภายในองค์กร ประจำปี 2555 วันที่ 29 มิถุนายน 2555
งานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2555 และ Big Cleaning Day คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 2 กรกฎาคม 2555
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2555 วันที่ 5 กรกฎาคม 2555
การศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ วันที่ 10 กรกฎาคม 2555
วันซ้อมใหญ่รับรับปริญญา วันที่ 12 กรกฎาคม 2555
คณะวิศวฯร่วมออกบูทในงาน วิศวกรรมแห่งชาติประจำปี 2555 ณ เมืองทองธานี วันที่ 12 กรกฎาคม 2555
ประชุมความคืบหน้าการจัดทำโครงการ Productivity Quality Improvement ( PQI ) วันที่ 13 กรกฎาคม 2555
คณะกรรมการคัดเลือกรางวัล Star Service Awards วันที่ 16 กรกฎาคม 2555
งานวันรับปริญญา วันที่ 17 กรกฎาคม 2555
พิธีเปิดหลักสูตรวิศวกรรมระบบราง วันที่ 22 กรกฎาคม 2555
สำนักหอสมุดเข้าศึกษาดูงาน วันที่ 23 กรกฎาคม 2555
ประชุมคณะกรรมการฟิตเนส วันที่ 26 กรกฎาคม 2555
ผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 27 กรกฎาคม 2555
งานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 74 วันที่ 1 สิงหาคม 2555
โครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพ ประจำปี 2555 กรณีศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 6 สิงหาคม 2555
งานสัมมนา การบูรณาการข้อมูลอุตุ อุทกวิทยาในลุ่มน้ำชี มูลเพื่อจัดทำระบบช่วยตัดสินใจในการบริการจัดการวิกฤติน้ำท่วมและดินถล่ม วันที่ 7 สิงหาคม 2555
University AJT ประเทศปากีสถาน เยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 9 สิงหาคม 2555
ผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา วันที่ 10 สิงหาคม 2555
งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ นิสิตโครงการแลกเปลี่ยน KUSEP วันที่ 17 สิงหาคม 2555
เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ เครื่องสีข้าวขนาดเล็กครัวเรือน เตาหุงต้ม KU Green วันที่ 17 สิงหาคม 2555
คณะวิศวกรรมศาสตร์ลงนาม MOU กับ UTP in bydgoszcz poland วันที่ 17 สิงหาคม 2555
ประชุมการจัดงาน thai-Japan MicroWave (TJMW 2013) วันที่ 17 สิงหาคม 2555
บริษัท Makita แนะนำโครงการรับนิสิตฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 20 สิงหาคม 2555
กิจกรรม Cop กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ วันที่ 21 สิงหาคม 2555
งานเสวนาเรื่อง ทางเลือก ทางรอด ของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงภัยสูง วันที่ 22 สิงหาคม 2555
กิจกรรม Lunch Talk งานบริหารและทรัพยากรบุคคล วันที่ 23 สิงหาคม 2555
สัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้าน บริการวิชาการและประสานงานการวิจัย วันที่ 23 สิงหาคม 2555
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขต สกลนคร เยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 27 สิงหาคม 2555
เสวนาวิชาการ หลักการและขั้นตอนที่ถูกต้องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ วันที่ 29 สิงหาคม 2555
อบรมการพัฒนาความคิดนอกกรอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน วันที่ 30 สิงหาคม 2555
กิจกรรม Cop พบกับเจ้าของไอเดีย Best Suggestion วันที่ 4 กันยายน 2555
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย(สกอ.)ตรวจเยี่ยมคณะฯ วันที่ 4 กันยายน 2555
การประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานด้านการปรับโครงสร้าง (BU) ของที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการกิจการรถไฟไทย วันที่ 7 กันยายน 2555
เลือกตั้งกรรมการประจำคณะฯประเภทคณาจารย์ประจำ วันที่ 14 กันยายน 2555
งาน Happy Retirement Party เกษมสันต์วันเกษียณ วันที่ 14 กันยายน 2555
งานแสดงมุทิตาจิต ในโอกาศวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 60 ปี รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ วันที่ 18 กันยายน 2555
งานดงตาลผูกพัน สายสัมพันธ์ วันเกษียณ วันที่ 21 กันยายน 2555
งานนนทรีสีทอง 55 วันที่ 25 กันยายน 2555
อบรมเรื่องเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ รุ่นที่ 3 วันที่ 26 กันยายน 2555
การประกวดผลงานโครงการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กร (PQI) ประจำปี 2555 วันที่ 27 กันยายน 2555
MOU Signing Ceremony between ALSTOM & KU และงาน Clean Power Day วันที่ 2 ตุลาคม 2555
นิสิตคณะวิศวฯได้รับรางวัล Brands Gen รางวัลดีเด่น ต้นแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม วันที่ 8 ตุลาคม 2555
โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 ตุลาคม 2555
โครงการสนับสนุนการจัดสอบ TOEIC ภายในคณะสำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 19 ตุลาคม 2555
โครงการอบรมการถ่ายภาพ ถ่ายรูปสวยด้วยกล้องที่มี วันที่ 26 ตุลาคม 2555
โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ วันที่ 29 ตุลาคม 2555
งานเสวนาทางวิชาการเรื่อง High Speed Rail Technology วันที่ 30 ตุลาคม 2555
การประชุมบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2-2555 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555
งานสัมมนา Tokyo Tech-KU Joint Seminar on Infrastructure Development วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555
การประชุมอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2-2555 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555
โครงการบรรยายธรรมะหัวข้อ สุขง่ายๆทำได้ด้วยตนเอง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555
พิธีมอบใบประกาศและแนะแนวทางเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายภายในคณะฯ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
งานตลาดนัดหลักสูตรและโครงการเลือกแนวทาง วางอนาคต ครั้งที่ 17 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555
โครงการธรรมสัญจร และเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2555 ณ จ.สกลนคร วันที่ 22 ถึง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2555
งานแสดงความยินดีนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 11 ธันวาคม 2555
การประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลซิว-เสงี่ยม กาญจนจารี วันที่ 13 ธันวาคม 2555
ประชุมกรรมการสายสนับสนุน (สัญจร) ณ จังหวัดนครปฐม วันที่ 14 ธันวาคม 2555
โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 วันที่ 18 ธันวาคม 2555
กิจกรรม Lunch Talk งานบริหารและทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2 วันที่ 21 ธันวาคม 2555
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำบุญตักบาตร หลวงปู่อร่าม ชินวํโส วัดป่าถ้ำแกลบ จ.เลย วันที่ 24 ธันวาคม 2555
หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ มอบกระเช้าขอบคุณสื่อมวลชน วันที่ 24 ธันวาคม 2555
ผู้บริหารคณะวิศวฯอวยพรปีใหม่อธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัย วันที่ 25 ธันวาคม 2555
งานแข่งขันกีฬาและงานขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วันที่ 25 ธันวาคม 2555
กิจกรรม 5 ส. สำนักงานเลขานุการฯ วันที่ 26 ธันวาคม 2555
งานเลี้ยงปีใหม่ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 27 ธันวาคม 2555

Copyright © 2005. Research & Academic Service Division
Creatived & Powered by Research & Academic Service Division
Tel. 0-2942-8555 ภายใน 1031 ต่อ 1105,1101,1126,1152,1140
Webmaster by onsn@ku.ac.th