Untitled Document  3.234.245.125
Untitled Document
ปี พ.ศ.
พ.ศ. 2548 มี 79 งาน
พ.ศ. 2549 มี 46 งาน
พ.ศ. 2550 มี 49 งาน
พ.ศ. 2551 มี 132 งาน
พ.ศ. 2552 มี 125 งาน
พ.ศ. 2553 มี 186 งาน
พ.ศ. 2554 มี 128 งาน
พ.ศ. 2555 มี 143 งาน
พ.ศ. 2556 มี 116 งาน
พ.ศ. 2557 มี 105 งาน
พ.ศ. 2558 มี 102 งาน
พ.ศ. 2559 มี 75 งาน
พ.ศ. 2560 มี 104 งาน
พ.ศ. 2561 มี 135 งาน
พ.ศ. 2562 มี 159 งาน
พ.ศ. 2563 มี 25 งาน


หน้าแรก
เพิ่มรูปเข้า e-Photo
อ่านวิธีการค้นหารูป
งานบริการวิชาการและวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
www.kucity.com
e-Photo ระบบเก่า

ภาพกิจกรรมต่างๆของคณะฯ

เนื่องจากพื้นที่ server มีจำนวนจำกัด ท่านสามารถติดต่อขอรูปปีก่อนๆได้ในรูปแบบ CD ที่ประชาสัมพันธ์คณะฯครับ

ชื่องาน : วันที่ : เดือน : ปี :
เรื่องที่มาใหม่ล่าสุด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ประชุม Green Office วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ( 0 )

เรื่องที่มีผู้ชมมากที่สุด
งานวิศวรวมใจ สวัสดีปีใหม่ 2554 วันที่ 28 ธันวาคม 2553 ( 4089 )
งาน "วิศวฯ ประสานใจ ต้อนรับปีใหม่ 2553" วันที่ 28 ธันวาคม 2552 ( 3550 )
งานขอบคุณบุคลากร มก. ประจำปี 2553 วันที่ 24 ธันวาคม 2553 ( 2976 )

ปี 2550
งานเลี้ยงปีใหม่สำนักงานเลขาฯ+หน่วยทะเบียน วันที่ 5 มกราคม 2550
สัมมนาบุคลากรสายช่วยวิชาการและธุรการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 11 มกราคม 2550
การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 45 วันที่ 30 มกราคม 2550
พิธีวางพวงมาลา3บูรพาจารย์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550
ผู้แทน N.S.W. เข้าพบคณบดี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550
FIU พบอธิการบดี วันที่ 20 มีนาคม 2550
สัมมาทิฐิและแสดงความยินดี วิศวก้าวสู่ผู้นำ มก วันที่ 30 มีนาคม 2550
งานวันสัมมาทิฐิ ครั้งที่1 ประจำปี 2550 วันที่ 11 เมษายน 2550
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมทางหลางชนบทกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 30 เมษายน 2550
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ ADPC วันที่ 8 พฤษภาคม 2550
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมหน่วยงานและพบผู้บริหารคณะฯ วันที่ 17 พฤษภาคม 2550
งานประชุมอาจารย์ครั้งที่1/2550 วันที่ 29 พฤษภาคม 2550
งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ชั้นปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2550 วันที่ 30 พฤษภาคม 2550
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินเรื่อง "การจัดซื้อ/จัดจ้าง" วันที่ 14 มิถุนายน 2550
การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะฯ วันที่ 20 มิถุนายน 2550
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2550 วันที่ 21 มิถุนายน 2550
งานวันปลูกต้นไม้และพัฒนาคณะฯ(Big Cleaning Day) วันที่ 22 มิถุนายน 2550
งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครองโครงการ IUP วันที่ 24 มิถุนายน 2550
โครงการปฏิบัติสมาธิเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2550
อบรมการเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันที่ 19 กรกฎาคม 2550
งานวันซ้อมใหญ่รับปริญญาปี 2550 วันที่ 21 กรกฎาคม 2550
งานวันรับปริญญาปี 2550 วันที่ 25 กรกฎาคม 2550
วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 1 สิงหาคม 2550
มก. ลงนามความร่วมมือกับ สนช. วันที่ 1 สิงหาคม 2550
Texas A&M University เข้าพบคณบดี วันที่ 2 สิงหาคม 2550
การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 3 สิงหาคม 2550
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมทำบุญบริจาคโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ วันที่ 6 สิงหาคม 2550
นิสิตเกษตรได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน Imagine Cup 2007 วันที่ 14 สิงหาคม 2550
งานแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรแก่ทีม 3KC Returns วันที่ 21 สิงหาคม 2550
งานแสดงความยินดีแก่นิสิตที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศและมหาวิทยาลัย วันที่ 21 สิงหาคม 2550
พิธีเปิดศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางแม่พิมพ์ยาง วันที่ 24 สิงหาคม 2550
คณบดีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมศุนย์ระบบอัตโนมัติ IATC วันที่ 29 สิงหาคม 2550
บริษัท LV มอบทุนการศึกษานิสิต ภาควิชาวิศกรรมการบินและอวกาศ วันที่ 29 สิงหาคม 2550
นิสิต ป.โท จากจีนเข้าพบคณบดี วันที่ 29 สิงหาคม 2550
อวยพรวันเกิดท่านอธิการบดี วันที่ 13 กันยายน 2550
งานเกษียณอายุราชการ วันที่ 26 กันยายน 2550
สำนักงานเลขานุการ ศึกษาดูงานประเทศจีน วันที่ 12 ตุลาคม 2550
การจัดฝึกอบรมหลักสูตรเร่งรัด การประเมินราคาเครื่องจักร วันที่ 16 ตุลาคม 2550
สำนักงานเลขานุการ นำเสนอผลการศึกษาดูงานประเทศจีน วันที่ 18 ตุลาคม 2550
ประชุมการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมด้วยระบบ DVB-S เพื่อการวิจัยครั้งที่ 1 วันที่ 24 ตุลาคม 2550
สำนักงานเลขานุการ นำเสนอผลการศึกษาดูงานประเทศจีน วันที่ 25 ตุลาคม 2550
คณบดีนำเสนอโครงการรางวัลคุณภาพ ประจำปี 2550 วันที่ 25 ตุลาคม 2550
งานประชุมอาจารย์ วันที่ 26 ตุลาคม 2550
งานประชุมบุคลากร สายช่วยวิชาการและธุรการ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2550
สำนักงานเลขาฯร่วมอวยพรวันเกิดท่านคณบดี วันที่ 15 พฤศจิกายน 2550
คณบดีเยี่ยมชมบูธงาน ICT Expro วันที่ 16 พฤศจิกายน 2550
งานวันพบผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่1ภาคปกติ+ภาคพิเศษ วันที่ 16 ธันวาคม 2550
งานวิศวฯ รวมพลัง สร้างสรรค์ สามัคคี สวัสดีปีใหม่ 2550 วันที่ 21 ธันวาคม 2550
บุคลากรคณะฯได้รับรางวัลในงานวันขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัย วันที่ 28 ธันวาคม 2550

Copyright © 2005. Research & Academic Service Division
Creatived & Powered by Research & Academic Service Division
Tel. 0-2942-8555 ภายใน 1031 ต่อ 1105,1101,1126,1152,1140
Webmaster by onsn@ku.ac.th