Untitled Document  3.234.245.125
Untitled Document
ปี พ.ศ.
พ.ศ. 2548 มี 79 งาน
พ.ศ. 2549 มี 46 งาน
พ.ศ. 2550 มี 49 งาน
พ.ศ. 2551 มี 132 งาน
พ.ศ. 2552 มี 125 งาน
พ.ศ. 2553 มี 186 งาน
พ.ศ. 2554 มี 128 งาน
พ.ศ. 2555 มี 143 งาน
พ.ศ. 2556 มี 116 งาน
พ.ศ. 2557 มี 105 งาน
พ.ศ. 2558 มี 102 งาน
พ.ศ. 2559 มี 75 งาน
พ.ศ. 2560 มี 104 งาน
พ.ศ. 2561 มี 135 งาน
พ.ศ. 2562 มี 159 งาน
พ.ศ. 2563 มี 25 งาน


หน้าแรก
เพิ่มรูปเข้า e-Photo
อ่านวิธีการค้นหารูป
งานบริการวิชาการและวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
www.kucity.com
e-Photo ระบบเก่า

ภาพกิจกรรมต่างๆของคณะฯ

เนื่องจากพื้นที่ server มีจำนวนจำกัด ท่านสามารถติดต่อขอรูปปีก่อนๆได้ในรูปแบบ CD ที่ประชาสัมพันธ์คณะฯครับ

ชื่องาน : วันที่ : เดือน : ปี :
เรื่องที่มาใหม่ล่าสุด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ประชุม Green Office วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ( 0 )

เรื่องที่มีผู้ชมมากที่สุด
งานวิศวรวมใจ สวัสดีปีใหม่ 2554 วันที่ 28 ธันวาคม 2553 ( 4089 )
งาน "วิศวฯ ประสานใจ ต้อนรับปีใหม่ 2553" วันที่ 28 ธันวาคม 2552 ( 3550 )
งานขอบคุณบุคลากร มก. ประจำปี 2553 วันที่ 24 ธันวาคม 2553 ( 2977 )

ปี 2551
อธิการบดีวามแจกันดอกไม้วันชูชาติ วันที่ 4 มกราคม 2551
นิสิตรับทุนปูนซิเมนต์ วันที่ 14 มกราคม 2551
คณะผู้เชี่ยวชาญจากนิสสัน มอเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมศูนย์ IATC วันที่ 21 มกราคม 2551
คณบดีให้สัมภาษณ์ วันที่ 22 มกราคม 2551
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ วันที่ 22 มกราคม 2551
นิสิตได้รับรางวัลแข่งขันฟุตบอลหุ่นยนต์ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2551 วันที่ 23 มกราคม 2551
โครงการ Intania Clear Mind (คุณธรรม จริยธรรมสำหรับนิสิต) วันที่ 23 มกราคม 2551
ลงนามบันทึกความเข้าใจในการส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส วันที่ 23 มกราคม 2551
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา เยี่ยมชมคณะ วันที่ 26 มกราคม 2551
ประชุมวิชาการครังที่46 วันที่ 29 มกราคม 2551
บริษัท cpall เยี่ยมชมคณะฯด้านการส่งเสริมนวัตกรรม วันที่ 31 มกราคม 2551
บริษัท showa เข้าพบเพื่อมอบทุนการศึกษา วันที่ 31 มกราคม 2551
แนวทางการลดรูปและกำหนดมาตฐานรายการข้อมูลและโครงสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 31 มกราคม 2551
มอบโล่ดร.โซโล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551
รายการเปิดฟ้าชมไทยทางช่อง 11 สัมภาษณ์คณบดี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551
การสอบโครงงานนิสิตชั้นปีที่4 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551
วางพวงมาลา3บูรพาจารย์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551
ลงนามความร่วมมือเรื่องการจัดฝึกอบรมการประเมินราคาเครื่องจักร วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551
รับทุนมูลนิธิ โทเร วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551
เจ้าหน้าที่จาก NECTEC เยี่ยมชมศูนย์ IATC วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551
สำนักงานเลขานุการเยี่ยมชมดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551
โครงการ Intania Clear Mind (คุณธรรม จริยธรรมสำหรับนิสิต)ครั้งที่ 2 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551
อ.มนตรีให้สัมภาษณ์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551
Pukyong National University เกาหลีใต้ เยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551
Dr.Daniel Solow มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต โครงการบัณฑิตศึกาานานาชาติ วศ.อก วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551
งานบำเพ็ญกุศลครบ 50 วัน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551
งานแถลงข่าวและสัมมนาโครงการซ่อมเครื่องจักร วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551
Catholic University เข้าพบคณบดี วันที่ 2 มีนาคม 2551
ลงนามความร่วมมือระว่าง TRIDI กทช. และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ วันที่ 5 มีนาคม 2551
เยี่ยมธุรการภาควิชาเคมีสัญจร วันที่ 24 มีนาคม 2551
จัดอบรมหลักสูตรโปรแกรม Illustrator วันที่ 24 มีนาคม 2551
เยี่ยมธุรการภาควิชาไฟฟ้าสัญจร วันที่ 25 มีนาคม 2551
โครงการแบ่งปันจากเพื่อนสู่เพื่อน_ปลอดภัยไว้ก่อน วันที่ 31 มีนาคม 2551
การประชุมทางวิชาการแบบจำลองสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่า วันที่ 1 เมษายน 2551
สถานฑูตสวิสเซอร์แลนด์ประจำประทศไทยเข้าพบคณบดี+ช่อง7สัมภาษณ์คณบดี วันที่ 4 เมษายน 2551
คณะเทคนิคการสัตว์แพทย์ เยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 8 เมษายน 2551
งานแถลงข่าวและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ Solar Taxi วันที่ 9 เมษายน 2551
เยี่ยมธุรการภาควิชาสัญจร(วศ.วัสดุ) วันที่ 10 เมษายน 2551
งานสัมมาทิฐิ+พิธีรดน้ำขอพรจากบุคลากรอาวุโส วันที่ 11 เมษายน 2551
พิธีรดน้ำขอพรจากท่านคณบดี วันที่ 18 เมษายน 2551
บ.7 Eleven เยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 18 เมษายน 2551
ส่งผลงานอบรม Illustrator CS2 วันที่ 24 เมษายน 2551
สัมมนาบุคลากร จังหวัดนครนายก วันที่ 2 พฤษภาคม 2551
โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย หลักสูตร 3 รุ่นที่ 3 วันที่ 12 พฤษภาคม 2551
เยี่ยมธุรการภาควิชาสัญจร(วศ.ทรัพยากรน้ำ) วันที่ 15 พฤษภาคม 2551
การประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ(กพร) วันที่ 15 พฤษภาคม 2551
เยี่ยมธุรการภาควิชาสัญจร(วศ.การบินและอวกาศ) วันที่ 16 พฤษภาคม 2551
เยี่ยมธุรการภาควิชาสัญจร(วศ.สิ่งแวดล้อม) วันที่ 20 พฤษภาคม 2551
เยี่ยมธุรการภาควิชาสัญจร(วศ.โยธา) วันที่ 21 พฤษภาคม 2551
โครงการแบ่งปันจากเพื่อนสู่เพื่อน_สะอาดไว้ก่อน แม่สอนไว้ วันที่ 22 พฤษภาคม 2551
เยี่ยมธุรการภาควิชาสัญจร(วศ.ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต) วันที่ 22 พฤษภาคม 2551
เยี่ยมธุรการภาควิชาสัญจร(วศ.อุตสาหการ) วันที่ 23 พฤษภาคม 2551
นิสิตได้รับรางวัล imagine cup 2008 วันที่ 26 พฤษภาคม 2551
ประชุมบุคลากร สายช่วยวิชาการและสายธุรการ วันที่ 27 พฤษภาคม 2551
ประชุมอาจารย์ วันที่ 28 พฤษภาคม 2551
Bourgogne University เข้าพบคณบดี+ลงนามความร่วมมือ วันที่ 28 พฤษภาคม 2551
สัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้ขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก วันที่ 29 พฤษภาคม 2551
รายการเกษตรนำไทยสัมภาษณ์คณบดี วันที่ 29 พฤษภาคม 2551
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2551 วันที่ 30 พฤษภาคม 2551
นิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรนานาชาติเข้าพบคณบดี วันที่ 3 มิถุนายน 2551
โครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพ ประจำปี 2551 วันที่ 11 มิถุนายน 2551
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 11 มิถุนายน 2551
โครงการจัดทำข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย วันที่ 13 มิถุนายน 2551
คณะผู้บริหารและอาจารย์เยี่ยมชมโรงงาน บางกอกโซล่าร์ จำกัด วันที่ 18 มิถุนายน 2551
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2551 วันที่ 19 มิถุนายน 2551
Big Cleaning Day วันที่ 21 มิถุนายน 2551
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์จากประเทศออสเตรเลียเข้าพบคณบดี วันที่ 23 มิถุนายน 2551
รับรางวัลประกวดคำขวัญ 5 ส วันที่ 23 มิถุนายน 2551
โครงการแบ่งปันจากเพื่อนสู่เพื่อน_เราจะเริ่มต้นทำกิจกรรม CoP กันอย่างไร วันที่ 30 มิถุนายน 2551
นิสิตชนะเลิศโครงการ Java Jive Regional Challenge 2008 - ประเทศไทย วันที่ 4 กรกฎาคม 2551
รายการฟ้าห่มดิน ทางช่อง 5 สัมภาษณ์คณบดี วันที่ 9 กรกฎาคม 2551
บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรม Road Show วันที่ 10 กรกฎาคม 2551
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ วันที่ 16 กรกฎาคม 2551
งานแถลงข่าวการจัดงาน 70 ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2551
งานวันรับปริญญา วันที่ 24 กรกฎาคม 2551
งาน70ปี วันที่ 1 สิงหาคม 2551
MOS Olympic 2008 วันที่ 4 สิงหาคม 2551
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แสดงความยินดีกับนิสิต คว้ารางวัลระดับโลก วันที่ 6 สิงหาคม 2551
การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 19 สิงหาคม 2551
โครงการแบ่งปันความรู้จากเพื่อนสู่เพื่อน_พบเจ้าของไอเดีย Best Awards 2551 วันที่ 22 สิงหาคม 2551
คณบดีมหาวิทยาลัย KANAZAWA ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบคณบดี วันที่ 25 สิงหาคม 2551
งานสรุปผลและเลี้ยยงขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน 70 ปี วันที่ 29 สิงหาคม 2551
คณาจารย์จาก TUAT ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบคณบดี วันที่ 2 กันยายน 2551
คณะเกษตรเยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 11 กันยายน 2551
ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2551 วันที่ 15 กันยายน 2551
คณะวิศวฯอวยพรวันเกิดท่านอธิการบดี วันที่ 16 กันยายน 2551
อาจารย์จากมหาวิทยาลัย NAGOYA ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบคณบดี วันที่ 19 กันยายน 2551
โครงการแบ่งปันจากเพื่อนสู่เพื่อน_เล่าก่อนเกษียณ 40 ปีของการสะสมประสบการณ์ วันที่ 22 กันยายน 2551
บริษัท Rolls-Royce ประเทศไทยลงนามความร่วมมือกับภาควิชาวิศวกรรมการบิน วันที่ 23 กันยายน 2551
เจ้าหน้าที่ธุรการพบงานบริการวิชาการและวิจัย วันที่ 23 กันยายน 2551
งานวันเกษียณอายุ วันที่ 24 กันยายน 2551
ถวายรูปเหมือนหลวงพ่อปัญญา ที่วัดปัญญานันทาราม วันที่ 29 กันยายน 2551
สัมมนาของภาคทรัพยากรน้ำ วันที่ 29 กันยายน 2551
วันเกิด อ.มนตรี ค้ำชู วันที่ 3 ตุลาคม 2551
โครงการธรรมะทัศนศึกษา ไหว้พระ 9 วัด วันที่ 4 ตุลาคม 2551
คณะจาก Open University of Sri Lanka เยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 6 ตุลาคม 2551
มจพ.เยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 9 ตุลาคม 2551
อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์เข้าพบคณบดี วันที่ 14 ตุลาคม 2551
เจ้าหน้าที่จากแหล่งทุนนิสิตเอธิโอเปียเยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 14 ตุลาคม 2551
ผู้บริหารเยี่ยมชมโรงงาน BETAGRO จำกัด วันที่ 17 ตุลาคม 2551
ม.ศรีปทุมร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ อบรมใหเช่างเทคนิควิศวกรรม ม.ศรีลังกา วันที่ 17 ตุลาคม 2551
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2 วันที่ 20 ตุลาคม 2551
ประชุมอาจารย์ ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ตุลาคม 2551
คณบดีร่วมพิธีเปิดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ครั้งที่ 1 วันที่ 27 ตุลาคม 2551
ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับโครงงานนิสิตชั้นปีที่ 4 วันที่ 27 ตุลาคม 2551
โครงการแบ่งปันความรู้จากเพื่อนสู่เพื่อน_เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 28 ตุลาคม 2551
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำส่วนกลาง(บางเขน) วันที่ 29 ตุลาคม 2551
คณบดีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนต่างๆ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2551
อบรม Service Mide วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551
NETDAY 2008 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2551
บริษัท ISUZU มอบเครื่องยนต์ให้คณะวิศวฯ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2551
อวยพรวันเกิดคณบดี วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551
นิสิตได้รับรางวัลการประกวดผลงานทางด้าน ICT(ICT Contest) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2551
งานแถลงข่าวการจัดงาน ดับทุกข์ โลกร้อน สุขภาพดี ด้วยวิทยาศาสตร์ทางจิต วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551
อาจารย์จาก มหาวิทยาลัย FIU ประชาสัมพันธ์ทุน ให้กับนิสิต วันที่ 25 พฤศจิกายน 2551
โครงการ Intania Clear Mind (คุณธรรม จริยธรรมสำหรับนิสิต)2551 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2551
โครงการแบ่งปันจากเพื่อนสู่เพื่อน_เขียนอย่างไรในหนังสือราชการ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก University of North Texas เข้าพบคณบดี วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551
นิสิตเรียนดีรับทุน SCG Talent Scholarship 2008 วันที่ 1 ธันวาคม 2551
คณบดีและหัวหน้าภาคนำเสนอผลงานโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 วันที่ 4 ธันวาคม 2551
งาน ดับทุกข์ โลกร้อน สุขภาพดี ด้วยวิทยาศาสตร์ทางจิต วันที่ 5 ธันวาคม 2551
ประกวดร้องเพลงรอบคัดเลือก วันที่ 12 ธันวาคม 2551
คณบดีให้สัมภาษณ์รายการเนชั่นทีวี วันที่ 12 ธันวาคม 2551
ประชุมผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่1 วันที่ 14 ธันวาคม 2551
อบรม Service Mind รุ่นที่ 2 วันที่ 16 ธันวาคม 2551
งาน 70 ปี ก้าวไกล ร่วมใจสามัคคี สวัสดีปีใหม่ 2552 วันที่ 19 ธันวาคม 2551
วิศวกรจากประเทศจีนแนะนำวิธีติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม SMMS วันที่ 22 ธันวาคม 2551
พิธีส่งมอบดาวเทียมภาคพื้นดิน Ka-Band วันที่ 25 ธันวาคม 2551
การฝึกอบรมการติดตั้งและทดสอบสถานีรับสัญญาณดาวเทียม SMMS วันที่ 26 ธันวาคม 2551
คณบดีรับมอบ พีระมิดหินอ่อน จาก รศ.มนตรี ค้ำชู วันที่ 26 ธันวาคม 2551
งาน KM สล. สร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก้าวสู่ปี 2552 วันที่ 26 ธันวาคม 2551
งานเลี้ยงปีใหม่สำนักงานเลขาฯ+หน่วยทะเบียน วันที่ 29 ธันวาคม 2551

Copyright © 2005. Research & Academic Service Division
Creatived & Powered by Research & Academic Service Division
Tel. 0-2942-8555 ภายใน 1031 ต่อ 1105,1101,1126,1152,1140
Webmaster by onsn@ku.ac.th