Untitled Document  3.234.245.125
Untitled Document
ปี พ.ศ.
พ.ศ. 2548 มี 79 งาน
พ.ศ. 2549 มี 46 งาน
พ.ศ. 2550 มี 49 งาน
พ.ศ. 2551 มี 132 งาน
พ.ศ. 2552 มี 125 งาน
พ.ศ. 2553 มี 186 งาน
พ.ศ. 2554 มี 128 งาน
พ.ศ. 2555 มี 143 งาน
พ.ศ. 2556 มี 116 งาน
พ.ศ. 2557 มี 105 งาน
พ.ศ. 2558 มี 102 งาน
พ.ศ. 2559 มี 75 งาน
พ.ศ. 2560 มี 104 งาน
พ.ศ. 2561 มี 135 งาน
พ.ศ. 2562 มี 159 งาน
พ.ศ. 2563 มี 25 งาน


หน้าแรก
เพิ่มรูปเข้า e-Photo
อ่านวิธีการค้นหารูป
งานบริการวิชาการและวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
www.kucity.com
e-Photo ระบบเก่า

ภาพกิจกรรมต่างๆของคณะฯ

เนื่องจากพื้นที่ server มีจำนวนจำกัด ท่านสามารถติดต่อขอรูปปีก่อนๆได้ในรูปแบบ CD ที่ประชาสัมพันธ์คณะฯครับ

ชื่องาน : วันที่ : เดือน : ปี :
เรื่องที่มาใหม่ล่าสุด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ประชุม Green Office วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ( 0 )

เรื่องที่มีผู้ชมมากที่สุด
งานวิศวรวมใจ สวัสดีปีใหม่ 2554 วันที่ 28 ธันวาคม 2553 ( 4089 )
งาน "วิศวฯ ประสานใจ ต้อนรับปีใหม่ 2553" วันที่ 28 ธันวาคม 2552 ( 3550 )
งานขอบคุณบุคลากร มก. ประจำปี 2553 วันที่ 24 ธันวาคม 2553 ( 2977 )

ปี 2552
โครงการเลือกแนวทาง วางอนาคต (open house) วันที่ 8 มกราคม 2552
คณะฯร่วมบริจาคเสื้อกันหนาวให้กับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ วันที่ 8 มกราคม 2552
เลือกกรรมการฝ่ายสนับสนุนและช่วยวิชาการ วันที่ 16 มกราคม 2552
JICA มาเยี่ยมชมสถานที่และผู้ขอทุนงานวิจัย วันที่ 19 มกราคม 2552
jobfair วันที่ 19 มกราคม 2552
APEC Data Harmonization Towards Single Window Paperless Environment วันที่ 19 มกราคม 2552
อบรม Service Mind รุ่นที่ 3 วันที่ 20 มกราคม 2552
งาน ASIMMOD 2009 วันที่ 22 มกราคม 2552
JICA ลงนามความร่วมมือสนับสนุนงานวิจัยกับคณะฯ วันที่ 23 มกราคม 2552
โครงการแบ่งปันความรู้จากเพื่อนสู่เพื่อน_ความสุขสร้างได้ เทคนิคการบริหารระบบความคิด วันที่ 29 มกราคม 2552
พิธีวางพวงมาลา3บูรพาจารย์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552
มหาวิทยาลัย Kyushu ประเทศญี่ปุ่นมาประชาสัมพันธ์ทุนให้กับนิสิต วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552
Prof.Dr.Ito จาก Mie University ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบคณบดี วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552
อบรมการเขียนหนังสือราชการ เพื่อการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552
อบรม Service Mind รุ่นที่ 4 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552
สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ เยี่ยมชมดูงานทางด้าน 5ส. ของคณะฯ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552
บริษัท Robert Bosch ลงนามความร่วมมือกับคณะฯ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552
โครงการแบ่งปันความรู้จากเพื่อนสู่เพื่อน_ตอบรับดีนิดสะกิดใจผู้ฟัง ประทับใจเมื่อแรกพบ เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ร้อยเรียงเพื่อเพื่อน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552
ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาฯ+พิธีมอบรางวัล 5 ส ดีเด่น วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552
มหาวิทยาลัย TUAT ประเทศญี่ปุ่นเข้าพบคณบดี วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552
รศ.มนตรี ค้ำชู ให้สัมภาษณ์รายการ ต คนรักรถ เกี่ยวกับรถไฟฟ้า วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552
การประชุมแยกสาขานิสิตชั้นปีที่ 1 ปี 51 วันที่ 7 มีนาคม 2552
พิธีปิดการอบรมการเขียนหนังสือราชการ เพื่อการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 9 มีนาคม 2552
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47 วันที่ 17 มีนาคม 2552
อาจารย์จากต่างประเทศ เข้าพบคณบดี วันที่ 18 มีนาคม 2552
อบรม Service Mind รุ่นที่ 5 วันที่ 20 มีนาคม 2552
รศ.มนตรี ค้ำชู ให้สัมภาษณ์รายการ โทรทัศน์เพื่อบริการสังคม ชุดรายการ SCI.FILE วันที่ 23 มีนาคม 2552
การประชุมวิชาการทางวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ประจำปี ครั้งที่13 วันที่ 25 มีนาคม 2552
เปิดอบรมหลักสูตรขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยโดยใช้ฐานข้อมูล scopus และ google scholar วันที่ 25 มีนาคม 2552
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ หน่วยงาน JICA วันที่ 25 มีนาคม 2552
คณะเศรษฐศาสตร์ เยี่ยมชมดูงานที่คณะฯ วันที่ 26 มีนาคม 2552
เจ้าหน้าที่ของสถาบัน University of Limerick ประเทศไอร์แลนด์ เข้าพบคณบดี วันที่ 30 มีนาคม 2552
โครงการแบ่งปันความรู้จากเพื่อนสู่เพื่อน_การใช้รถยนต์และGASรถยนต์ น่าใช้หรือน่ากลัว วันที่ 30 มีนาคม 2552
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 31 มีนาคม 2552
จัดอบรมความรู้และทักษะทางด้าน ICT แก่เยาวชน วันที่ 1 เมษายน 2552
โครงการแบ่งปันความรู้จากเพื่อนสู่เพื่อน_การทำวิจัยสถาบัน วันที่ 9 เมษายน 2552
สัปดาห์ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 วันที่ 23 เมษายน 2552
สัมมนาบุคลากร ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และจังหวัดระยอง วันที่ 28 เมษายน 2552
ไห้วครู วันที่ 6 พฤษภาคม 2552
สอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2552 วันที่ 13 พฤษภาคม 2552
โครงการแบ่งปันความรู้จากเพื่อนสู่เพื่อน_service mind จากทฤษฎี สู่ปฏิบัติ วันที่ 19 พฤษภาคม 2552
ประชุม สรุปผลการดำเนินงาน การจัดสัมมนาบุคลากร วันที่ 25 พฤษภาคม 2552
เจ้าหน้าที่จากบริษัท JODC ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบคณบดี วันที่ 25 พฤษภาคม 2552
เลือกตั้งกรรมการฝ่ายสนับสนุนและช่วยวิชาการ วันที่ 27 พฤษภาคม 2552
อบรมอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 27 พฤษภาคม 2552
โครงการแบ่งปันความรู้จากเพื่อนสู่เพื่อน_ประสบการณ์ที่ประเทศอินเดียและการใช้เทคโนโลยีจัดการความรู้ วันที่ 28 พฤษภาคม 2552
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2552 วันที่ 29 พฤษภาคม 2552
โครงการธรรมทัศนศึกษา ไหว้พระ 9 วัด วันที่ 30 พฤษภาคม 2552
ประชุมความคืบหน้าโครงการ IMPAC-T ระหว่างนักวิจัย ไทย-ญี่ปุ่น วันที่ 1 มิถุนายน 2552
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแผนงานบำรุงทาง วันที่ 2 มิถุนายน 2552
ประชุมบุคลากร สายสนับสนุน ครั้งที่1 วันที่ 2 มิถุนายน 2552
ประชุมอาจารย์คณะฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 3 มิถุนายน 2552
การประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ Best Practice ระดับคณะฯ วันที่ 3 มิถุนายน 2552
การนำเสนอผลการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติที่ดี(Best Practice) วันที่ 5 มิถุนายน 2552
งานแถลงข่าวเปิดตัวหุ่นยนต์เตะฟุตบอลทีม Skuba วันที่ 8 มิถุนายน 2552
พิธีเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร วันที่ 8 มิถุนายน 2552
อบรมโครงการวิจัยสถาบัน วันที่ 12 มิถุนายน 2552
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 12 มิถุนายน 2552
ดร.วราภรณ์ เชาว์วิศิษฐ มอบทุนการศึกษานิสิต วันที่ 16 มิถุนายน 2552
University of Sydney หารือความร่วมมือ วันที่ 19 มิถุนายน 2552
ประชุมนิสิตชั้นปีที่1 และพบอ.ที่ปรึกษา โครงการ IUP วันที่ 21 มิถุนายน 2552
ผู้บริหาร บริษัท Panasonic เข้าพบ วันที่ 23 มิถุนายน 2552
โครงการแบ่งปันความรู้จากเพื่อนสู่เพื่อน_การวิเคราะห์องค์กรเชิงปฏิบัติการ (SWOT Analysis Workshop) วันที่ 24 มิถุนายน 2552
วัน Big Cleaning Day วันที่ 26 มิถุนายน 2552
คณบดีร่วมงาน_2552ปีแห่งคุณภาพการศึกษาไทย วันที่ 2 กรกฎาคม 2552
สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน เยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 2 กรกฎาคม 2552
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ทีมSKUBA วันที่ 10 กรกฎาคม 2552
ประชุมการจัดงานวันสถาปนาคณะฯ วันที่ 13 กรกฎาคม 2552
ประชุม AAR รายงานประจำปี วันที่ 14 กรกฎาคม 2552
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 15 กรกฎาคม 2552
นำเสนอและสัมภาษณ์ โครงการ Best Improvement Awards วันที่ 16 กรกฎาคม 2552
โครงการแบ่งปันความรู้จากเพื่อนสู่เพื่อน_เรียนรู้เทคนิค Exel กับแชมป์โลก MOS Olympic 2008 วันที่ 20 กรกฎาคม 2552
งานสัมนาและมอบรางวัล การประกวดนวัตกรรม และรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ วันที่ 22 กรกฎาคม 2552
ผู้แทนจาก JODC เข้าพบคณบดีหารือเรื่องการเปิดหลักสูตร วันที่ 23 กรกฎาคม 2552
งานวันรับปริญญา วันที่ 25 กรกฎาคม 2552
คณะฯพ่นยาฆ่าเชื้อไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ใหม่ 2009 วันที่ 30 กรกฎาคม 2552
โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เรื่อง KM...QA วันที่ 30 กรกฎาคม 2552
งานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 1 สิงหาคม 2552
ศ.ดร.ฉลอง เกิดพิทักษ์ มอบทุนการศึกษานิสิต 2 แสนบาท วันที่ 4 สิงหาคม 2552
นิสิตแลกเปลี่ยนสาขาวิชาวิศวกรรมโยธานานาชาติ IPCE เข้าพบคณบดี วันที่ 10 สิงหาคม 2552
บ.โตโยต้ามอบทุนการศึกษาแก่นิสิต วันที่ 14 สิงหาคม 2552
คณะเยี่ยมชมจากโครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพ มก. ประจำปี 2552 วันที่ 14 สิงหาคม 2552
พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารโยธาหลังใหม่ วันที่ 18 สิงหาคม 2552
พิธีปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร วันที่ 19 สิงหาคม 2552
นักศึกษาจาก University of Hong Kong เข้าศึกษาดูงานที่คณะฯ วันที่ 24 สิงหาคม 2552
โครงการแบ่งปันความรู้จากเพื่อนสู่เพื่อน_ที่มาของไอเดีย รางวัล Best Awards 2552 วันที่ 26 สิงหาคม 2552
พิธีเปิดการสัมมนาแนะนำวิชา 200421 ปรัชญาการผลิตในองค์กรญี่ปุ่น วันที่ 28 สิงหาคม 2552
สถาบัน Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation เข้าพบคณบดี วันที่ 28 สิงหาคม 2552
คณะผู้แทนจาก Beihang University เยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 7 กันยายน 2552
พิธีเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร รุ่นที่ 2 วันที่ 9 กันยายน 2552
สาธิตการใช้งาน gmail,google calendar และ igoogle วันที่ 14 กันยายน 2552
โครงการบรรยายธรรม บริหารโลก บริโภคธรรม วันที่ 15 กันยายน 2552
คณะวิศวฯอวยพรวันเกิดท่านอธิการบดี วันที่ 16 กันยายน 2552
โครงการแบ่งปันความรู้จากเพื่อนสู่เพื่อน_ถ่ายทอดประสบการณ์แบ่งปันความรู้จากผู้เกษียณ วันที่ 22 กันยายน 2552
งานวันเกษียณอายุราชการ วันที่ 24 กันยายน 2552
งานแสดงมุทิตาจิต นนทรีสีทอง 52 วันที่ 25 กันยายน 2552
คณะผู้บริหาร+สำนักงานเลขานุการฯ เลี้ยง อ.มนตรี ค้ำชู เกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน 2552
ประชุมอาจารย์แนะแนวเกี่ยวกับโครงการรับตรง วันที่ 2 ตุลาคม 2552
ประชุม Pre-KM about PNU & Beijing วันที่ 2 ตุลาคม 2552
ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 6 ตุลาคม 2552
สำนักงานเลขานุการศึกษาดูงาน ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 8 ถึง วันที่ 10 ตุลาคม 2552
สวพ.ทบ เยี่ยมชมศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางแม่พิมพ์ยาง วันที่ 16 ตุลาคม 2552
คณบดีเปิด ค่าย Aero Camp 2009 วันที่ 20 ตุลาคม 2552
ประชุมอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2552 วันที่ 21 ตุลาคม 2552
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2552 วันที่ 22 ตุลาคม 2552
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพด้านการเขียนรายงานการประชุมและการเขียนโครงการ วันที่ 25 ตุลาคม 2552
การประชุมโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 วันที่ 26 ตุลาคม 2552
โครงการแบ่งปันความรู้จากเพื่อนสู่เพื่อน_พลังบำบัดเพื่อผ่อนคลายความเครียด วันที่ 27 ตุลาคม 2552
โครงการให้ความรู้เสริมแก่บุคลากรสายสนับสนุน_ทำอาหารญี่ปุ่น วันที่ 30 ตุลาคม 2552
พิธีปิดการอบรมการใช้งานครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการทดลองโมบายไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรมและสื่อมัลติมิเดียสำหรับการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา วันที่ 4 พฤศจิกายน 2552
พิธีปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร level 1 รุ่นที่ 2 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552
อวยพรวันเกิดคณบดี วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552
พิธีเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร level 2 รุ่นที่ 1 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552
โครงการแบ่งปันความรู้จากเพื่อนสู่เพื่อน_ประสบการณ์ครั้งหนึ่งจากแดนโสม-แผ่นดินมังกร วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552
การสัมมนาเรื่อง สิ่งที่ต้องตระหนักเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำเสนอผลงานโครงการรางวัลคุณภาพ มก ครั้งที่ 3 ปี 2552 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552
อบรมการถ่ายทอดวิธีการกรอกข้อมูลประกันคุณภาพ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
ประชุมผู้ปกครองนิสิตและพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ (IUP) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2552
โครงการเลือกแนวทางวางอนาคต(Open House) วันที่ 2 ธันวาคม 2552
สำนักงานเลขานุการคณะฯ ร่วมถวายพระพรในหลวง วันที่ 8 ธันวาคม 2552
ประชุมพบผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1 วันที่ 13 ธันวาคม 2552
ประชุมการจัดกิจกรรม บุคลากรสัมพันธ์ ประจำปี 2552 วันที่ 15 ธันวาคม 2552
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการประปา กับ การประปานครหลวง วันที่ 21 ธันวาคม 2552
งานเลี้ยงขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัย วันที่ 25 ธันวาคม 2552
งาน "วิศวฯ ประสานใจ ต้อนรับปีใหม่ 2553" วันที่ 28 ธันวาคม 2552

Copyright © 2005. Research & Academic Service Division
Creatived & Powered by Research & Academic Service Division
Tel. 0-2942-8555 ภายใน 1031 ต่อ 1105,1101,1126,1152,1140
Webmaster by onsn@ku.ac.th