Untitled Document  3.234.245.125
Untitled Document
ปี พ.ศ.
พ.ศ. 2548 มี 79 งาน
พ.ศ. 2549 มี 46 งาน
พ.ศ. 2550 มี 49 งาน
พ.ศ. 2551 มี 132 งาน
พ.ศ. 2552 มี 125 งาน
พ.ศ. 2553 มี 186 งาน
พ.ศ. 2554 มี 128 งาน
พ.ศ. 2555 มี 143 งาน
พ.ศ. 2556 มี 116 งาน
พ.ศ. 2557 มี 105 งาน
พ.ศ. 2558 มี 102 งาน
พ.ศ. 2559 มี 75 งาน
พ.ศ. 2560 มี 104 งาน
พ.ศ. 2561 มี 135 งาน
พ.ศ. 2562 มี 159 งาน
พ.ศ. 2563 มี 25 งาน


หน้าแรก
เพิ่มรูปเข้า e-Photo
อ่านวิธีการค้นหารูป
งานบริการวิชาการและวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
www.kucity.com
e-Photo ระบบเก่า

ภาพกิจกรรมต่างๆของคณะฯ

เนื่องจากพื้นที่ server มีจำนวนจำกัด ท่านสามารถติดต่อขอรูปปีก่อนๆได้ในรูปแบบ CD ที่ประชาสัมพันธ์คณะฯครับ

ชื่องาน : วันที่ : เดือน : ปี :
เรื่องที่มาใหม่ล่าสุด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ประชุม Green Office วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ( 0 )

เรื่องที่มีผู้ชมมากที่สุด
งานวิศวรวมใจ สวัสดีปีใหม่ 2554 วันที่ 28 ธันวาคม 2553 ( 4089 )
งาน "วิศวฯ ประสานใจ ต้อนรับปีใหม่ 2553" วันที่ 28 ธันวาคม 2552 ( 3550 )
งานขอบคุณบุคลากร มก. ประจำปี 2553 วันที่ 24 ธันวาคม 2553 ( 2977 )

ปี 2553
โครงการแบ่งปันความรู้จากเพื่อนสู่เพื่อน การแต่งกายและมารยาทการรับประทานอาหารยุโรป วันที่ 5 มกราคม 2553
มอบเหรียญเรียนดีแก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ วันที่ 6 มกราคม 2553
ประชุม AAR งานปีใหม่คณะฯ วันที่ 8 มกราคม 2553
เปิดอบรม เทคนิคการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2007 อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 วันที่ 12 มกราคม 2553
งานเลี้ยงปีใหม่สำนักงานเลขาฯ+หน่วยทะเบียน วันที่ 12 มกราคม 2553
พิธีปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร level 2 รุ่นที่ 1 วันที่ 13 มกราคม 2553
งานสัมมนาเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล วันที่ 15 มกราคม 2553
พิธีเปิดห้องปฏิบัติงานวิจัยโทรคมนาคมอิเล็กทรอนิกส์และสมองกลฝังตัว วันที่ 15 มกราคม 2553
วันสร้างาน ดงตาลสานฝัน job fair ครั้งที่ 7 วันที่ 18 มกราคม 2553
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการมาตรวิทยาและการสอบเทียบเครื่องจักรกลซีเอ็นซี วันที่ 22 มกราคม 2553
นิทรรศการจักรยานเพื่อลดใช้พลังงาน ครั้งที่1 วันที่ 29 มกราคม 2553
คณบดีเยี่ยมชมบูทที่ อาคารจักรพันธ์ในงานเกษตรแฟร์ วันที่ 29 มกราคม 2553
สล.จัดงานวันเกิดให้แก่บุคลากรครบรอบ 60 ปี วันที่ 29 มกราคม 2553
พิธีวางพวงมาลา3บูรพาจารย์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553
เปิดอบรม เทคนิคการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2007 อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553
การประชุมทางวิชาการ+อนาคตวิถีจักรยาน สำหรับประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553
โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนางานอย่างมีคุณภาพ บ้านไร่ปลายตะวัน วันที่ 4 ถึง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553
บริษัท เบรดี้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด มอบอุปกรณ์ ให้เแก่คณะวิศวกรรมสาสตร์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553
การสัมมนาเรื่อง การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมเอนกประสงค์ขนาดเล็ก(SMMS) ครั้งที่ 2 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553
โครงการเสริมสุข สร้างปัญญา พัฒนาชีวิต วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553
โครงการอบรมคุณธรรมให้นิสิต Intania Clear Mind วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553
เยี่ยมธุรการภาควิชาสัญจร(วศ.สิ่งแวดล้อม) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ : ชุมชนคนทำงานด้านงานสารบรรณ งานเขียนร่างโต้ตอบหนังสือ งานประชุม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553
อบรม QC(PDCA) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553
พิธีปิดโครงการ Getting to Know Japan ร่วมกับ JODC วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553
คณะครูและนักเรียน อนุบาลเข็มทอง เยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 5 มีนาคม 2553
สมศ.ประเมินรอบ 3 (นำร่อง) วันที่ 9 มีนาคม 2553
เปิดอบรม เทคนิคการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2007 อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3 วันที่ 22 มีนาคม 2553
โครงการแบ่งปันความรู้จากเพื่อนสู่เพื่อน_กฏหมายใกล้ตัวที่บุคลากรทั่วไปพึงทราบ วันที่ 23 มีนาคม 2553
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2553 วันที่ 24 มีนาคม 2553
กิจกรรม Cop เพิ่มคุณค่าของงานกับการเกษียนหนังสือ วันที่ 26 มีนาคม 2553
ประชุมชี้แจงการใช้ระบบสารสนเทศบนเว็บไซต์คณะฯ วันที่ 30 มีนาคม 2553
กิจกรรม Cop รอบรู้งานคลังและพัสดุ วันที่ 31 มีนาคม 2553
ข้าราชการดีเด่น วันที่ 1 เมษายน 2553
บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมสรงน้ำพระพุทธชินสีห์และรดน้ำขอพรท่านคณบดี วันที่ 9 เมษายน 2553
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ที่ บ.เครือซีเมนต์ไทย วันที่ 27 เมษายน 2553
ประชุมหัวหน้างาน วันที่ 27 เมษายน 2553
โครงการแบ่งปันความรู้จากเพื่อนสู่เพื่อน_เรียนรู้เทคนิค Microsoft Word อย่างง่ายๆมา Apply ใช้งานกับแชมป์โลก วันที่ 28 เมษายน 2553
ประชุมกรรมการ KM สล วันที่ 30 เมษายน 2553
กิจกรรม Cop การจัดดอกไม้สด วันที่ 6 พฤษภาคม 2553
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างงานบริการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
เลือกกรรมการสรรหาคณบดี วันที่ 11 พฤษภาคม 2553
สอบสัมภาษณ์นิสิตรับตรงภาคพิเศษ วันที่ 12 พฤษภาคม 2553
โครงการไหว้พระเก้าวัดจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 24 พฤษภาคม 2553
สัมมนาบุคลากร สำนักงานเลขานุการ ประจำปี 2553 ณ จังหวัดอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยจำปาสัก ระหว่างวันที่ 26 ถึง วันที่ 29 พฤษภาคม 2553
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริการ ณ สำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 30 พฤษภาคม 2553
อบรมการตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio pro x 3 วันที่ 2 มิถุนายน 2553
ประชุมอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 วันที่ 2 มิถุนายน 2553
ประชุมบุคลากรคณะวิศวกรรมสาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 วันที่ 3 มิถุนายน 2553
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 4 มิถุนายน 2553
คณบดีให้สัมภาษณ์โรงอาหารคณะวิศวฯใหม่ วันที่ 7 มิถุนายน 2553
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริการ ณ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ วันที่ 7 มิถุนายน 2553
คณะวิศวกรรมศาสตร์มอบหุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิดให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันที่ 10 มิถุนายน 2553
งานแถลงข่าวหุ่นยนต์เตะฟุตบอลพร้อมป้องกันแชมป์ world robocup 2010 วันที่ 11 มิถุนายน 2553
สัมภาษณ์การดูงานด้านการบริการ วันที่ 11 มิถุนายน 2553
กิจกรรม Cop รอบรู้เกี่ยวกับงานบริหารบุคคล วันที่ 11 มิถุนายน 2553
นำเสนอผลการดำเนินงาน (SAR) ปีการศึกษา 2552 (ภาควิชา) วันที่ 14 มิถุนายน 2553
นำเสนอผลการดำเนินงาน (SAR) ปีการศึกษา 2552 (สถาบัน-สล) วันที่ 15 มิถุนายน 2553
ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ (ตรวจเยี่ยม-สัมภาษณ์บุคลากร) วันที่ 16 วันที่ 17 มิถุนายน 2553
โครงการแบ่งปันความรู้จากเพื่อนสู่เพื่อน_การวางแผนทางการเงิน วันที่ 17 มิถุนายน 2553
คณบดีร่วมส่งทีม Skuba ป้องกันแชมป์ World RoboCub 2010 วันที่ 18 มิถุนายน 2553
ประชุมการจัดทำรายงานประจำปี ครั้งที่ 2 วันที่ 18 มิถุนายน 2553
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงานมอบทุนสนับสนุนการจัดซื้อคุรุภัณฑ์และอุปกรณ์การศึกษาให้กับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วันที่ 21 มิถุนายน 2553
สัมภาษณ์ผู้ถูกเสนอชื่อโคงการคัดเลือกบุคคลากรดีเด่น สายสนับสนุน วันที่ 24 มิถุนายน 2553
ประชุมการเตรียมงาน 72 ปี วันที่ 25 มิถุนายน 2553
งานวัน Big Cleaning Day วันที่ 26 มิถุนายน 2553
ประชุมผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1 โครงการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ IUP วันที่ 27 มิถุนายน 2553
คณบดีร่วมต้อนรับ ทีม SKUBA ที่สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 27 มิถุนายน 2553
หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ สัมภาษณ์ทีม SKUBA วันที่ 30 มิถุนายน 2553
กิจกรรม Cop แนวทางพิชิต PTIT Awards วันที่ 6 กรกฎาคม 2553
คณบดีและศิษย์เก่าดูการก่อสร้างอนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู วันที่ 6 กรกฎาคม 2553
คณบดีร่วมต้อนรับ ทีม SKeek ที่สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 10 กรกฎาคม 2553
กิจกรรมห้องฟิตเนส(เล่นโยคะ) วันที่ 12 กรกฎาคม 2553
งานเลี้ยงแสดงความยินดี สุดยอด 2 แชมป์โลก SKUBA & SKeek วันที่ 13 กรกฎาคม 2553
ประชุมกรรมการฝ่ายสนับสนุน วันที่ 13 กรกฎาคม 2553
คณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้ส่งผลงานโครงการ Best Award วันที่ 14 กรกฎาคม 2553
ประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปี 2552 วันที่ 14 ถึง วันที่ 16 กรกฎาคม 2553
ผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีแถลงแนวทางการบริหารงาน วันที่ 16 กรกฎาคม 2553
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรนานาชาติเข้าพบคณบดี วันที่ 19 กรกฎาคม 2553
งานวันรับปริญญา วันที่ 22 กรกฎาคม 2553
รูปอาคารชูชาติ กำภู (อาคาร 14) เมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
กิจกรรม Cop การปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่องแบบ kaizen วันที่ 28 กรกฎาคม 2553
งานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 1 สิงหาคม 2553
เลือกกรรมการประจำคณะประเภทคณาจารย์ประจำ วันที่ 2 สิงหาคม 2553
คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับสำนักอนามัย กทม. จัดให้บริการรถคลายเครียดเคลื่อนที่ วันที่ 3 สิงหาคม 2553
ผู้ช่วยผู้ว่าการประปานครหลวงเข้าพบคณบดี วันที่ 3 สิงหาคม 2553
ประชุม AAR งานวันสถาปนาคณะวิศวฯ วันที่ 5 สิงหาคม 2553
การสัมมนาเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย วันที่ 6 สิงหาคม 2553
เปิดอบรม กลยุทธ์การบริการสู่ความประทับใจ Service Mind ปี 53 วันที่ 9 สิงหาคม 2553
การประชุมเพื่อกำหนดข้อตกลงโครงการความร่วมมือวิจัย ระหว่าง 3 สถาบัน ภายใต้ JSPS Asian Core Program วันที่ 9 สิงหาคม 2553
โครงการให้ความรู้เสริมแก่บุคลากรสายสนับสนุน_สาธิตการชงเครื่องดื่ม วันที่ 10 สิงหาคม 2553
งานเลี้ยงขอบคุณกิจกรรมการจัดการความรู้ วันที่ 11 สิงหาคม 2553
ประชุมสภาข้าราชการสัญจร วันที่ 19 สิงหาคม 2553
โครงการแบ่งปันความรู้จากเพื่อนสู่เพื่อน_ท่องโลก 360 องศา งาน Shanghai World Expo กับ KM สล. วันที่ 24 สิงหาคม 2553
อธิการบดี Harbin Institute of Technology พร้อมคณะ เยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 26 สิงหาคม 2553
เปิดอบรม การใช้งานดาวเทียม SMMS วันที่ 27 สิงหาคม 2553
กิจกรรม Cop การวางแผนและงบประมาณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับคณะวิศวฯ วันที่ 2 กันยายน 2553
กิจกรรม Cop ความเข้าใจในเรื่องกฏระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา วันที่ 9 กันยายน 2553
งานเกษียณอายุราชการ วันที่ 14 กันยายน 2553
คณะวิศวฯอวยพรวันเกิดท่านอธิการบดี วันที่ 15 กันยายน 2553
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ+พิธีส่งมอบงานคณบดี วันที่ 15 กันยายน 2553
กิจกรรม Cop การให้บริการของหน่วยยานพาหนะ วันที่ 16 กันยายน 2553
บ.พงษ์สิทธิ์เข็มเจาะ จำกัด มอบกระเช้าของขวัญให้กับคณบดี วันที่ 17 กันยายน 2553
สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์มอบกระเช้าของขวัญให้กับคณบดี วันที่ 17 กันยายน 2553
สำนักงานเลขานุการจัดงานเลี้ยงให้กับผู้เกษียณอายุราชการ วันที่ 17 กันยายน 2553
คณะผู้บริหารชุดใหม่สักการะอนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู วันที่ 20 กันยายน 2553
งานสัมมนาเรื่อง Enhancing Engineering Computation through WATA Cluster วันที่ 20 กันยายน 2553
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการบินพลเรือน ระหว่างกรมการบินพลเรือน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 20 กันยายน 2553
สภาข้าราชการแสดงความยินดีกับคณบดี วันที่ 20 กันยายน 2553
ประชุมหัวหน้าหน่วยงานกับทีมผู้บริหารคณะฯชุดใหม่ วันที่ 20 กันยายน 2553
คุณศศินี วัชรพุทร จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติแสดงความยินดีกับคณบดี วันที่ 20 กันยายน 2553
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลแสดงความยินดีกับคณบดี วันที่ 21 กันยายน 2553
สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์แสดงความยินดีกับคณบดี วันที่ 21 กันยายน 2553
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์วิทยาเขตสกลนครแสดงความยินดีกับคณบดี วันที่ 21 กันยายน 2553
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาแสดงความยินดีกับคณบดี วันที่ 21 กันยายน 2553
โครงการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ (IUP)แสดงความยินดีกับคณบดี วันที่ 21 กันยายน 2553
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแสดงความยินดีกับคณบดี วันที่ 21 กันยายน 2553
ประชุมธุรการภาควิชา ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 22 กันยายน 2553
พิธีปิดโครงการ Getting to Know Japan ร่วมกับ JODC วันที่ 22 กันยายน 2553
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ ครั้ง 1/2553 วันที่ 22 กันยายน 2553
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแสดงความยินดีกับคณบดี วันที่ 23 กันยายน 2553
คณบดีคณะเกษตรแสดงความยินดีกับคณบดี วันที่ 23 กันยายน 2553
ผู้บริหารจาก Southampton University เข้าพบคณบดี วันที่ 23 กันยายน 2553
งานนนทรีสีทอง 53 วันที่ 24 กันยายน 2553
โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้_การบริหารจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน วันที่ 27 กันยายน 2553
วันสถาปนาภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศครบรอบปีที่ 17 วันที่ 27 กันยายน 2553
ประชุมบุคลากรสำนักงานเลขานุการ วันที่ 27 กันยายน 2553
ประชุมอาจารย์แนะแนวเกี่ยวกับโครงการรับตรง วันที่ 1 ตุลาคม 2553
นิตยสาร U Guide แสดงความยินดีกับคณบดี วันที่ 1 ตุลาคม 2553
ประชุมหารือการจัดการความรู้ของคณะฯ วันที่ 1 ตุลาคม 2553
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร จิตวิทยาการบริหาร : ศิลปการบังคับบัญชาเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข วันที่ 2 ตุลาคม 2553
ประชุมการทบทวนวิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 4 ตุลาคม 2553
โครงการแบ่งปันความรู้จากเพื่อนสู่เพื่อน_ไขความคิดพิชิตความสำเร็จ กับคณบดีนนทวัฒน์ วันที่ 5 ตุลาคม 2553
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล แสดงความยินดีกับคณบดี วันที่ 6 ตุลาคม 2553
ผู้บริหารจากบริษัท Bosch เยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 6 ตุลาคม 2553
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แสดงความยินดีกับคณบดี วันที่ 7 ตุลาคม 2553
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสถาบันการบินพลเรือน วันที่ 7 ตุลาคม 2553
งานแถลงข่าวนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ วันที่ 11 ตุลาคม 2553
งานเลี้ยงแสดงความขอบคุณอดีตคณบดีนนทวัฒน์ จันทร์เจริญ วันที่ 12 ตุลาคม 2553
คณบดีร่วมงานเปิดตัว สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง วันที่ 13 ตุลาคม 2553
อบรมเรื่อง เทคนิคการจัดทำแผนกลยุทธ์ วันที่ 14 ถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2553
อบรมเรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลงและยุทธศาสตร์ และ KPI วันที่ 16 ตุลาคม 2553
พิธีเปิดอบรม Microsoft.NET Architecting Application for Enterprise Development วันที่ 16 ตุลาคม 2553
รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับมหาวิทยาลัย TUAT วันที่ 22 ตุลาคม 2553
The International Conference on Management of Emergent Digital EcoSystems MEDES'10 วันที่ 26 ตุลาคม 2553
การประชุมอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 27 ตุลาคม 2553
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนยอแซฟต์อุปถัมภ์เยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 27 ตุลาคม 2553
การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2-2553 วันที่ 28 ตุลาคม 2553
คณบดีร่วมต้อนรับ Hainan Normal University วันที่ 29 ตุลาคม 2553
คณบดีร่วมแสดงความยินดีกับองคมนตรี วันที่ 30 ตุลาคม 2553
ประชุมทีมผู้บริหาร รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากประเทศสหรัฐอเมริกาเยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553
คณะวิศวกรรมศาสตร์สร้างส้วมลอยน้ำช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553
คณบดีร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553
เลือกกรรมการสภา มก.และเลือกกรรมการประจำคณะฯ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553
คณะวิศวกรรมศาสตร์ลงนามความร่วมมือทางวิชาการปี 2010/2011 กับ บริษัท Rolls-Royce ประเทศไทย วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553
คณบดีและหัวหน้าภาควิชาจากโครงการ TED ประเทศศรีลังกา เยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553
ประชุมคณะกรรมการ 5 ส. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553
การอบรม ความรู้ด้านการเงินและบัญชี สำหรับหัวหน้าหน่วย/งาน ระดับต้น วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553
งานกฐิน สล. ณ วัดป่าโนนสง่า จ.นครราชสีมา วันที่ 13 พฤศจิกายน 2553
อวยพรวันเกิดอดีตคณบดี อ.นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553
คณะอาจารย์และนิสิตจาก National Pingtung University เยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553
กิจกรรม 5 ส. Return to สล. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553
มหาวิทยาลัย KYUSSU ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553
ประชุม JCC-JIGA ครั้งที่ 2 โครงการ IMPAC-T วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553
ประกวดโครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ 4 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553
การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 9/2553 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553
อาจารย์จากมหาวิทยาลัย TUAT ประเทศญี่ปุ่นเข้าพบคณบดี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553
การอบรมเรื่อง ภาวะผู้นำแห่งความเป็นเลิศ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2553
ประชุมเตรียมการจัดงานปีใหม่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553
สำนักงานเลขาฯเยี่ยมชมดูงานคณะสัตวแพทย์ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553
ประชุมสรุปผลการดูงานคณะสัตวแพทย์+กิจกรรม Cop สำนักงานเลขานุการฯในประเด็น เราได้อะไรจากการเข้าร่วมฟังโครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ 4 วันที่ 1 ธันวาคม 2553
งาน Open House คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 2 ธันวาคม 2553
คณะอาจารย์จากโครงการ TED ประเทศศรีลังกา เยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 7 ธันวาคม 2553
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 13 วันที่ 8 ธันวาคม 2553
ประชุมตรวจสุขภาพผลการเรียนโครงการ IUP วันที่ 12 ธันวาคม 2553
การเสวนา การพัฒนาที่ไม่ก่อให้เกิดดินถล่ม วันที่ 14 ธันวาคม 2553
ประชุมเตรียมการจัดงานปีใหม่ ครังที่ 3 วันที่ 14 ธันวาคม 2553
คณะวิศวฯมอบกระเช้าให้กับสื่อมวลชน วันที่ 20 ธันวาคม 2553
คณะวิศวฯมอบเงินช่วยเหลือบุคลากรที่ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 21 ธันวาคม 2553
สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์อวยพรปีใหม่คณบดี วันที่ 22 ธันวาคม 2553
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การคิดอย่างสร้างสรรค์ วันที่ 23 ธันวาคม 2553
งานขอบคุณบุคลากร มก. ประจำปี 2553 วันที่ 24 ธันวาคม 2553
งานวิศวรวมใจ สวัสดีปีใหม่ 2554 วันที่ 28 ธันวาคม 2553

Copyright © 2005. Research & Academic Service Division
Creatived & Powered by Research & Academic Service Division
Tel. 0-2942-8555 ภายใน 1031 ต่อ 1105,1101,1126,1152,1140
Webmaster by onsn@ku.ac.th